Zaključci nakon razmatranja Informacije o stanju u poljoprivredi Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија
24/04
25.02.2004

Zaključci nakon razmatranja Informacije o stanju u poljoprivredi Republike Srpske

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske i člana 161. i 166. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 50/01), a nakon razmatranja Informacije o stanju u poljoprivredi Republike Srpske, Narodna skupština Republike Srpske na Četrnaestoj sjednici, održanoj 25. februara 2004. godine, donijela je sljedeće

 

ZAKLJUČKE

 1. Narodna skupština Republike Srpske prihvata Informaciju o stanju u poljoprivredi Republike Srpske i ocjenjuje da je stanje u poljoprivredi Republike Srpske vrlo složeno, a što je posljedica dugogodišnjeg zapostavljanja ove grane privrede.
 2. Narodna skupština Republike Srpske nalaže Vladi Republike Srpske da pripremi i usvoji strategiju razvoja poljoprivrede koja će biti usklađena sa razvojnom strategijom BiH kratkoročno do 2007. godine i dugoročno za narednih 10 godina i biti tretirana kao bitna strateška grana.
 3. Narodna skupština Republike Srpske traži od nadležnih organa da se iskoriste sve mogućnosti donošenja zaštitnih mjera na nivou Bosne i Hercegovine i Republike Srpske u cilju promocije i zaštite domaće proizvodnje.
 4. Narodna skupština Republike Srpske zahtijeva da Vlada Republike Srpske analizira potpisane sporazume o slobodnoj trgovini sa zemljama u okruženju. Pri tome ukazuje na potrebu dvosmjerne trgovine između zemalja potpisnica i traženje mogućnosti plasmana naših tržišnih viškova poljoprivredne proizvodnje na svjetskom tržištu.
 5. Narodna skupština Republike Srpske traži da se što prije donese Zakon o zadrugama koji će definisati pravni status i stanje zadružne imovine. Biće takođe zatraženo da nadležni organi izvrše reviziju o poslovanju zadruga i zadružnih saveza.
 6. Narodna skupština Republike Srpske traži da Vlada odmah razmotri mogućnost smanjenja cijena električne energije i komunalnih usluga u primarnoj i finalnoj poljoprivrednoj proizvodnji.
 7. Vlada RS treba da preispita sadašnji koncept organizovanja robnih rezervi i iznađe model koji će biti u funkciji regulisanja tržišnih viškova i poremećaja na tržištu.
 8. Neophodno je završiti već započete aktivnosti na izradi Zakona o poljoprivredi u Republici Srpskoj i definisati pravni status poljoprivrednih proizvođača.
 9. Narodna skupština Republike Srpske ocjenjuje da je potrebno prilagoditi koncept sistema podsticaja poljoprivredne proizovodnje konceptu ruralnog razvoja u Republici Srpskoj.
 10. Narodna skupština Republike Srpske smatra da se primarna sredstva za podsticaj poljoprivredne proizvodnje u Budžetu Republike Srpske za 2004. godinu moraju zadržati na istom nivou, a njihova upotreba i korištenje se mora obezbijediti na transparentan način.
 11. Narodna skupština Republike Srpske obavezuje opštine da kroz svoje budžete, u zavisnosti od strukture i značaja poljoprivredne proizvodnje planiraju i usmjeravaju sredstva za ove namjene, a prvenstveno sredstva koja se ostvaruju po osnovu pretvaranja poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno.
 12. Potrebno je iznaći modele za formiranje agrarnog fonda mimo budžetskih sredstava, kao bitnog oslonca finansijske podrške sektoru poljoprivrede (mogući izvori sredstava: tekući međunarodni krediti i donacije kao i vraćena sredstva iz ranije plasiranih kredita i drugi izvori).
 13. Narodna skupština Republike Srpske traži da se ubrzaju aktivnosti na privatizaciji državnih poljoprivrednih gazdinstava i preduzeća i kombinata, uključujući i hitno sprovođenje stečajnih postupaka kako bi se spriječilo dalje propadanje državne imovine.
 14. Zadužuje se Vlada i nadležno ministarstvo da sprovede edukaciju proizvođača, različitim mjerama povećaju nivo kvaliteta proizvoda i jačaju povjerenje potrošača u domaći proizvod.
 15. Narodna skupština Republike Srpske traži da Ministarstvo poljoprivrede dostavi informaciju za narednu sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske o dodjeli i utrošku donatorskih i kreditnih sredstava državnim preduzećima, zadrugama i pojedincima u oblasti poljoprivrede.
 16. Narodna skupština Republike Srpske traži da se dā odgovor o tome kome su dodjeljena sredstva i po kojim kriterijima, kako su utrošena, koji su efekti pomoći, te u kakvom se stanju sada nalaze korisnici donacija i kredita.
 17. Ovi zaključci stupaju na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Broj službenog glasnika: 24/04