ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠTAJA KOMISIJE ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI REPUBLIKE SRPSKE O FINANSIJSKOM POSLOVANJU ZA PERIOD 1. 1 – 31. 12. 2022. GODINE

Verzija za štampanjePDF верзија
69/23
02.08.2023

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske i člana 182. st. 1. i 2. i člana 239. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20), u vezi sa članom 245. stav 2. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13, 4/17, 63/21, 11/22 i 63/22), Narodna skupština Republike Srpske, na Četvrtoj redovnoj sjednici, održanoj 20. jula 2023. godine, donijela je

 

 

 

ZAKLJUČAK

O USVAJANJU IZVJEŠTAJA KOMISIJE ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI REPUBLIKE SRPSKE O FINANSIJSKOM POSLOVANJU ZA PERIOD 1. 1 – 31. 12. 2022. GODINE

 

 

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske usvaja Izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o finansijskom poslovanju za period 1. 1 – 31. 12. 2022. godine.

 

  1. Ovaj zaključak stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

 

 

Broj: 02/1-021-823/23                                                      PREDSJEDNIK

Datum: 20. jul 2023. godine                                     NARODNE SKUPŠTINE

                                           

                                                                            Dr Nenad Stevandić