Program rada Narodne skupštine Republike Srpske za period april 2005 – april 2006. godine