НNarodni poslanik Nebojša Vukanović Ministarstvu energetike i rudarstva

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Nebojša Vukanović, Klub poslanika SDS, postavio je na Dvanaestoj sjednici, održanoj 24. septembra 2020. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ENEREGIKE I RUDARSTVA

               Da li je bivši direktor HE Dabar iz Trebinja Željko Zubac uzeo otpremninu od Hidroelektrane na Trebišnjici u iznosu od 15.000 KM i da li je to u skladu sa Zakonom?

ODGOVOR:

Broj: 05.05/011-301-3/20

Datum: 23.10.2020. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Nebojša Vukanović, Klub poslanika SDS, postavio je na 12. redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 22., 23. i 24. septembra 2020. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

„Da li je bivši direktor HE Dabar iz Trebinja Željko Zubac uzeo otpremninu od Hidroelektrane na Trebišnjici u iznosu od 15.000 KM i da li je to u skladu sa Zakonom?“

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), kao i članom 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20), dajemo sljedeći:

O D G O V O R

Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske je, uzimajući u obzir aspekte postavljenog poslaničkog pitanja, zatražilo kompletne informacije o istom od strane sljedećih privrednih subjekata: Mješoviti Holding „ERS“ - MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici “ a.d. Trebinje i „ HE Dabar“ d.o.o. Trebinje (akt broj 05.05/011-301-1/20 od 06.10.2020. godine).

Dobijeni odgovor Mješovitog Holdinga „ERS“ - MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici “ a.d. Trebinje Vam dostavljamo u cjelosti.

 

 MINISTAR

 

                                                                                                        Petar Đokić

PREPIS Dopisa Mješovitog Holdinga „ERS“ - MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici “ a.d. Trebinje:

Broj: 6286

Datum: 21. 10. 2020. godine

Republika Srpska

Ministarstvo energetike i rudarstva

Trg Republike Srpske broj 4

Banja Luka

Predmet: Dostava informacija u vezi sa poslaničkim pitanjem poslanika Nebojše Vukanovića od 24.09.2020. godine

VEZA: Vaš Dopis br: 05.5/011-301-1/20 od 06.10.2020. godine

U prilogu vašeg Dopisa br: 05.5/011-301-1/20 od 06.10.2020. godine dostavili ste nam poslaničko pitanje poslanika Nebojše Vukanovića od 24.09.2020. godine koje glasi:

„Da li je bivši direktor HE Dabar iz Trebinja Željko Zubac uzeo otpremninu od Hidroelektrane na Trebišnjici u iznosu od 15.000 KM i je li to u skladu sa Zakonom?

U vezi sa navedenim obavještavamo vas da MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje nije isplatilo otpremninu Željku Zupcu.

Sa poštovanjem,

 

 

                                                                                          Direktor

                                                                         Gordan Mišeljić, dipl.inž.maš.

                                                                                (POTPIS I PEČAT)

 

 

 

 

 

 

 

 

24.09.2020

Ime poslanika:

Saziv: 
10