Zaključci nakon razmatranja Izvještaja o realizaciji Programa rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica za 2004. god. i Programa rješavanja problema raseljenih lica , povratnika i izbjeglica za 2004.god.

Verzija za štampanjePDF верзија
31/04
05.03.2004

Zaključci nakon razmatranja Izvještaja o realizaciji Programa rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica za 2004. god. i Programa rješavanja problema raseljenih lica , povratnika i izbjeglica za 2004.god.

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske i člana 161. i 166. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 50/01), a nakon razmatranja Izvještaja o realizaciji Programa rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica za 2003. godinu i Programa rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica za 2004. godinu Narodna skupština Republike Srpske na Četrnaestoj redovnoj sjednici, održanoj 05. marta 2004. godine, donijela je sljedeće

ZAKLjUČKE

 

 1. Narodna skupština Republike Srpske prihvata Izvještaj o realizaciji Programa rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica za 2003. godinu i Program rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica za 2004. godinu uz konkretne primjedbe i sugestije.
 2. Narodna skupština Republike Srpske obavezuje Vladu Republike Srpske da, u cilju iznalaženja dodatnih finansijskih izvora za efikasnije rješavanje problema izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, uključi sva druga ministarstva i institucije koje u okviru svojih nadležnosti mogu pomoći rješavanju problema iz ove oblasti što podrazumijeva i određene izmjene u zakonskoj regulativi.
 3. Narodna skupština Republike Srpske traži od Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica da putem Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH dostavi kompletne podatke o implementaciji imovinskih zakona u BiH i podatke o finansiranju procesa povratka u BiH, kako u Republici Srpskoj tako i u Federaciji Bosne i Hercegovine.
 4. Narodna skupština Republike Srpske traži od Vlade Republike Srpske i nadležnog ministarstva da dostavi finansijski izvještaj za 2003. godinu, kao i finansijski plan za 2004. godinu o realizaciji utroška 1.000.000 $ za grant povratak u opštine Srebrenica, Milići i Bratunac.
 5. Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica obavezno je Narodnoj skupštini Republike Srpske svakih šest mjeseci dostavljati Izvještaj o rješavanju problema izbjeglica, raseljenih lica i povratnika. U izvještajima, pored ostalih podataka, potrebno je obavezno navesti i podatke o utrošenim sredstvima za rješavanje problema izbjeglica, raseljenih lica i povratnika po opštinama i nacionalnoj strukturi navedenih kategorija.
 6. Narodna skuptšina Republike Srpske traži od Vlade Republike Srpske, Predsjedništva BiH i Savjeta ministara BiH da intenzivira aktivnosti na rješavanju problema izbjeglih Srba iz Hrvatske u bilateralnim razgovorima sa vlastima Republike Hrvatske i predstavnicima međunarodnih organizacija prisutnih u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.
 7. Narodna skupština Republike Srpske obavezuje Vladu Republike Srpske da u saradnji sa opštinama obezbijedi materijalno-finansijska sredstva za izgradnju neophodne infrastrukture (struja, voda, putevi, kanalizacije) za izbjeglička i povratnička naselja.
 8. Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Republike Srpske da u saradnji sa Vladom Federacije BiH obezbijedi nesmetani i održiv povratak (bezbjednost, zapošljavanje, zdravstvenu zaštitu, infrastrukturu) na području Federacije BiH.
 9. Narodna skupština Republike Srpske traži od Vlade Republike Srpske da omogući provođenje Odluke Doma za ljudska prava BiH u vezi sa ostvarivanjem stečenih penzija u mjestu predratnog rada.
 10. Narodna skupština Republike Srpske obavezuje Vladu Republike Srpske da u saradnji sa Ministarstvom za izbjeglice i raseljena lica i Ministarstvom rada i boračko-invalidske zaštite, kao i Opštinom Višegrad, obezbijedi u 2004. godini sredstva za završetak izgradnje započetih 106 stanova u Višegradu.
 11. Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica da izvrši preraspodjelu sredstava koja su planirana za rješavanje problema interno raseljenih lica tako da iz sredstava zavisnih troškova i rezerve iznos od 200.000 KM preraspodjeli na opštine: Ribnik, Šipovo, Prijedor i Kneževo po 50.000 KM.
 12. Istovremeno, Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica treba da izvrši preraspodijelu sredstava za interno raseljena lica u stavci za Srebrenicu u iznosu od 732.000 KM, a za Bratunac u iznosu od 700.000 KM.
 13. Obavezuje se Vlada Republike Srpske da u planiranim sredstvima za povratak u Republiku Srpsku izvrši preraspodjelu sa stavke «završni troškovi i rezerve» za Opštinu Bijeljina u iznosu od 100.000 KM, Ugljevik 50.000 KM i Trebinje 50.000 KM.
 14. Isto tako je potrebno izvršiti preraspodjelu sredstava za povratak u regiji Vlasenica, tako da se za Opštinu Zvornik izdvoji 250.000 KM, Bratunac 167.000 KM i Vlasenicu 200.000 KM.
 15. Obavezuje se Vlada Republike Srpske da u saradnji sa Vladom Federacije BiH omogući ostvarivanje prava za otkup stanova sertifikatima u Federaciji BiH za ona lica koja pravo privatizacije nisu ostvarili u Republici Srpskoj.
 16. Ovi zaključci stupaju na snagu danom donošenja, a objaviće se u ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

 

Broj službenog glasnika: 31/04