Narodni poslanik Draško Stanivuković Ministarstvu saobraćaja i veza, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Draško Stanivuković, Klub poslanika PDP, postavio je na između dvije sjednice 22. maja 2020. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA I VEZA

               Kada je u planu početak izgradnje autoputa Banja Luka – Prijedor? Da li je određena tačna trasa puta? Kuda je predviđeno tačno da autoput prolazi kroz mjesta Bariće (Banja Luka) i Bistrica (Banja Luka, Prijedor)?

               Obraćam se na apel stanovnika tih mjesta, preko čijih imanja je prvobitno bilo predviđeno da trasa prolazi.

               Molim nadležne da mi dostave tačne podatke o izgradnji ovog autoputa, kao i kompletne trase.

 

ODGOVOR:

Broj: 13.03/011-1096/20

Datum: 02.06.2019. godine

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

 

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Draško Stanivuković, između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, 22.05.2020. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„Kada je u planu početak izgradnje autoputa Banja Luka – Prijedor? Da li je određena tačna trasa puta? Kuda je predviđeno tačno da autoput prolazi kroz mjesta Bariće (Banja Luka) i Bistrica (Banja Luka, Prijedor)?

Obraćam se na apel stanovnika tih mjesta, preko čijih imanja je prvobitno bilo predviđeno da trasa prolazi.

Molim nadležne da mi dostave tačne podatke o izgradnji ovog autoputa, kao i kompletne trase.“

U skladu sa članom 80. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) a u vezi sa članom 263 i 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17), dajemo sljedeći

ODGOVOR

Izmjenama i dopunama Prostornog  plana Republike Srpske do 2025. godine i Strategijom razvoja javnih puteva u Republici Srpskoj predviđena je izgradnja autoputa Banja Luka – Prijedor, a u decembru 2018. godine potpisan je Ugovor o koncesiji za autoput Banjaluka – Prijedor – Novi Grad (prva faza Banjaluka – Prijedor), između Vlade Republike Srpske i koncesionara kompanije "SDHS-CSI BH" d.o.o. Banjaluka.

Koncesija je dodijeljena na period od 30 godina od dana izgradnje autoputa. Ugovorom je predviđen period od pet godina za projektovanje i izgradnju navedenog autoputa.

Nacrt Plana parcelacije za Banjaluka – Prijedor – Novi Grad (prva faza Banjaluka – Prijedor) izlagan je na javnom uvidu u prostorijama sjedišta jedinica lokalne samouprave Banja Luka i Prijedor i u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske, u periodu od 20.02.2020. godine do 05.03.2020. godine.

Na javnom uvidu i održanim javnim izlaganjima prikupljene su primjedbe, prijedlozi i sugestije zainteresovanih lica u ovim lokalnim zajednicama, a svako fizičko i pravno lice primjedbe je moglo iskazati upisom u sveske koje su se nalazile na lokacijama javnog uvida ili u formi dopisa nosiocu izrade ovog Plana, odnosno Institutu za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka.

Obaveza nosioca izrade Plana parcelacije jeste da razmotri i odgovori na sve primjedbe, prijedloge i sugestije prikupljene u procesu javnog uvida nakon čega se Prijedlog Plana parcelacije dostavlja nosiocu pripreme kao usaglašeno konačno rješenje.

Planom parcelacije, pored ostalog, definisan je položaj trase budućeg autoputa.

Nakon usvajanja konačnog Plana parcelacije, pristupiće se izradi neophodne dokumentacije i proceduri koja prethodi procesu eksproprijacije te u saradnji sa Republičkom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske i samoj eksproprijaciji nepokretnosti, gdje će biti definisan način obeštećenja vlasnika parcela koje su obuhvaćene izgradnjom autoputa.

 

S poštovanjem,     

         

                                                                                                                                         M I N I S T A R

 

                                                                                                                                        Đorđe Popović

 

 

22.05.2020

Ime poslanika:

Saziv: 
10