Klub poslanika SDS Ministarstvu finansija

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika SDS postavio je na Drugoj sjednici održanoj 30. januara 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU FINANSIJA

                Tražimo da nam dostavite podatak o ukupnim poreskim obavezama JZU Bolnica Gradiška na dan 31.12.2018. godine, sa podacima o statusu tih obaveza, ukoliko postoje (zaključeni reprogram(i) tih obaveza sa podatkom o redovnosti uplata po reprogramu, blokadi računa od strane Poreske uprave ukoliko je blokada na snazi ili je bila na snazi u određenom vremenskom periodu od privatizacije do 31.12.2018. godine, sudski sporovi pokrenuti u cilju naplate tih obaveza ukoliko su pokrenuti i druge podatke koji se odnose na neizmirene poreske obaveze ovog subjekta ukoliko ih ima).

ODGOVOR:

Broj: 06.07/012-318-1/19

Datum: 01.03.2019. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Klub poslanika SDS postavio je na Drugoj sjednici  Narodne skupštine Republike Srpske, sLjedeće poslaničko pitanje:

Tražimo da nam dostavite podatak o ukupnim poreskim obavezama  JZU Bolnica Gradiška  na dan 31.12.2018. godine, sa podacima o statusu tih obaveza, ukoliko postoje (zakLjučeni reprogam(i) tih obaveza sa podatkom o redovnosti uplata po reprogramu, blokadi računa od strane Poreske uprave ukoliko je blokada na snazi ili je bila na snazi u određenom vremenskom periodu od privatizacije do 31.12.2018. godine, sudski sporovi pokrenuti u ciLju naplate tih obaveza ukoliko su pokrenuti i druge podatke koji se odnose na neizmirene poreske obaveze ovog subjekta ukoliko ih ima)

U skladu sa članom 79. i članom 80. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17) dajemo sLjedeći

ODGOVOR

PostavLjeno pitanje je iz nadležnosti Poreske uprave Republike Srpske od koje smo dobili sLjedeći odgovor:

„Ukupne poreske obaveze JZU Bolnica Gradiška na dan 31.12.2018 godine su iznosile 10.288.449,61 KM.

Od tog iznosa, dospjele, a neizmirene tekuće obaveze na dan 31.12.2018. godine iznose 8.399.856,05 KM, dok dospjele, a neizmirene obaveze po osnovu rješenja o odgođenom plaćanju poreskih obaveza Ministarstva finansija iznose 1.888.593,56 KM. Ostatak duga po osnovu rješenja o odgođenom plaćanju koji nije dospio za plaćanje na dan 31.12.2018. godine iznosi 3.777.187,54 KM.

Za dospjele, a neizmirene obaveze vode se postupci redovne naplate, odnosno izdaju se opomene za plaćanje, a pokrenut je i postupak prinudne naplate.“.

 

S poštovanjem,

                                                                                                                                                                          MINISTAR

                                                                                                                                                                      Zora Vidović

 

A

30.01.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10