Narodni poslanik Adam Šukalo Ministarstvu finansija

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Adam Šukalo, Poslanička grupa SNS postavio je na Trinaestoj sjednici održanoj 22. juna 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTRU FINANSIJA

Poslanička grupa Napredna srpska je pokrenula inicijativu na Kolegijumu Narodne skupštine, vezano za dostavljanje Informacije od strane Vlade Republiike Srspke, o usaglašenom Pismu namjere o proširenom aranžmanu sa MMF-om. S obzirom da naša inicijativa nije dobila podršku na Kolegijumu Narodne skupštine, odlukom većine, skuptšinske, ovdje, koristim priliku, i naša poslanička grupa, da ovim povodom, odnosno povodom poslaničkog pitanja, tražimo Informaciju od Vlade Republike Srpske o usaglašenom Pismu namjere o proširenom aranžmanu sa MMF-om.

ODGOVOR:

Broj: 06.07/012-1349/16

Datum: 14.07.2016. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Adam Šukalo je na Trinaestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, postavio sljedeće poslaničko pitanje:

„Poslanička grupa Napredna Srpska je pokrenula inicijativu na Kolegijumu Narodne skupštine, vezano za dostavljanje Informacije od strane Vlade Republike Srpske, o usaglašenom Pismu namjere o proširenom aranžmanu sa MMF-pm. S obzirom da naša inicijativa nije dobila podršku na Kolegijumu Narodne skuštine, odlukom većine, skupštinske, ovdje, koristim priliku, i naša poslanička grupa, da ovim povodom, odnosno povodom poslaničkog pitanja, tražimo Informaciju od Vlade Republike Srpske o usaglašenom Pismu namjere o proširenom aranžmanu sa MMF.-om.“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći

ODGOVOR

Na sjednici Fiskalnog savjeta BiH, koja je održana dana 24.05.2016. godine u Sarajevu, usaglašeno je Pismo namjere sa Međunarodnim monetarnim fondom, od strane svih članova Fiskalnog savjeta BiH.

Riječ je o trogodišnjem proširenom aranžmanu, u iznosu od 443,042 miliona SDR ili 262% kvote. Novi aranžman imaće ulogu katalizatora u mobiliziranju međunarodne podrške, a osnovni ciljevi programa su:

•intenziviranje reformi s ciljem unapređenja poslovnog okruženja kako bismo privukli investicije, otvorili više radnih mjesta u privatnom sektoru, te povećali potencijal za rast ekonomije;

•nastavak procesa fiskalne konsolidacije kako bismo osigurali kontinuirano smanjenje javnog duga u odnosu na BDP, uz istovremeno smanjenje i uanpređenje kvaliteta javne potrošnje, te

•očuvanje stabilnosti finansijskog sektora i oživljavanje kreditne aktivnosti banaka.

Rok za ispunjavanje svih prethodnih mjera iz Pisma namjere je bio 29.06.2016. godine i svi nivoi vlasti u BiH su ispunili svoje prethodne mjere, kako bi isto bilo potpisano 30.06.2016. godine, te razmatrano na Odboru MMF-a 15.07.2016. godine.

Dana, 30.06.2016. godine Pismo namjere su potpisali Predsjednica Vlade Republike Srpske i Ministar finansija Republike Srpske, Ministar finansija i trezora BiH i Ministrica finansija Federacije BiH, te Guverner Centralne banke BiH, dok isto nije potpisano od strane Predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH i Predsjednika Vlade Federacije BiH, što će uzrokovati odgađanje razmatranja Pisma namjere na Odboru MMF-a, koja je bila zakazana za 15.07.2016. godine.

Mjere definisane Pismom namjere, a koje se odnose na Republiku Srpsku, predstavljaju nastavak reformskih procesa, koje je Vlada Republike Srpske jasno definisala još kroz Reformsku agendu i prateći Akcioni plan Republike Srpske, te kroz Ekonomske politike Republike Srpske za 2015. i 2016. godinu i Programe ekonomskih reformi Republike Srpske. Predstavnici MMF-a su zahtijevali da se Pismo namjere ne objavljuje dok ga zvanično ne odobri i Odbor MMF-a, što moraju da poštuju svi nivoi vlasti u BiH. Istog dana kada Odbor MMF-a odobri aranžman, Vlada Republike Srpske će na svojoj internet stranici objaviti Pismo namjere sa MMF-om.

 

S poštovanjem,

 

                                                                                                                                                               MINISTAR

                                                                                                                                                         dr Zoran Tegeltija

 

 

 

 

22.06.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9