Održana Prva (konstitutivna) sjednica Nezavisnog odbora za izbor direktora i zamjenika direktora Policije Republike Srpske