Odluka o usvajanju Strategije upravljanja otpadom za period 2017-2026. godine

Verzija za štampanjePDF верзија
67/17
06.07.2017

Na osnovu  člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske,  čl. 182. i 186. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 31/11 i 34/17), Narodna skupština Republike Srpske na Devetnaestoj sjednici, održanoj 6. jula 2017. godine, donijela je sljedeću

 

O D L U K U

o usvajanju Strategije upravljanja otpadom 

za period 2017-2026. godine

 

I

 

Narodna skupština Republike Srpske usvaja Strategiju upravljanja otpadom za period 2017-2026. godine.

 

II

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

 

 

Broj: 02/1-021-748/17                                                    PREDSJEDNIK

Datum: 6. jul 2017.  godine                                   NARODNE SKUPŠTINE                                                                                       

   Nedeljko Čubrilović