Narodni poslanik Draško Stanivuković Ministarstvu prosvjete i kulture, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Draško Stanivuković, Klub poslanika PDP, postavio je između dvije sjednice, 21. maja 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PROSVJETE I KULTURE

                Molim Vas da mi dostavite odgovor na sljedeće pitanje:

  • Da li je vođeno računa o ekonomskoj opravdanosti i o najpovoljnijoj ponudi za cijene održavanja svečanosti i proslave mature osnovnih i srednjih škola?

Zanimaju me traženi podaci za gradove Banja Luka i Prijedor.

Odgovor tražim i od Aktiva direktora osnovnih i srednjih škola.

ODGOVOR:

Broj: 07.032/011-242/19

Datum:06.06.2019. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Draško Stanivuković, između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, dana 21. maja 2019. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„Da li je vođeno računa o ekonomskoj opravdanosti i o najpovoljnijoj ponudi za cijene održavanja svečanosti i proslave mature osnovnih i srednjih škola?“

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 31/11 i 34/17) dajemo sljedeći

O D G O V O R

Nakon položenog maturskog ispita koji učenici  polažu nakon uspješno završenog četvrtog razred srednje tehničke škole i gimnazije ili položenog završnog ispita koji učenici polažu nakon uspješno završenog trećeg razreda srednje stručne škole, tradicionalno se organizuje proslava maturske večeri. Pored škole u organizaciji proslave maturske večeri učestvuju učenici i roditelji, čijim sredstvima se finansira navedena svečanost. 

Imajući u vidu navedeno, a kako se ne radi o javnim sredstvima u vezi sa predmetom nabavke i njegovom svrhom, ugovorni organ nema obavezu da u postupku izbora ponuđača usluga primjenjuje odredbe člana 3. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 39/14).

Nacrtom Zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, članom 2, propisano da se proslava maturske večeri za učenike završnog razreda organizuje se u prostorijama škole. Ukoliko ne postoje uslovi za organizovanje proslave maturske večeri u prostorijama škole, proslava se može organizovati, u dogovoru sa nadležnom jedinicom lokalne samouprave, u ustanovama kulture ili sporta na području jedinice lokalne samouprave. U organizovanje proslave maturske večeri moraju biti uključeni predstavnici savjeta roditelja i savjeta učenika.

Učenici imaju pravo na zaštitu i bezbjednost u prostorijama u kojima se organizuje matursko veče i zabranjeno je unošenje i služenje alkoholnih pića i duvanskih proizvoda maloljetnim licima.

 

      Dostaviti:                                                                                                   MINISTAR

       - Naslovu                                                                                                                  

       - a/a.                                                                                                      Natalija Trivić, mr

 

 

 

 

 

21.05.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10