Narodni poslanik Dragan Galić Ministarstvu unutrašnjih poslova, između dvije sjednice NSRS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Dragan Galić, Klub poslanika PDP, postavio jeizmeđu dvije sjednice, 6. novembra 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Ponavljam poslaničko pitanje za načelnika opštine Šekovići, Momira Ristića koga nema na poslu 12 mjeseci. U prilogu vam ponovo dostavljam Dopis Odbora za odbranu i bezbjednost Srbije. Ne morate zatražiti podatke, jer takva su vremena. Dobićemo ih ipak nekada. Hoće li biti odgovornosti?

ODGOVOR:

Broj:  

Datum:                                                                                                                             

NARODNA  SKUPŠTINA

REPUBLIKE  SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje narodnog poslanika Galić Dragana,

                      dostavljamo,-

Veza:   Poslaničko pitanje broj: 04.2-011-508/17 od 07.11.2017.god.

                   Narodni poslanik  Dragan Galić, iz Kluba poslanika PDP, postavio je između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, dana 06.11.2017.god. Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, sljedeće poslaničko pitanje:

„Ponavljam poslaničko pitanje za načelnika opštine Šekovići, Momira Ristića koga nema na poslu 12 mjeseci. U prilogu vam ponovo dostavljam Dopis Odbora za odbranu i bezbjednost Srbije. Ne morate zatražiti podatke, jer takva su vremena. Dobićemo ih ipak nekada. Hoće li biti odgovornosti:“

                U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („ Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/09), dajemo sljedeći odgovor:

„Poštovani, u vezi navedenog poslaničkog pitanja koje je dostavljeno ovom Ministarstvu pod brojem: 04.2-011-508/17 od 07.11.2017.god., obavještavamo vas da je poslaničko pitanje sa istim zahtjevom za dostavu podataka imenovani poslanik postavio  08.02.2017.god. pod brojem  akta Narodne skupštine broj : 02/4.01-8-011-190/17  i poslaničkim pitanjem 04.2-011-245/17 od 16.05.2017.god. .

U poslaničkom pitanju od 08.02.2017.god.,  broj  02/4.01-8-011-190/17, poslanik Galić je zatražio dostavljanje podataka iz operativnih evidencija i svih drugih bezbjednosno interesantnih saznanja o predsjedniku opštine Šekovići, Momiru Ristiću sin Živojina, rođ. 03.01.1974.god. u Zenici, te je tom prilikom naveo da je isto pitanje postavio i Ministarstvu unutranjih poslova  Republike Srbije.

Da bi smo odgovorili na predmetno poslaničko pitanje zatražili smo provjere od Interpola Beograd i tom prilikom smo od Interpola Beograd obavješteni da ne postoji mogućnost odgovora na  naš zahtjev jer isti  nije u saglasnosti sa članom 3. Statuta Međunarodne organizacije kriminalističke policije.

S obzirom da nismo dobili tražene podatke posredstvom Interpola Beograd,  obratili smo se Ministarstvu pravde Republike Srpske sa zahtjevom za dostavu podataka o eventualnom vođenju krivičnog postupka  prema Ristić Momiru, te smo  obavješteni da je isti evidentiran u CMS bazi podataka kod Osnovnog suda u Vlasenici  u 8 predmeta,  od čega je 6 arhivirano,  1 otvoren i jedan iskazan završenim. Odgovor Ministarstva pravde je dostavljen Narodnoj skupštini, Odboru za bezbjednost pod brojem S/M-053-42/17 od 03.04.2017.god..“                                                               

        S poštovanjem,

 

           M I N I S T A R

           mr Dragan Lukač

 

   

 

06.11.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9