Narodni poslanik Đorđe Vučinić Ministarstvu energetike i rudarstva

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Đorđe Vučinić, Klub poslanika Za pravdu i red, postavio je na Četvrtoj redovnoj sjednici, 18. jula 2023. godine

 

POSLANIČKO PITANJE

 

MINISTARSTVU ENERGETIKE I RUDARSTVA

 

            Zašto konstantno nestaje struje u selima Lukavac, Zovi Do i Bežđeđe u okolini Nevesinja i neposrednoj blizini buduće HE „Dabar“, gotovo svakodnevno i u više navrata u posljednjih godinu dana?

 

 

ODGOVOR:

Broj: 05.05/011-223-3/23

Datum: 28.08.2023. godine

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

 

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

 

Narodni poslanik Đorđe Vučinić, Klub poslanika Za pravdu i red, postavio je na Četvrtoj redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 18. jula 2023. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

 

„Zašto konstantno nestaje struje u selima Lukavac, Zovi do i Bežđeđe u okolini Nevesinja i neposrednoj blizini buduće HE „Dabar“ gotovo svakodnevno i u više navrata u posljednjih godinu dana?“

 

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), kao i članom 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20), dajemo sljedeći:

 

O D G O V O R

 

Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske je, uzimajući u obzir aspekte postavljenog poslaničkog pitanja, zatražilo kompletne informacije o istom od strane nadležnog operatora distributivnog sistema-ZP „Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje (akt broj 05.05/011-223-1/23 od 02.08.2023. godine).

Kopiju dobijenog akta/odgovora ZP „Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Vam dostavljamo u prilogu (akt broj 02.0230-4898-01/23 od 23.08.2023. godine).

 

 

  MINISTAR

 

                                                                                     Petar Đokić

 

 

 

NAPOMENA: Akt u prilogu dostupan u Službi NS RS.

 

18.07.2023

Ime poslanika:

Saziv: 
11