Narodni poslanik Goran Đorđić Ministarstvu saobraćaja i veza

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Goran Đorđić, Poslanička grupa SNS postavio je na Petnaestoj sjednici održanoj 6. decembra 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTRU SAOBRAĆAJA I VEZA

Kakva je sudbina daljnjih radova na regionalnom putu R-477 Gradiška- Mrakovica?

To je regionalni put koji povezuje  opštine Gradiška i Prijedor. Gradiška je opština koja je oivičena  sa sjeverne strane rijekom Savom i jedina komunikacija na zapad je i prirodna je veza između Gradiške i Prijedora taj put, da ne govorimo o potencijalima Nacionalnog parka Mrakovica koji jednostavno nije u punom kapacitetu, jer samo sa jedne strane imamo prilaz.

ODGOVOR:

Broj: 13.03/011-2330/16

Datum: 03.01.2017. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

 

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Goran Đorđić na 15. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 06, 07. i 08. decembra 2016. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„Kakva je sudbina daljnjih radova na regionalnom putu R – 477 Gradiška - Mrakovica? To je regionalni put koji povezuje opštine Gradiška i Prijedor. Gradiška je opština koja je oivičena sa sjeverne strane rijekom Savom i jedina komunikacija na zapad je i prirodna je veza između Gradiške i Prijedora taj put, da ne govorimo o potencijalima Nacionalnog parka Mrakovica koji jednostavno nije u punom kapcitetu, jer samo sa jedne strane imamo prilaz?“.

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sljedeći

ODGOVOR

Prema informaciji koja je dostavljena od strane Javnog preduzeća „Putevi Republike Srpske“ doo Banja Luka, za predmetni projekat postoji revidovan Glavni projekat. U toku je rješavanje imovinsko – pravnih odnosa, nakon čega će se pristupiti pribavljanju građevinske dozvole.

Način i dinamika finansiranja ovog projekta definisaće se godišnjim i srednjoročnim planovima poslovanja Javnog preduzeća „Putevi Republike Srpske“ doo Banja Luka, za poslovnu 2017. godinu i naredni trogodišnji period.

 

 

               S poštovanjem,                  

                                                                                                                                        M I N I S T A R

                                                                                                                                         Neđo Trninić

 

 

 

 

 

06.12.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9