Narodni poslanik Dragan Galić Ministarstvu za ekonomske odnose i regionalnu saradnju

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Dragan Galić, Klub poslanika PDP, postavio je na Dvadeset trećoj sjednici održanoj 6. februara 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ZA EKONOMSKE ODNOSE I REGIONALNU SARADNJU

                Koliko je zaposlenih u Vašem Ministarstvu sa VSS i koliko od njih aktivno godvori engleski ili drugi jezik?

ODGOVOR:

Broj: 17.02-012-396/18                 

Datum: 20.02.2018. godine              

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Narodne skupštine Republike Srpske Dragan Galić na 23. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održane 06.02.2018. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

  1. „Koliko je zaposlenih u Vašem Ministarstvu sa VSS i koliko od njim aktivno govori engleski ili drugi jezik?“

 

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske  (“Službeni glasnik Republike Srpske “, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 31/11) dajemo sljedeći

O D G O V O R

U Ministarstvu za ekonomske odnose i regionalnu saradnju ima 49 zaposlenih sa VSS, od kojih 41 aktivno govore engleski jezik. Takođe devet zaposlenih aktivno govori njemački jezik.

S poštovanjem,

DostavLjeno:                                                                                                    MINISTAR

1 x Naslovu,

2 x a/a.                                                                                                             Zlatan Klokić                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.02.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9