Narodni poslanik Draško Stanivuković Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite, iumeđu dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Draško Stanivuković, Klub poslanika PDP, postavio je između dvije sjednice Narodne skupštine, 26. avgusta 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE

                Koliki je iznos sredstava koji zdravstvene ustanove godišnje izdvajaju apotekama za tzv. „uslugu obrade recepta“, koliki je iznos po svakom receptu i ukupni iznos izdvojenih sredstava od dana kada je ta obaveza ustanovljena?

                Ko je i kada potpisao ugovor sa Farmaceutskom komorom i koji su uslovi za raskidanje takvog ugovora?

                Šta je razlog uvođenja ovakve prakse, kojima ZU plaćaju „usluge obrade recepta“ i koja zemlja je u regionu poslužila kao primjer?

ODGOVOR:

Broj: 11/07-012-377/19

Datum: 13.09.2019.godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Draško Stanivuković (PDP) između dvije sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, 26.08.2019. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:       

„Koliki je iznos sredstava koji zdravstvene ustanove godišnje izdvajaju apotekama za tzv. „uslugu obrade recepta“, koliki je iznos po svakom receptu i ukupni iznos izdvojenih sredstava od dana kada je ta obaveza ustanovljena?

Ko je i kada potpisao ugovor sa Farmaceutskom komorom i koji su uslovi za raskidanje takvog ugovora?

Šta je razlog uvođenja ovakve prakse, kojima ZU plaćaju „usluge obrade recepta“ i koja zemlja je u regionu poslužila kao primjer?.“

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 123/18), a u vezi sa članom članom 263. i 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske, („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 31/11, 37/11 i 34/17), dajemo sljedeći

ODGOVOR

Oblast na koju se poslaničko pitanje koje je Narodnoj skupštini Republike Srpske uputio narodni poslanik Draško Stanivuković (PDP) između dvije sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, 26.08.2019. godine odnosi, regulisana je aktima Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

S obzirom na navedeno Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske od nadležnog organa zatražilo je izjašnjenje u pogledu predmetnog poslaničkog pitanja.

 

Budući da je Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske odgovor na poslaničko pitanje narodnog poslanika Draška Stanivuković (PDP) uputio direkto Narodnoj skupštini Republike Srpske isti vam, uz manje tehničke ispravke, dostavljamo u cijelosti:

„Broj: 01/2-47-079/19

Datum: 05.09.2019.

 

FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA RS

Odjeljenje za odnose za javnošću

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

Narodni poslanik Draško Stanivuković, Klub poslanika PDP

Predmet: DOSTAVA PODATAKA/ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE

Poštovani,

Obzirom da je farmaceutska usluga dio zdravstvenih usluga, te podrazumjeva između ostalog, nabavku lijekova, čuvanje lijekova, izdavanje lijekova u skladu sa pozitivnim propisima, obradu recepata, savjetovanje pacijenta i sl. i kao takva je rezultat razgovora sa Farmaceutskom komorom Republike Srpske (čiji zadatak je da zastupa interese struke kao i interese pacijenta) i od 2009. godine je sa 1,10 KM povećana na 1,43 KM.

Prije tri godine Farmaceutska komora je predložila novo povećanje vrijednosti farmaceutske usluge, te je njihova procjena visine usluge bila povećanje na 2,70 KM (elaborat urađen na bazi troškova gore navedenih zadataka farmaceutskog tima), a prijedlog za povećanje nije prihvaćen.

Za primjer bi naveli dva kantona u Federaciji BiH. U Zeničko – Dobojskom kantonu cijena farmaceutske usluge iznosi 1,73 KM a u Sarajevskom kantonu 1,95 KM.

Fond je stanovišta da je povoljnija varijanta da se u Republici Srpskoj koristi farmaceutska usluga, nego da se uvede maloprodajna marža od 20 %, koja je kao model plaćanja prisutan u nekim zemljama okruženja.

Kao dodatno smanjenje troškova Fond je prije dvije godine uveo tromjesečni recept, odnosno da se na jednom receptu napiše terapija za tri mjeseca, i kao takva mjera je već dala rezultate u smanjenju troškova.

Navodimo i to da smo primjetili da neki domovi zdravlja ne primjenjuju tu mogućnost, te i u slučajevima kada bi mogli ne koriste isto.

Navešćemo troškove farmaceutske usluge u Republici Srpskoj, posljednjih šest godina:

2018. izdvojeno 9.322.626,00 KM

2017. izdvojeno 9.760.024,00 KM

2016. izdvojeno 9.713.623,00 KM

2015. izdvojeno 9.255.194,00 KM

2014. izdvojeno 8.625.464,00 KM

2013. izdvojeno 9.321.130,00 KM

S poštovanjem,

DIREKTOR

Dejan Kusturić“

 

                                                                                                                                                            MINISTAR

                                                                                                                                  Alen Šeranić, dr med.

 

 

26.08.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10