Predsjednik Stevandić prisustvovao izložbi "Drugi balkanski rat na fotografijama i dokumentima“