Narodni poslanik Diana Čekić Ministarstvu energetike i rudarstva

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Diana Čekić, Klub poslanika PDP, postavila je na Petoj redovnoj sjednici, 26. septembra 2023. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ENERGETIKE I RUDARSTVA

            Da li planirate sanaciju elektromreže na području opštine Kostajnica jer je opskrba električnom energijom jako loša? Samo u zadnjih 15 dana električna energija je nestajala po nekoliko puta svaki dan. Ne moramo govoriti o tome šta to znači za građane i njihove aparate, kao i za privredu. Računi uredno stižu, a troškovi popravake aparata su uzuzetno veliki.

ODGOVOR:

Broj: 05.05/011-280-3/23

Datum: 20.10.2023. godine

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Diana Čekić, Klub poslanika PDP, postavila je na Petoj redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 26. septembra 2023. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

„Da li planirate sanaciju elektromreže na području opštine Kostajnica jer je opskrba električnom energijom jako loša? Samo u zadnjih 15 dana električna energija je nestajala po nekoliko puta svaki dan. Ne moramo govoriti o tome šta to znači za građane i njihove aparate, kao i privredu. Računi uredno stižu, a troškovi popravke aparata su izuzetno veliki.“

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), kao i članom 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20), dajemo sljedeći:

O D G O V O R

Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske je, uzimajući u obzir aspekte postavljenog poslaničkog pitanja, zatražilo kompletne informacije o istom od strane nadležnog operatora distributivnog sistema-ZP „Elektrokrajina“ a.d. Banja Luka (akt broj 05.05/011-280-1/23 od 11.10.2023. godine).

Kopiju dobijenog akta/odgovora ZP „Elektrokrajina“ a.d. Banja Luka Vam dostavljamo u prilogu (akt broj 11607/23 od 19.10.2023. godine).

 

 

  MINISTAR

 

                                                                                     Petar Đokić

 

 

NAPOMENA: Akt je dostupan u Službi NS RS.

 

26.09.2023

Ime poslanika:

Saziv: 
11