Narodni poslanik Draško Stanivuković Ministarstvu zdravlja i oscijalne zaštite, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Draško Stanivuković, Klub poslanika PDP, postavio je između dvije sjednice 5. februara 2020. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE

 

               Da li će dijalizni pacijenti u narednom periodu svoju naknadu u iznosu od 100,00 KM dobijati na mjesečnom nivou?

               Kako je tačno predviđena isplata naknade za dijalizne pacijente?

 

ODGOVOR:

Broj: 11/04-012-56/20

Datum: 25.02.2020. god.

REPUBLIKA SRPSKA

NARODNA SKUPŠTINA

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Draško Stanivuković, Klub poslanika PDP, postavio je između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, 05. februara 2020. god., sljedeće poslaničko pitanje:

„Da li će dijalizni pacijenti u narednom periodu svoju naknadu u iznosu od 100,00 KM dobijati na mjesečnom nivou?

Kako je tačno predviđena isplata naknade za dijalizne pacijente?“

ODGOVOR:

U skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 37/12, 90/16 i 94/19) pravo na ličnu invalidninu ostvaruju lica:

  1. koja su zavisna od pomoći i njege drugog lica prilikom zadovoljavanja osnovnih životnih potreba i kojima je oštećenje/oboljenje nastalo u razvojnom periodu, a imaju utvrđenu visinu tjelesnog oštećenja od  70% do 100%,
  2. sa oštećenjem sluha, kojima je oštećenje/oboljenje nastalo u razvojnom periodu, a imaju utvrđenu visinu tjelesnog oštećenja od najmanje 70%,
  3. sa oštećenjem urogenitalnog sistema, koja se nalaze u terminalnoj fazi zatajenja oba bubrega i koja imaju potrebu za hroničnom hemodijalizom i peritonealnom dijalizom, a imaju utvrđenu visinu tjelesnog oštećenja od 100%,
  4. oboljela od rijetke bolesti, kojima je oštećenje, odnosno oboljenje nastalo u razvojnom periodu, a imaju utvrđenu visinu tjelesnog oštećenje od najmanje 70%.

Ličnu invalidninu ne mogu ostvariti lica koja ostvaruju primanja po osnovu invaliditeta stečenog u ratu, kao i lica koja ostvaruju pravo na smještaj u ustanovu socijalne zaštite i pravo na zbrinjavanje u hraniteljsku porodicu ili koja su smještena u drugu ustanovu na teret budžetskih sredstava.

Visina lične invalidnine stečene ostvarivanjem prava na ličnu invalidninu obračunava se u procentu  od prosječne plate nakon oporezivanja ostvarene u Republici Srpskoj u prethodnoj godini i iznosi:  

  1. 15% od osnovice za lice kome je utvrđeno tjelesno oštećenje u procentu od  100%,
  2. 13% od osnovice za lice kome je utvrđeno tjelesno oštećenje u procentu od  90%,
  3. 11% od osnovice za lice kome je utvrđeno tjelesno oštećenje u procentu od  80%,
  4. 9% od osnovice za lice kome je utvrđeno tjelesno oštećenje u procentu od 70%.

 

Isplata prava na ličnu invalidninu vrši se na način, kao i za sva ostala prava iz socijalne zaštite.                

 

 Dostavljeno:                                                                                                                         M I N I S T A R

  1. Naslovu                                           

a/a                                                                                                                                                  Alen Šeranić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.02.2020

Ime poslanika:

Saziv: 
10