Odluka o razrješenju člana Zakonodavnog odbora, broj: 02/1-021-834/23

Verzija za štampanjePDF верзија
67/23
03.08.2023

Na osnovu člana 58. stav 1. i člana 181. st. 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20) Narodna skupština Republike Srpske, na Četvrtoj redovnoj sjednici, održanoj 20. jula 2023. godine, donijela je

 

 

 

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU ČLANA ZAKONODAVNOG ODBORA

 

 

I

 

          Željko Dubravac razriješen je dužnosti člana Zakonodavnog odbora Narodne skupštine Republike Srpske.

 

 

II

 

          Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

 

 

 

Broj: 02/1-021-834/23                                                                                                                                          PREDSJEDNIK

Datum: 20. jul 2023. godine                                                                                                                          NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                                                                                                          Dr Nenad Stevandić