Narodni poslanik Draško Stanivuković Ministarstvu za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Draško Stanivuković, Klub poslanika PDP, postavio je na Petoj sjednici održanoj 11. juna 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

 

MINISTARSTVU ZA NAUČNOTEHNOLOŠKI RAZVOJ, VISOKO OBRAZOVANJE I INFORMACIONO DRUŠTVO

                Grupa oko 70-ak Italijana (među njima i nešto Švajcaraca), uglavnom zubnih tehničara, koji su gotovo preko noći ispolagali ispite na Medicinskom fakultetu u Banjaluci i tako postali lažni stomatolozi, postojala su određena saznanja i informacije još prije više od 15 godina, ali je cijela stvar ubrzo politički zataškana.

                Prema njihovim identičnim svjedočenjima, u to vrijeme se šaputalo da su, u saradnji sa jednim talijanskim kolegom, tadašnji profesor, a današnji dekan Medicinskog fakulteta Ranko Škrbić i tadašnji rektor banjalučkog Univerziteta, Dragoljub Mirjanić, tim Talijanima omogućili lažno studiranje po cijeni od 100.000 KM po „studentu“ pa naviše.

                O pravoj zbrci sa upisom mogao bi da posvjedoči i samo jedan detalj – na spisku studenata jedno od imena je i Serale Mateo (Serale Mateo), sa brojem indeksa 186/96 (što bi trebalo da znači da je na fakultet upisan 1996. godine), ali na uvjerenju koje mu je 1998. izdato, radi navodnog prebacivanja na drugi fakultet, piše da je na Medicinski fakultet u Banjaluci upisan 1994/95 godine.

                Osim činjenice da su neki od „studenata“ tada bili prilično vremešni, a pojedini bliže penziji nego cvijetu mladosti pa je, recimo, Rosa Cossu iz Sasarija, 1996. imala 36 godina, a njen kolega Đan Paolo Bruni iz Firence čak 47, posebno su indikativna uvjerenja o položenim ispitima.

                Na tim uvjerenjima, čije faksimile ekskluzivno objavljujemo, a koja su izdata 1998. godine, navodno zbog prepisa na srodne fakultete u Novom Sadu i Kragujevcu, svi studenti imaju jednak broj položenih ispita – 22, a da kuriozitet bude veći, skoro svi su položili i ginekologiju, predmet koji na Odsjeku za stomatologiju uopšte ne postoji.

                Svu ovu dokumentaciju potpisla je tadašnja dekanesa Medicinskog fakulteta Ljiljana Hotić – Čovičković, koja je u međuvremenu tragično nastradala (prema postojećim informacijama u saobraćajnoj nesreći).

                Kako su studenti za dvije godine (od 1996 – 1998.) uspjeli da „doguraju“ do četvrte godine studija?

                Da li su i kada ovi „studenti“ pohađali nastavu, polagali ispite i, eventualno, stekli diplome na Medicinskom fakultetu?

                Kako su studenti – Talijani, ako su ikad bili u Banjaluci, slušali nastavu i polagali ispite?

ODGOVOR:

Broj: 19.02/011-283-1/19

Datum: 16.07.2019. godine

VLADA REPUBLIKE SRPSKE

GENERALNI SEKRETARIJAT

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

 

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dostavljamo vam odgovor na poslaničko pitanje narodnog poslanika Draška Stanivukovića, postavljeno na Petoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj dana 11. juna 2019. godine, a postavio  je pitanje u vezi sa „grupom oko 70 Italijana, uglavnom zubnih tehničara, koji su  gotovo preko noći ispolagali ispite na Medicinskom fakultetu u Banjoj Luci i tako postali lažni stomatolozi“ .

Odgovor:

„Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo je uputilo dana 24.06. 2019. godine Univerzitetu u Banjoj Luci, Medicinskom fakultetu, dopis broj: 19.02/011-283/19, kojim je traženo izjašnjenje u vezi sa poslaničkim pitanjem.

U odgovoru Medicinskog fakulteta je navedeno da su navodi i kvalifikacije izneseni u poslaničkom pitanju neistiniti, a posebno odbacuju navode kojima se tendenciozno optužuju profesori Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Dalje je navedeno da su studenti talijanskog državljanstva, studirali na Medicinskom fakultetu Banjoj Luci, po osnovu Sporazuma o saradnji između Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta u Novom Sadu i Nišu, u periodu navedenom u poslaničkom pitanju.

Studenti su pohađali nastavu i polagali ispite za vrijeme studiranja na Medicinskom fakultetu  u Banjoj Luci, kao i svi drugi studenti, ali ni jedan student nije stekao diplomu na Medicinskom fakultetu u Banjoj Luci, u navedenom periodu.

Netačni su navodi da su studenti za dvije godine studiranja završavali četiri godine studija, na Medicinskom fakultetu. Nastavu za vrijeme studija studenti talijanskog državljanstva su slušali na srpskom jeziku po osnovu simultanog prevoda.

U dopisu Medicinskog fakulteta se dalje navodi da je prelazak studenata sa drugih visokoškolskih ustanova i studiranje na Medicinskom fakultetu Univerzitetu u Banjoj Luci propisan aktima Univerziteta kakao važećim, tako i u momentu prelaska studenata talijanskog državljanstva na Medicinski fakultet u Banjoj Luci, a sve u svrhu prohodnosti studenata i poboljšanja kvaliteta nastave.“

 

                                                                                                                                                                   MINISTAR

                                                                                                                                                             mr Srđan Rajčević

Dostavljeno:

  • naslovu;
  • a/a

 

 

11.06.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10