Odluka o usvajanju Strategije borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj od 2018. do 2022. godine

Verzija za štampanjePDF верзија
66/18
04.07.2018

Na osnovu  člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske,  čl. 182. i 186. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 31/11 i 34/17), Narodna skupština Republike Srpske na Dvadeset osmoj posebnoj sjednici, održanoj 4. jula  2018. godine, donijela je sljedeću

 

O D L U K U

o usvajanju Strategije borbe protiv korupcije  u Republici Srpskoj od 2018. do 2022. godine 

 

 

I

 

Narodna skupština Republike Srpske usvaja Strategiju borbe protiv korupcije  u Republici Srpskoj od 2018. do 2022. godine.  

 

II

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

 

 

Broj: 02/1-021-745/18                                                                             PREDSJEDNIK

Datum: 4.  jul  2018. godine                                                               NARODNE SKUPŠTINE

                      Nedeljko Čubrilović