Odluka o prijevremenom stupanju na snagu

Verzija za štampanjePDF верзија
110/15
23.12.2015

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2., člana 109. Ustava Republike Srpske, čl. 182. i 186. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 31/11), Narodna skupština Republike Srpske, na Petnaestoj posebnoj sjednici održanoj 23. decembra 2015. godine, donijela  je sljedeću

O D L U K U

o prijevremenom stupanju na snagu

 

Član 1.

 U postupku donošenja Zakona o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2016. godinu, utvrđeno je da postoje naročito opravdani razlozi  da navedeni Zakon ranije stupi na snagu.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u  ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

 

Broj: 02/1-021-1662/15                                                                                   Po ovlaštenju

Datum: 23. decembar 2015. godine                                             Predsjednika Narodne skupštine

                                                                                                                       dr  Nenad Stevandić