Narodni poslanik Draško Stanivuković Ministarstvu saobraćaja i veza

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Draško Stanivuković, Klub poslanika PDP, postavio je na između dva nastavka Desete sjednice 19. juna 2020. godine

POSLANIČKO PITANJE         

MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA I VEZA

               Da li je u planu izgradnja i asfaltiranje puta u mjestu Donja Kozica? Ovo mjesto se nalazi u opštini Oštra Luka. Ukoliko je planirana izgradnja puta, da li je u toku tekuće godine i kada tačno?

ODGOVOR:

Broj: 13.03/011-1530/20

Datum: 13.07.2020. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

 

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Draško Stanivuković na Desetoj redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 19. juna 2020. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„Da li je u planu izgradnja i asfaltiranje puta u mjestu Donja Kozica? Ovo mjesto se nalazi u opštini Oštra Luka. Ukoliko je planirana izgradnja puta, da li je u toku tekuće godine i kada tačno?“

U skladu sa članom 80. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17), dajemo sljedeći

ODGOVOR

U novembru 2019. godine donesena je Odluka o razvrstavanju javnih puteva („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 95/19).

Navedenom odlukom u tački I lokalni putni pravac Donja Kozica-Stričići 2 razvrstan je u regionalni putni pravac drugog reda RII 1504.

Takođe, navedenom odlukom u tački III propisano je da su jedinice lokalne samouprave na čijoj se teritoriji nalaze lokalni putevi i lokalni putevi od posebnog značaja koji su tačkom I ove odluke razvrstani u regionalne puteve dužni da prije predaje puteva na upravljanje Javnom preduzeću „Putevi Republike Srpske“ d.o.o. Banjaluka riješe imovinsko-pravne odnose i izvrše uknjižbu prava vlasništva i prava posjeda u korist Republike Srpske.

S obzirom da je rješavanje gore navedenog obaveza jedinica lokalne samouprave i da je za rješavanje istih potreban duži period, Javno preduzeće „Putevi Republike Srpske“ d.o.o. Banjaluka u Planu poslovanja za 2020. godinu nije planiralo izgradnju navedenog putnog pravca.

 

 

 

S poštovanjem,                 

                                                                                                                                        M I N I S T A R

 

                                                                                                                                        Đorđe Popović

 

 

 

 

 

 

 

19.06.2020

Ime poslanika:

Saziv: 
10