Deklaracija o strateškim opredjeljenjima Republike Srpske