Narodni poslanik Igor Crnadak predsjedniku Vlade Republike Srpske, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Igor Crnadak, Klub poslanika PDP, postavio je između dvije sjednice 5. januara 2023. godine

POSLANIČKO PITANJE

PREDSJEDNIKU VLADE REPUBLIKE SRPSKE

            Dana 23. 12. 2022. godine predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković uputio je dopis svim ministarstvima u Vladi Republike Srpske, kao i drugim javnim institucijama, ustanovama i preduzećima, u kojem traži da se raskinu ugovori o radu sa svim licima koja se vode kao zaposlena, a ne dolaze na posao.

            U istom dopisu traži se od svih rukovodilaca da se o navedenom dostavi pisani izvještaj u kabinet predsjednika Vlade Republike Srpske, te da će sva odgovorna lica koja ne postupe kako je naloženo, biti sankcionisana, odnosno smijenjena sa pozicija na kojima se nalaze.

            Tokom posljednjeg zasjedanja Narodne skupštine Republike Srpske premijer Višković je, takođe, ponovio da će do 31. 12. 2022. biti poznata imena svih „prevaranata“, kako ih je tada nazvao predsjednik Vlade Republike Srpske.

            S obzirom da je očigledno da se ne radi o pojedinačnim slučajevima, da imena ovih lica još uvijek nisu poznata javnosti, te da je javno iznesena tvrdnja premijera o tome da brojne osobe u javnom sektoru primaju platu, a ne dolaze na posao izazvala ogorčenje i nezadovoljstvo građana Republike Srpske, postavljam tri poslanička pitanja predsjedniku Vlade Republike Srpske:

  1. Koja su lica u prethodnom periodu u Vladi Republike Srpske, ministarstvima i drugim javnim institucijama, ustanovama i preduzećima Republike Srpske primala platu, iako nisu dolazila na posao? U kojim institucijama se to dešavalo, u kojem periodu i koliki je ukupan iznos bruto plata koje su isplaćivane na taj način?
  2. Prema kojim rukovodiocima, odnosno odgovornim licima, će biti preduzete mjere u skladu sa dopisom od 23. 12. prošle godine, zbog odbijanja da se prekine radni odnos onima koji su dobijali platu, a nisu dolazili na posao?
  3. S obzirom da iz premijerovog dopisa od 23. 12. proizilazi da postoje saznanja o počinjenim krivičnim djelima na štetu Republike Srpske i njenog budžeta, da li je Vlada RS, odnosno MUP RS, preduzela aktivnosti u cilju utvrđivanja odgovornih, kako bi se procesuirali pred pravosuđem Republike Srpske?

ODGOVOR:

Broj: 04.1.052-509/23

Datum: 9.3.2023. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Igor Crnadak, Klub poslanika PDP, postavio je predsjedniku Vlade Republike Srpske, između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, 5. januara 2023. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

„Dana 23.12.2022. godine predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković uputio je dopis svim ministarstvima u Vladi Republike Srpske, kao i drugim javnim institucijama, ustanovama i preduzećima, u kojem traži da se raskinu ugovori o radu sa svim licima koja se vode kao zaposlena, a ne dolaze na posao.

            U istom dopisu traži se od svih rukovodilaca da se o navedenom dostavi pisani izvještaj u kabinet predsjednika Vlade Republike Srpske, te da će sva odgovorna lica koja ne postupe kako je naloženo, biti sankcionisana, odnosno smijenjena sa pozicija na kojima se nalaze.

            Tokom posljednjeg zasjedanja Narodne skupštine Republike Srpske premijer Višković je, takođe, ponovio da će do 31.12.2022. biti poznata imena svih „prevaranata“, kako ih je tada nazvao predsjednik Vlade Republike Srpske.

            S obzirom da je očigledno da se ne radi o pojedinačnim slučajevima, da imena ovih lica još uvijek nisu poznata javnosti, te da je javno iznesena tvrdnja premijera o tome da brojne osobe u javnom sektoru primaju platu, a ne dolaze na posao izazvala ogorčenje i nezadovoljstvo građana Republike Srpske, postavljam tri poslanička pitanja predsjedniku Vlade Republike Srpske:

1. Koja su lica u prethodnom periodu u Vladi Republike Srpske, ministarstvima i drugim javnim institucijama, ustanovama i preduzećima Republike Srpske primala platu, iako nisu dolazila na posao? U kojim institucijama se to dešavalo, u kojem periodu i koliki je ukupan iznos bruto plata koje su isplaćivane na taj način?

2. Prema kojim rukovodiocima, odnosno odgovornim licima, će biti preduzete mjere u skladu sa dopisom od 23.12. prošle godine, zbog odbijanja da se prekine radni odnos onima koji su dobijali platu, a nisu dolazili na posao?

3. S obzirom da iz premijerovog dopisa od 23.12. proizilazi da postoje saznanja o počinjenim krivičnim djelima na štetu Republike Srpske i njenog budžeta, da li je Vlada RS, odnosno MUP RS, preduzela aktivnosti u cilju utvrđivanja odgovornih, kako bi se procesuirali pred pravosuđem Republike Srpske?“

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), kao i članom 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20), dajemo sljedeći:

O D G O V O R

Nakon izvršenih provjera po dostavljenim izvještajima, nepravilnosti su utvrđene u nekoliko javnih preduzeća i institucija, a o čemu je javnost u više navrata blagovremeno informisana.

Naime, radni odnos prekinut je sa zaposlenima koji ne dolaze na posao, a primaju platu u preduzećima „Pošte Srpske“, Rudnik i Termoelektrana „Ugljevik“, Rudnik i Termoelektrana „Gacko“, Hidroelektrane na Drini, „Elektro Bijeljina“, „Elektrokrajina“ Banjaluka, kao i jedan zaposleni u Ministarstvu za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo.

Ministri u Vladi Republike Srpske i direktori republičkih uprava i upravnih organizacija bili su u obavezi da do 31. decembra 2022. godine raskinu ugovore o radu sa svim licima koja se vode kao zaposlena, a ne dolaze na posao.

Pravni tim Vlade Republike Srpske zauzeo je stav da se u javnost ne mogu iznositi imena i prezimena tih lica sve dok institucije zvanično ne završe provjeru i sankcionišu ovakvo kršenje radnog odnosa, a u skladu sa Zakonom o radu i drugim zakonima koji regulišu ovu oblast.

S poštovanjem,                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                   ŠEF KABINETA

                                                                                                                   dr  Željko Đurić

 

05.01.2023

Ime poslanika:

Saziv: 
11