Narodni poslanik Admir Čavka predsjedniku Vlade Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Admir Čavka, Klub poslanika Koalicije Domovina postavio je na Sedamnaestoj sjednici održanoj 28. marta 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

PREDSJEDNIKU VLADE REPUBLIKE SRPSKE

Moje konkretno pitanje je vezano za informacije koje smo imali u nekim dnevnim novinama, a vezano za postojanje paradžemata, kao i postojanje nekih struktura koje su direktno povezane za organizacije vehabija na području Banjaluke, a konkrtno naselja Vrbanje iz kojeg ja dolazim. Kao član Medžesa, član Islamske zajednice Banjaluke, direktno sam upoznat sa radom Islamske zajednice na ovom prostoru i vrlo je jasno da takve strukture ne postoje ovdje. Međutim, već periodično se pojavljuju takve informacije i stvara se nepovjerenje kod ljudi povratnika, i imali smo situacije da su neki ljudi napustili Banjaluku, napustili Vrbanju, upravo iz ovih razloga, jer su bili određeni pretresi i apsolutno se ništa nije desilo.  toga vas molim da mi u pismenoj formi dostavite, kakve informacije posjeduje, Vlada i ministarstvo i na koji način se postupa prema tim ljudima. Jer mislim da ova tema, ne treba da bude nešto čime treba da se bavimo.

ODGOVOR:

Broj:

Datum: 13.04.2017 . godine.

               REPUBLIKA SRPSKA

NARODNA SKUPŠTINA

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se;

VEZA: Vaš akt broj: 04.2-011-145-   /17 od 03.04.2017 godine

Narodni poslanik Admir Čavka, Klub poslanika Koalicije Domovina postavio je na Sedamnaestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 28.marta 2017 godine, sljedeće poslaničko pitanje:

''Moje konkretno pitanje je vezano za informacije koje smo imali u nekim dnevnim novinama, a vezano za postojanje paradžemata, kao i postojanje nekih struktura koje su direktno povezane za organizacije vehabija na području Banjaluke, konkretno naselja Vrbanja iz kojeg dolazim. Kao član Medžesa Islamske zajednice Banjaluke, direktno sam upoznat sa radom Islamske zajednice na ovom prostoru i vrlo je jasno da takve strukture ne postoje ovdje. Međutim, već periodično se pojavljuju takve informacije i stvara se nepovjerenje kod ljudi povratnika, i imali smo situacije da su neki ljudi napustili Banjaluku, upravo iz ovih razloga jer su bili određeni pretresi i apsolutno se ništa nije desilo.Toga vas molim da mi u pismenoj formi dostavite, kakve informacije posjeduje Vlada i ministarstvo i na koji način se postupa prema tim ljudima. Jer mislim da ova tema ne treba da bude nešto čime treba da se bavimo''

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu  Vlade Republike Srpske(''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske, broj 31/11), dajemo sljedeći

                                                      O D G O V O R

U vezi sa pitanjem postavljenom od strane uvaženog narodnog poslanika Admira Čavke, obavještavamo vas da prema raspoloživim informacijama Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske u ovom trenutku ne postoje organizovane strukture paradžemata na području Republike Srpske, pa samim tim niti na području Grada Banja Luka, odnosno naselja Vrbanja, pomenutog u poslaničkom pitanju. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, u cilju ostvarivanja povoljnog bezbjednosnog okruženja za sve građane i druge subjekte društvenog i privrednog života u Republici Srpskoj, prati stanje problematike ekstremizma, naročito u poslednje vrijeme izraženog vjerskog radikalizma, kao i djelovanje organizacija koje se dovode u vezu sa širenjem  ovih negativnih društvenih pojava. U vezi sa uopštenim konstatacijama u pitanju, koje se odnose na moguću uznemirenost i nepovjerenje kod građana povratnika u vezi sa ranije preduzetim aktivnostima MUP-a Republike Srpske (pretresi), obavještavamo vas da policijski službenici ovog Ministarstva, poštujući načelo zakonitosti u radu, ako se u konkretnom pitanju mislilo na radnje pretrese imovine građana, postupaju prvenstveno prema odredbama važećeg Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, kojim su na odgovarajući način garantovana i zaštićena prava građana prilikom postupanja nadležnih organa. Svaki građanin,  ukoliko smatra da su njegova prava povrijeđena od strane ovog  Ministarstva ili ovlaštenih lica koja djeluju u ime Ministarstva,  ima pravo da se obrati nadležnim institucijama radi zaštite svojih ustavom garantovanih građanskih prava i sloboda. Takođe vas obavještavamo da Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske  nema praksu ustupati medijima operativno-bezbjednosna saznanja, osim u opravdanim slučajevima, kada se to čini na zakonit način putem utvrđenog protokola.

S poštovanjem,

 

                                                                                                                                            M I N I S T A R

                                                                                                                                         mr Dragan Lukač

 

 

28.03.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9