Predsjednik Stevandić razgovarao sa predstavnicima Saveza invalida rada Republike Srpske