Narodni poslanik Dragomir Vasić predsjedniku Vlade Republike Srpske, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Dragomir Vasić, Klub poslanika SDS, postavio je između dvije sjednice, 7. februara 2023. godine

POSLANIČKO PITANJE

PREDSJEDNIKU VLADE REPUBLIKE SRPSKE

            Molim Vas da mi dostavite Godišnji plan tzv. ANP koji se odnosi na saradnju sa NATO savezom.

            Obrazloženje:

            Jedino od Vas mogu tražiti ovaj dokument i da se kao poslanik upoznam sa sadržajem istog. Vi ste u mogućnosti pridobiti dokument od predsjednika RS i srpskog člana Predsjedništva BiH, a i lično imate ovaj plan. Hvala.

ODGOVOR:

Broj: 04.1.052-509/23

Datum: 9.3.2023. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Dragomir Vasić, Klub poslanika SDS, postavio je predsjedniku Vlade Republike Srpske, između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, 7. februara 2023. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

„Molim Vas da mi dostavite Godišnji plan tzv. ANP koji se odnosi na saradnju sa NATO savezom.

Obrazloženje: Jedino od Vas mogu tražiti ovaj dokument i da se kao poslanik upoznam sa sadržajem istog. Vi ste u mogućnosti pridobiti dokument od predsjednika RS i srpskog člana Predsjedništva BiH, a i lično imate ovaj plan. Hvala.“

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), kao i članom 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20), dajemo sljedeći:

O D G O V O R

Narodna skupština Republike Srpske je na Devetoj posebnoj sjednici, održanoj 24. decembra  2019. godine, donijela   Zaključke u vezi Informacije o dokumentu Program reformi Bosne i Hercegovine, usvojenom na 45. vanrednoj sjednici Predsjedništva Bosne i Hercegovine, održanoj 19. novembra 2019. godine, kojim je prihvatila opredjeljenje iz „Programa reformi BiH“  da taj program ne prejudicira odluku o članstvu.

Dokument „Program reformi BiH“ nije  „Godišnji nacionalni program  “ takozvani ANP,  jer se tako ne zove i ne može poslužiti kao osnov za aktiviranje bilo kakvih procesa osim saradnje i partnerstva sa NATO-om. Navedenim zaključcima odbačeno je bilo kakvo drugo tumačenje i tretiranje ovog dokumenta. „Program reformi BiH“ je u okvirima Rezolucije o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti Republike Srpske.  

„Program reformi BiH“ opredjeljuje saradnju sa NATO-om u domenu reformi i kao  dokument ne određuje članstvo BiH u tom savezu. Odluka o eventualnom  članstvu  može se donijeti u skladu sa ustavnim sistemom BiH, u kome Republika Srpska ima mehanizme da provede svoje stavove putem Predsjedništva BiH i Parlamentarne skupštine, odnosno  konačnom odlukom Narodne skupštine Republike Srpske.  U svakom eventualnom odlučivanju u Predsjedništvu BiH i Parlamentarnoj skupštini, predstavnici Srba iz Republike Srpske moraju da uvaže stavove Narodne skupštine i referendum naroda u Republici Srpskoj, te da u procesu odlučivanja upotrijebe mehanizme  zaštite prava i interesa Republike Srpske.

 

S poštovanjem,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                       

                                                                                                                    ŠEF KABINETA

 

                                                                                                                   dr  Željko Đurić

 

                                                                                                        

 

 

07.02.2023

Ime poslanika:

Saziv: 
11