Usvojeni zakoni

Npr. 18.07.2024
Npr. 18.07.2024
Nazivsort ascending Službeni glasnik Datum Preuzmi
Закон о измјенама и допунама Закона о угоститељству 57/12 06.06.2012 Package icon Zakon_o_izmjenama_Zakona_o_ugostiteljstvu.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о експропријацији 37/07 29.03.2007
Закон о допуни Закона о судским таксама 63/14 02.07.2014
Zаkоn о izmјеnаmа Zаkоnа о Аkciјskоm fоndu Rеpublikе Srpskе 1/07 11.01.2007
Zakonu o izmjеnama i dopuni Zakona o posеbnim rеpubličkim taksama 52/14 15.06.2014
Zakonu o izmjеnama i dopunama Zakona o budžеtskom sistеmu Rеpublikе Srpskе 52/14 15.06.2014
Zakonu dopunama Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Rеpublikе Srpskе 52/14 15.06.2014
Zakoni o izmjenama i dopuni Zakona o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji 108/13 28.11.2013 Package icon Zakon_o_izmj_i_dop_zakona_o_obnovljivim_izvor_energije_i_efikasnoj_kogeneraciji.zip
Zakona o upravnoj inspekciji 99/20 13.10.2020 Package icon Zak o upravnoj inspekciji latinica.zip
Zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostalim obaveznim osiguranjima od odgovornosti (Prečišćen tekst) 102/09 02.11.2009 Package icon zakon_o_osiguranju_za_odgovornosti_za_motorna_vozila.zip
Zakona o električnoj energiji - prečišćeni tekst 8/08 26.12.2007 Package icon zakon_o_elektricnoj_energiji.zip
Zakon o еstradnoj djеlatnosti 46/04 29.04.2004 Package icon zakon_o_estradnoj_djelatnosti.zip
Zakon o zvanjima koja se stiču završetkom visokog obrazovanja 33/14 10.04.2014 Package icon Zakon_o_zvanjima_koja_se_sticu_zavrsetkom_visokog_obrazovanja.zip
Zakon o žičarama za prevoz lica 108/13 28.11.2013 Package icon Zakon_o_zicarama_za_prevoz_lica.zip
Zakon o željeznicama Republike Srpske 19/17 27.02.2017 Package icon Zakon o zeljeznicama Republike Srpske.zip
Zakon o zdravstvenoj zaštiti 106/09 09.11.2009 Package icon Zakon_o_zdravstvenoj_zastiti.zip
Zakon o zdravstvenoj zaštiti 57/22 22.06.2022 Package icon Zakon o zdravstvenoj. zastiti.zip
Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva 57/22 22.06.2022 Package icon Zakon. o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva.zip
Zakon o zateznoj kamati 61/18 11.07.2018 Package icon Zakon o zateznoj kamati.zip
Zakon o zastupanju u osiguranju i posredovanju u osiguranju i reosiguranju 47/17 24.05.2017 Package icon Zakon o zastupanju u osiguranju i posredovanju u osiguranju i reosiguranju.zip