Narodni poslani Darko Berjan Poreskoj upravi Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Darko Berjan, Klub poslanika SDS, postavio je na Trećoj redovnoj sjednici, 21. juna 2023. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU FINANSIJA

PORESKOJ UPRAVI REPUBLIKE SRPSKE

            Molim vas da mi dostavite spisak dužnika, pravnih lica, prema evidenciji Poreske uprave Republike Srpske, područna jedinica Istočno Sarajevo, na dan 01. 06. 2023. godine, koji imaju evidentiran dug veći od 50.000,00 KM.

ODGOVOR:

Broj: 06.07/012- 1177 -1/23

Datum: 06.07.2023. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Darko Berjan, Klub poslanika SDS, postavio je na Trećoj redovnoj sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, dana 21. juna 2023. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

Molim vas da mi dostavite spisak dužnika, pravnih lica, prema evidenciji Poreske uprave Republike Srpske, područna jedinica Istočno Sarajevo, na dan 01.06.2023. godine, koji imaju evidentiran dug veći od 50.000,00 KM ? .

U skladu sa članom 79. i članom 80. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) kao i članom 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20) dajemo sljedeći

ODGOVOR

Poštovani, u prilogu je tabelarni prikaz,  prema evidenciji koju nam je dostavila Poreska uprava Republike Srpske, a koji se odnosi na spisak dužnika, pravnih lica, sa područja PC I. Sarajevo, koji imaju dug po osnovu poreza i doprinosa veći od 50.000,00 KM sa stanjem na dan 01.06.2023. godine

 

 

S poštovanjem,

                                                                                                                               MINISTAR

 

                                                                                                                              Zora Vidović

 

 

 

RB

JIB/JMBG

Naziv poreskog obveznika

Sjedište dužnika

Iznos dospjelog, a neplaćenog duga na dan 31.05.2023.

1

4403626490001

JZU Bolnica Istočno Sarajevo

088 Istočno Novo Sar

30,576,022.11

2

4400515890001

 " U N I G R A D " d.o.o.-u stečaju

085 Istočna Ilidža

5,598,287.44

3

4400576680000

Fabrika motora specijalne namjene-u stečaju

089 Pale

4,843,112.33

4

4403626570005

JZU Psihijatrijska bolnica Sokolac

094 Sokolac

4,067,209.59

5

4400615170006

"AGROKOMBINAT" a.d. -u stečaju

078 Rogatica

3,782,070.94

6

4400613550006

AD "TVORNICA PREČISTAČA" Rogatica-u stečaju

078 Rogatica

3,031,447.37

7

4400632420008

Skupština opštine Sokolac

094 Sokolac

2,432,320.11

8

4400588850008

AD GIK "Hidrogradnja" Istočno Sarajevo-u stečaju

089 Pale

2,381,245.33

9

4400622970000

JZU Dom zdravlja "Dr Ljubomir Ćeranić

094 Sokolac

2,276,227.85

10

4400495170007

JZU Dom zdravlja "Višegrad"

113 Višegrad

2,091,733.80

11

4400596280008

A.D.D.I."Bjelašnica" -u stečaju

089 Pale

1,961,198.98

12

4400614360006

A.D. P.T.P. "Jasna"-u stečaju

078 Rogatica

1,936,208.26

13

4400631960009

Mesna industrija "Čolović" d.o.o. Sokola-u stečaju

094 Sokolac

1,903,011.24

14

4400657090002

JZU dom zdravlja  " Vaso Pelagić "

023 Čajniče

1,659,205.26

15

4400542860009

"TAT" a.d. Istočno Novo Sarajevo-u stečaju

088 Istočno Novo Sar

1,634,784.15

16

4400508330009

JZU Dom zdravlja Novo Goražde

036 Novo Goražde

1,328,234.50

17

4400536890001

KP "RAD" a.d. Istočno Novo Sarajevo

088 Istočno Novo Sar

1,242,849.88

18

4400606770009

D.O.O."Drvolik"-u stečaju

078 Rogatica

1,216,880.83

19

4400646130002

JZU DOM ZDRAVLJA HAN PIJESAK

041 Han Pijesak

1,203,564.82

20

4400624750007

DOO "BARTULA"

094 Sokolac

1,036,692.20

21

4400541380003

Dom zdravlja "ISTOČNO SARAJEVO"

088 Istočno Novo Sar

988,375.72

22

4404236050007

HAMDO GROUP d.o.o. Sokolac

094 Sokolac

928,815.07

23

4403899890002

"MOFAS"d.o.o. I.Sarajevo

088 Istočno Novo Sar

674,299.96

24

4400579600007

D.O.O. "Unipak - demining"

089 Pale

649,744.77

25

4401454190008

DOO ''Matpan'' Sokolac

094 Sokolac

596,513.82

26

4400566530000

JZU DOM ZDRAVLJA "Pale"

089 Pale

584,333.73

27

4400577570003

"NEDOMEX" d.o.o.-u stečaju

089 Pale

506,239.62

28

4400633580009

D.O.O. "KATERPILAR"-u stečaju

094 Sokolac

470,933.00

29

4400627930006

JU za predškolsko vaspitanje i obrazovan

094 Sokolac

453,912.54

30

4400623190008

JP ViK"VRELO BIOŠTICA" a.d. -u stečaju

094 Sokolac

445,271.17

31

4400543830006

"DAR-COMPANY" D.O.O. I.Sarajevo

088 Istočno Novo Sar

436,595.07

32

4403195060004

"NTP" a.d.

078 Rogatica

412,489.66

33

4400511800008

DOO "GALEB INTERNACIONAL" Istočno Novo Sarajevo

088 Istočno Novo Sar

411,877.86

34

4400512790006

A.D. za trg., inst., mont. i pr "KLIMAKOMERC"-u likvidaciji

088 Istočno Novo Sar

397,543.91

35

4400517910000

D.O.O."DEDEGS"-u stečaju

085 Istočna Ilidža

376,613.31

36

4400643380008

JZU Dom zdravlja "Trnovo"

091 Trnovo

336,205.80

37

4403306580002

"ANDRIĆGRAD" d.o.o. Višegrad

113 Višegrad

329,258.12

38

4400526310007

MDP "UPI" PO Istočno Sarajevo-u likvidaciji

085 Istočna Ilidža

296,875.50

39

4400609440000

JZU Dom zdravlja "Rogatica"

078 Rogatica

261,246.07

40

4401453030007

O.D.P."Klaonica i prerada mesa"

094 Sokolac

260,877.21

41

4400619910004

JZU Dom zdravlja "Dr Stojana i Ljubica" Rudo

080 Rudo

255,478.53

42

4403110840006

"MATPAN COM" d.o.o.

094 Sokolac

248,219.30

43

4401462610008

D.O.O. "EXPORT IMPORT SARAJEVO"

088 Istočno Novo Sar

238,946.65

44

4402632170004

" Orah - Stakorina "  D.O.O.

023 Čajniče

234,256.05

45

4401451840001

Javna ustanova Centar za socijalni rad

094 Sokolac

229,204.26

46

4400609100004

"WOLF COMPANY" d.o.o.

089 Pale

218,408.08

47

4404229190006

OZ "Prvi posao" Pale

089 Pale

210,976.53

48

4400652290003

Opšta zemljoradnička zadruga - u stečaju

041 Han Pijesak

206,347.19

49

4400590830006

AD "NOVOREZ"

089 Pale

191,266.88

50

4400519960004

D.O.O. "EXTILIA"-u likvidaciji

085 Istočna Ilidža

186,203.90

51

4401453460001

Sportsko društvo "Glasinac"

094 Sokolac

183,864.73

52

4400552310007

F.K. "Slavija"

088 Istočno Novo Sar

172,711.44

53

4400538910000

KP "SVETI MARKO" a.d. Istočno Novo Saraj

088 Istočno Novo Sar

168,246.07

54

4403241430008

"PELET" D.O.O. Rogatica

078 Rogatica

164,077.37

55

4400526070006

Javna ustanova za kulturu "KULTURNI CENT AR"

088 Istočno Novo Sar

164,029.21

56

4404393820002

BAT Hotel d.o.o. Pale

089 Pale

152,621.08

57

4404378940000

Javno preduzeće "Direkcija za izgradnju i razvoj"

113 Višegrad

148,971.39

58

4403435710001

D.o.o. "MAGUS" Novo Goražde

036 Novo Goražde

147,152.25

59

4400531580004

JZU Dom zdravlja"SVETI LUKA"

046 Kalinovik

144,735.71

60

4403070280002

"ALEKSANDRIJA NOVA" d.o.o.

085 Istočna Ilidža

142,851.78

61

4403644120009

ZU apoteka "MARIJA"

088 Istočno Novo Sar

140,597.73

62

4400507950003

D.O.O."SAMOBOR"

036 Novo Goražde

139,351.15

63

4400546260006

"MONTAŽA" d.o.o.

088 Istočno Novo Sar

136,535.56

64

4403467590008

JU turistička organizacija "Sokolac

094 Sokolac

131,288.69

65

4402962800004

JP "INFO CENTAR" Sokolac

094 Sokolac

127,523.63

66

4400516600007

"NZ GROUP" d.o.o.

088 Istočno Novo Sar

122,440.44

67

4403610220004

"ISTOČNI PUT" d.o.o.

094 Sokolac

119,567.61

68

4402809440007

"NOVA ROMANIJA" a.d. Sokolac

094 Sokolac

119,017.12

69

4403029050009

"ELIT" d.o.o. - u stečaju

089 Pale

115,555.91

70

4400587290009

DOO"Vranica"

089 Pale

113,515.92

71

4400522910000

" BM PETROL "   d.o.o.

091 Trnovo

113,257.95

72

4400507790006

"FABRIKA ŽICE" AD Novo Goražde -u stečaju

036 Novo Goražde

111,252.80

73

4403490900006

INVESTER d.o.o.

094 Sokolac

109,764.56

74

4402146580004

DOO "DRVOART"

041 Han Pijesak

109,247.17

75

4400540490000

Preduzeće "PAJIĆ-PROM" d.o.o.

088 Istočno Novo Sar

108,379.80

76

4404757610009

"ARHI ZONA 011" d.o.o. Beograd - Zemun,

088 Istočno Novo Sar

107,744.07

77

4401460590000

D.O.O. "Šućur"

088 Istočno Novo Sar

106,742.77

78

4400551260006

JU Centar za socijalni rad

088 Istočno Novo Sar

105,165.33

79

4400513330009

"UNIONINVEST" AD Istočno Sarajevo-u stečaju

088 Istočno Novo Sar

99,380.96

80

4403195140008

"NOVI AUTODIJELOVI" a.d. Rudo

080 Rudo

96,509.84

81

4401594010000

D.O.O.''R&R Komerc''

094 Sokolac

94,981.33

82

4402868700004

JP Zavod za planiranje i izgradnju Grada I.Sarajevo

089 Pale

93,149.49

83

4401455750007

Opšta zemljoradnička zadruga "GLASIN

094 Sokolac

92,947.72

84

4401452650001

JU "PERO KOSORIĆ" SOKOLAC

094 Sokolac

92,789.45

85

4403842940003

"M-PAN" d.o.o.

094 Sokolac

90,342.71

86

4402708170009

" ELSA " d.o.o.

085 Istočna Ilidža

88,422.67

87

4400612580009

AD"Pretis" Pale-PJ "ALPO" Rogatica-u stečaju

078 Rogatica

82,298.60

88

4400654580009

"Maličević" d.o.o. Čajniče

023 Čajniče

73,857.78

89

4400576500001

D.O.O. "C-Provex"

089 Pale

73,081.51

90

4400634470002

Opštinski štab civilne zaštite Sokolac

094 Sokolac

71,574.05

91

4403318910008

 "AGROEVROTRADE"  d.o.o.

094 Sokolac

70,190.92

92

4400585080007

DOO "VECTRA"

089 Pale

69,987.57

93

4403741830002

"UNIVERZALGRADNJA" d.o.o.

085 Istočna Ilidža

69,960.00

94

4400589230003

GRAD ISTOČNO SARAJEVO - GRADSKA UPRAVA

088 Istočno Novo Sar

68,276.57

95

4400556490000

"MODESSA" D.O.O.

085 Istočna Ilidža

66,616.36

96

4400514220002

"FAMOS" a.d.  Istočno Sarajevo

088 Istočno Novo Sar

66,090.16

97

4402957980002

"JAHORINA INVEST" d.o.o. Pale

089 Pale

63,512.59

98

4400588180002

Pred. za unut. i spoljnu trg. "KUSMES-KOMERC" d.o.o.-u likvidaciji

089 Pale

61,140.51

99

4400546930001

DOO "BITAS"

088 Istočno Novo Sar

60,202.56

100

4400518210001

"KOLOS" d.o.o. Istočna Ilidža -u stečaju

085 Istočna Ilidža

59,377.23

101

4400575360001

"PANIFLEKS" d.o.o. Pale

089 Pale

58,022.74

102

4402901330005

DOO "TIŠANOVIĆ GROUP"

089 Pale

55,848.55

103

4400551000004

AD FSV Istočno Sarajevo -u stečaju

088 Istočno Novo Sar

55,531.35

104

4404784340005

"UNA WORLD" d.o.o.

085 Istočna Ilidža

54,062.75

105

4404119250003

PANI d.o.o. - u stečaju

089 Pale

53,609.28

106

4400634630000

D.O.O."Primver"

094 Sokolac

53,521.61

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.06.2023

Ime poslanika:

Saziv: 
11