Naodni poslanik Nebojša Vukanović Ministarstvu energetike i rudarstva

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Nebojša Vukanović, Klub poslanika Za pravdu i red, postavio je na Drugoj redovnoj sjednici, 16. marta 2023. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ENERGETIKE I RUDARSTVA

            Ko je, kada i na koliku vrijednost procijenio firmu „Komsar hidro enerdži“ i koliko je Elektroprivreda Republike Srpske platila ovu firmu prilikom kupovine od Rašida Serdareva, kako su sredstva obezbijeđena i ko će biti novi vlasnik, da li su to solarne elektrane Ljubinje ili EPRS?

ODGOVOR:

Broj: 05.05/011-81-3/23

Datum: 08.05.2023. godine

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Nebojša Vukanović, Klub poslanika Za pravdu i red, postavio je na Drugoj redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 16. marta 2023. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

„Ko je, kada i na koliku vrijednost procijenio firmu „Komsar hidro enerdži“ i koliko je Elektroprivreda Republike Srpske platila ovu firmu prilikom kupovine od Rašida Serdareva, kako su sredstva obezbijeđena i ko će biti novi vlasnik, da li su to solarne elektrane Ljubinje ili EPRS?“

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), kao i članom 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20), dajemo sljedeći:

O D G O V O R

Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske je, uzimajući u obzir aspekte postavljenog poslaničkog pitanja, zatražilo kompletne informacije o istom od strane privrednog društva Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“  Matično preduzeće a.d. Trebinje (akt broj 05.05/011-81-1/23 od 24.04.2023. godine).

Kopiju dobijenog akta/odgovora Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje Vam dostavljamo u prilogu (akt broj 02/1-1640-3/23 od 03.05.2023. godine).

 

 

  MINISTAR

 

                                                                                     Petar Đokić

 

NAPOMENA: Prilog dostipan u Službi NS RS.

 

 

 

 

 

 

 

 

16.03.2023

Ime poslanika:

Saziv: 
11