Narodni poslanik Dragan Galić Ministarstvu saobraćaja i veza

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Dragan Galić, Klub poslanika PDP, postavio je na Petoj sjednici održanoj 11. juna 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA I VEZA

Ovo je jutrošnje stanje sa regionalnog puta Šekovići-Zvornik. Nije ovo ništa neoubičajeno, ali ovo je na putnoj komunikaciji tog dijela Željeznik - Bijela zemlja, koji je adaptiran i potpuno rekonstruisan 2016. godine, i ovo je stanje 365 dana u godini. I oni sa kojima ste potpisali ugovor o održavanju našli su za shodno, da je jeftinije da dođu svaki dan da ovo počiste i svaki dan da postave signalizaciju, a ne postave 10 do 15 onih betonskih žardinjera da završimo posao za čitavu priču. Ja vas molim, znači konstruktivno dodatno pojašnjenje, kako je to moguće, način kako kontrolišete te sa kojima ste potpisali ugovor i da mi dostavite ugovor kompletan, znači u okviru ovog poslaničkog pitanja.

ODGOVOR:

Broj: 13.03/011-1152/19

Datum: 10.07.2019. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

 

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Dragan Galić, na Petoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 11. juna 2019. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„Ovo jutrašnje stanje sa regionanog puta Šekovići-Zvornik. Nije ovo neoubičajeno, ali ovo je na putnoj komunikaciji tog dijela Željeznik-Bijela zemlja, koji je adaptiran i potpuno rekonstruisan 2016. godine, i ovo je stanje 365 dana u godini. I oni sa kojima ste potpisali ugovor o održavanju našli su za shodno, da je jeftinije da dođu svaki dan da počiste i svaki dan da postave signalizaciju, a ne postave 10 do 15 onih betonskih žardinjera da završimo posao za čitavu priču. Ja vas molim, znači konstruktivno dodatno pojašnjenje, kako je to moguće, način kako kontrolišete te sa kojima ste potisali ugovor i da mi dostavite ugovor kompletan, znači u okviru ovog poslaničkog putanja.“

U skladu sa članom 80. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17), dajemo sljedeći

ODGOVOR

Na osnovu Zakona o javnim putevima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 89/13) i Pravilnika o održavanju, rehabilitaciji i zaštiti javnih putnih objekata („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 6/15) Javno preduzeće „Putevi Republike Srpske“ d.o.o. Banjaluka sklapa četvorogodišnje ugovore o održavanju i zaštiti puteva sa specijalizovanim preduzećima za održavanje puteva. Ugovorima se utvrđuju sredstva i uslovi izvršenja radova koje će izvođač obavljati na održavanju i zaštiti puteva, a u cilju obezbjeđenja nesmetanog i bezbjednog saobraćaja na putevima.

Na osnovu gore navedenog izabrani izvođač radova koje vrši redovno održavanje u skladu sa Ugovorom, na navedenoj oblasti broj 7. odnosno putnom pravcu R455 Donje Caparde-Šekovići i dionica Šekovići-Tišća je preduzeće „Zvornikputevi“ a.d. Zvornik.

 

 

 

S poštovanjem,                 

                                                                                                                                        M I N I S T A R

 

                                                                                                                                         Neđo Trninić

 

 

 

 

11.06.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10