Zaključci u vezi Razmatranja stanja bezbjednosti u Banjaluci i Republici Srpskoj – ''Pravda za Davida – Pravda za Sve''

Verzija za štampanjePDF верзија
43/18
10.05.2018

Na osnovu  člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske,  čl. 182., 187. stav 1. i 2. i 254. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 31/11 i 34/17),  Narodna skupština Republike Srpske na Dvadeset šestoj posebnoj sjednici, održanoj 10. maja 2018. godine, donijela je sljedeće 

 

Z A K LJ U Č K E

u vezi Razmatranja stanja bezbjednosti u Banjaluci i Republici Srpskoj – ''Pravda za Davida – Pravda za Sve''

 

 1. Narodna skupština Republike Srpske ocjenjuje da je stanje bezbjednosti u Republici Srpskoj u osnovi stabilno, uprkos pojedinačnim slučajevima koji povremeno izazivaju zabrinutost građana. Svi parametri na osnovu kojih se procjenjuje stanje bezbjednosti su pozitivni i pokazuju dalji pozitivan trend.
 2. Narodna skupština Republike Srpske konstatuje da  u proteklom periodu nije bilo terorističkih akata, većeg ugrožavanja bezbjednosti građana i narušavanja javnog reda i mira. Pojedinačni slučajevi, pa i ovaj posljednji u kojem je život izgubio mladić David Dragičević, nesporno kod građana izazivaju zabrinutost i gnjev i oni s pravom traže da se što prije rasvijetle sve okolonosti.
 3. Raspravljajući o tački Dnevnog reda 26. posebne sjednice: Razmatranje stanja bezbjednosti u Banjaluci i Republici Srpskoj – ''Pravda za Davida – Pravda za sve'', Narodna skupština od nadležnih institucija traži odlučnu i beskompromisnu aktivnost na potpunom rasvjetljavanju svih činjenica vezanih za slučaj Davida Dragičevića, kako bi se razjasnile sve nedoumice i nejasnoće i zadovoljila pravda.
 4. Narodna skupština Republike Srpske posebno apostrofira ulogu i odgovornost Tužilaštva u čijoj nadležnosti je ovaj predmet i traži da se zajedno sa drugim organima i institucijama, posebno Ministarstvom unutrašnjih poslova, krajnje zakonito razmotre sve do sada prikupljene činjenice i dokazi, da se traga za novima i potom izađe u javnost sa potpunom informacijom koja će otkloniti sve sumnje i nedoumice.
 5. Narodna skupština Republike Srpske traži da se ubrza istraga, ali ne na račun zakonitosti da se javnosti čim prije saopšte njeni rezultati.
 6. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske duboko saosjećaju sa porodicom Dragičević, iskreno žali zbog jednog izgubljenog mladog života i podržava svaki vid komunikacije sa porodicom kao i njeno, u okvirima zakona dozvoljeno, uključivanje u rasvjetljavanje slučaja.
 7. Poslanici Narodne skupštine u potpunosti razumiju zabrinutost građana, podršku koju pružaju porodici Dragičević, kao i zahtjeve da se otkriju svi,  pa i najsitniji detalji koji će dovesti do potpunog rasvjetljavanja smrti mladića Davida Dragičevića.
 8. Narodna skupština odbacuje svaki vid politizacije ovog tragičnog slučaja i traži od svih političkih partija da se ne politizuju skupovi građana, da se pojedinci iz političkih partija izdignu iznad političkih interesa i uzdrže od  komentara, posebno onih koji se odnose na sam tok istrage.
 9. Narodna skupština očekuje od svih građana koji imaju bilo kakva saznanja koja mogu da doprinesu  rasvjetljavanju tragične smrti Davida Dragičevića da ih saopšte nadležnim institucijama. Pozivamo sve građane da putem društvenih mreža pruže punu podršku  nadležnim institucijama, koje su jedine mjerovadavne da okončaju istragu.
 10. Narodna skupština Republike Srpske traži od nadležnih institucija i organa da se, ukoliko su do sada uočeni propusti pojedinaca koji su učestvovali u ovom predmetu, utvrdi njihova individualna odgovornost i protiv njih preduzmu zakonom predviđene mjere.
 11. Ukoliko se po okončanju predmeta dođe do činjenica da je bilo ko vršio opstrukciju rada, skrivao činjenice ili na drugi način negativno uticao na rasvjetljavanje slučaja, Narodna skupština zahtijeva da se protiv tih pojedinaca u institucijama preduzmu sve zakonske odgovornosti, podrazumijevajući i političku. Zbog toga Narodna skupština poziva sve da se uzdrže od unaprijed datih kvalifikacija i prejudiciranja bilo čije odgovornosti. Ukoliko pojedinci imaju saznanja o nezakonitim postupanjima, pozivamo ih da sa njima upoznaju nadležne organe, što je zakonska obaveza svakog građanina Republike Srpske.
 12. Narodna skupština Republike Srpske shvata zabrinutost koju izražavaju građani na skupovima u Banjaluci i poziva ih da učine sve da se ovi skupovi održavaju u skladu sa zakonom, bez manipulacije, politizacije i zloupotrebe ovog slučaja, kako bi istina i pravda bile u potpunosti i bez manipulacija zadovoljene.
 13. Narodna skupština Republike Srpske traži od Vlade Republike Srpske da se pristupi izmjeni propisa koji regulišu da se postupak traženja nestalih lica radi odmah nakon prijave o nestanku.
 14. Ovi zaključci stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

 

Broj: 02/1-021-471/18                                                                                   PREDSJEDNIK

Datum: 10. maj 2018. godine                                                                    NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                                                   Nedeljko Čubrilović