Narodni poslanik Branislav Borenović Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Branislav Borenović, Klub poslanika PDP, postavio je na Dvadeset petoj sjednici održanoj 3. jula 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU RADA I BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

                Zašto je Đurić Radovan, otac poginulog Đurić Aleksandra (rođen 1976. godine-koji je poginuo 1994. godine na Kupresu) koji je bio 51 (pedeset prvi) na rang listi za stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca po raspisanom konkursu od 20.7.2007. do 4.8.2007. godine, izbrisan sa iste  i do dana današnjeg nije dobio stan po osvom osnovu?

                Kada će Đurić Radovanu biti riješeno stambeno pitanje?

ODGOVOR:

Broj: 16-011-18/18

Datum, 11.07.2018. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

           Narodni poslanik Branislav Borenović,  Klub poslanika PDP,  postavio je na Dvadeset petoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 03. jula 2018. godine sljedeće poslaničko pitanje:                                      

           „Zašto je Đurić Radovan, otac poginulog Đurić Aleksandra (rođen 1976. godine –koji je poginuo 1994. godine na Kupresu) koji je bio 51 (pedeset prvi) na rang listi za stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca po raspisanom konkursu od 20.07.2007. godine do 04.08.2007. godine, izbrisan sa iste i do dana današnjeg nije dobio stan po ovom osnovu?

Kada će Đurić Radovanu biti riješeno stambeno pitanje?“                                                                     

O D G O V O R

                Uvidom u službenu evidenciju ovog ministarstva utvrđeno je da je zahtjev Đurić Radovana, oca poginulog borca, za stambeno zbrinjavanje dodjelom stambene jedinice u Banjaluci, odbijen a isti je skinut sa prijedloga rang liste, po osnovu čl. 33. Uredbe o stambenom zbrinjavanju porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 43/07, 73/08 i 18/11) – nije dostavio (tačne) dokaze o stambenoj situaciji.

Prvostepeni organ je u ponovnom postupku utvrdio da Đurić Radovan ne živi kao podstanar u Banjaluci na adresi koju je dostavio već živi i radi u Njemačkoj. Odluku prvostepenog i drugostepenog organa potvrdio je i Vrhovni sud Republike Srpske presudom broj: 11 0 U 005205 12 Uvp od 03.10.2012. godine.

                Đurić Radovan pravo na stambeno zbrinjavanje može ostvariti u skladu sa zakonskim propisima, ukoliko za isto ispunjava uslove.

 

 

                                                                                                                                                   M I N I S T A R                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                           Milenko Savanović

 

 

03.07.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9