Narodni poslanik Želimir Nešković Ministarstvu uprave i lokalne samouprave; Fondu solidarnosti Republike Srspke

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Želimir Nešković, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Četrnaestoj sjednici održanoj 11. oktobra 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

FONDU SOLIDARNOSTI REPUBLIKE SRPSKE

Da li postoji mogućnosti i da li je uopšte u planu da klizišta  budu uvrštena  kao  parametar prilikom raspodjele sredstava Fonda solidarnosti Republike Srpske?

Ovo pitanje postavljam iz razloga što  su postojala brojna obećanja od strane najviših funkcionera vlasti Republike Srpske da će se to desiti i da će na taj način porodice čija je imovina, odnosno stambeni objekti koji su bili potpuno uništeni ili djelimično  oštećeni u klizištima u maju i avgustu 2014. godine biti sanirani.

ODGOVOR:

FOND SOLIDARNOSTI ZA OBNOVU REPUBLIKE SRPSKE

Broj: 04.FS/414- 236  /16

Dana: 14.11.2016.godine                                                                         

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Želimir Nešković, Klub poslanika SDS-SRS RS, postavio je na Četrnaestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 11. oktobra 2016. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

„Da li postoji mogućnost i da li je uopšte u planu da klizišta budu uvrštena kao parametar prilikom raspodjele sredstava Fonda solidarnosti Republike Srpske?

Ovo pitanje postavljam iz razloga što su postojala  brojna obećanja od strane najviših funkcionera vlasti Republike Srpske da će se to desiti  i da će na taj način porodice čija je imovina, odnosno stambeni objekti koji su bili potpuno uništeni ili djelimično oštećeni  u klizištim u maju i avgustu 2014. godine  biti sanirani.“

U skladu sa članom 6. stav 6. Zakona o Fondu solidarnosti za obnovu Republike Srpske(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 52/14) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sljedeći

ODGOVOR

Na osnovu Programa za izgradnju porušenih kuća od poplava  i klizišta u 2014.godini, koji je pripremio UNDP u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave pogođenim poplavama i klizištima, izgrađeno je 80 montažnih kuća,  površine 36-60m2, zavisno od broja članova domaćinstva.

Struktura obezbjeđenja finansijskih sredstava za realizaciju Programa je: 1/3 UNDP, 2/3 Fond solidarnosti za obnovu Republike Srpske,  s tim  što  su  jedinice lokalne samouprave  bile dužne obezbijediti placeve, temelj, infrastrukturu i potrebne dozvole.

Montažne kuće su  izrađene na području gradova  Bijeljina,  Prijedor i   Doboj  i  opština Lopare,  Šamac i  Modriča.

                                                                                                                                        

S poštovanjem,                 

 

                                                                                            Fond solidarnosti

 

 

 

 

 

 

11.10.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9