Svečanu zakletvu položio je novoizabarni sudija Ustavnog suda Republike Srpske Darko Radić.