Narodni poslanik Dragan Galić Ministarstvu prosvjete i kulture

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Dragan Galić, Klub poslanika PDP, postavio je na Osmoj sjednici održanoj 26. novembra 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTRU PROSVJETE I KULTURE

U Osnovnoj školi u Šekovićima od početka grejne sezone, nema nikakvog grijanja. Djeca su imala skraćene časove, danas sa ovim danom, ponedjeljkom, više djeca ne idu u Školu.  Želim da Vas podsjetim da je trenutno i saniranje, po osnovu projekta iz Srbije, želim da Vam kažem da je u nekom ranijem periodu došlo do sanacije sanitranih čvorova u toj osnovnoj školi, pozamašna sredstava su bila predviđena i za saniranje tog sanitarnog čvora, tako da Vas još jednom molim, bez obzira na sve, pošaljite inspekciju pogledajte šta se radi.

 

ODGOVOR:

Broj: 07.032/011-552/19

Datum: 18.12.2019. godine

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

 

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Dragan Galić, na 8. sjednici Narodne Skupštine Republike Srpske, održanoj 26, 27. i 28. novembra 2019. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„U osnovnoj školi u Šekovićima od početka grejne sezone, nema nikakvog grijanja. Djeca su imala skraćene časove, danas sa ovim danom, ponedjeljkom, više djeca ne idu u Školu. Želim da Vas podsjetim da je trenutno i saniranje, po osnovu projekta iz Srbije, želim da Vam kažem da je u nekom ranijem periodu došlo do sanacije sanitarnih čvorova u toj osnovnoj školi, pozamašna sredstva su bila predviđena i za saniranje tog sanitarnog čvora, tako da Vas još jednom molim, bez obzira na sve, pošaljite inspekciju pogledajte šta se radi.“

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 31/11 i 34/17) dajemo sljedeći

O D G O V O R

 

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske je po zaprimanju poslaničkog pitanja od škole zatražilo zvaničnu informaciju o problemu grijanja u školi.

Škola je u toku dana poslala informaciju u kojoj je navedeno da je zbog radova na sanaciji kotlovnice došlo do skraćenja nastave u periodu 11.11 – 15.11.2019. godine. Za navedeno skraćenje škola je dobila saglasnost od Ministarstva.

Nakon izvođenja ovih radova, 25.11.2019. godine došlo je do pucanja glavne podzemne cijevi u sistemu mrežnog grijanja koji je star 40 godina. Nakon toga, škola je od Ministarstva tražila saglasnost za obustavljanje nastave u periodu 26.11 – 29.11.2019. godine. Budući da je nastali kvar uz izuzetan angažman radnika preduzeća koje je izvodilo radove na sanaciji otklonjen za jedan dan, redovna nastava je nastavljena već 27.11.2019. godine. Dana 30.11.2019. godine (subota) nadoknađen je izgubljeni radni dan.

 

 

S poštovanjem,

 

                                                                                                               MINISTAR

 

                                                                                                       Natalija Trivić, mr

 

 

Dostavljeno:

1. Naslovu;

2. U arhivu.

 

 

 

 

 

26.11.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10