Narodni poslanik Igor Crnadak predsjedniku Vlade Republike Srpske, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Igor Crnadak, Klub poslanika PDP, postavio je između dvije sjednice, 6. septembra 2023. godine

POSLANIČKO PITANJE

    PREDSJEDNIKU VLADE REPUBLIKE SRPSKE

  1. Da li je Vlada Republike Srpske raspravljala i šta je zaključila o Odluci Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci po kojoj je Republika Srpska dužna isplatiti pet miliona KM odštete kladionicama „Premijer sport“?

Da li će Vlada Republike Srpske utvrditi čiji su nerad, nemar ili svjesno postupanje doveli do ovakve presude?

Da li će Vlada Republike Srpske pokrenuti utvrđivanje odgovornosti i donijeti sankcije u skladu sa svojim nadležnostima?

Da li će Vlada Republike Srpske podnijeti prijave o počinjenom krivičnom djelu tužilaštvima u Republici Srpskoj s obzirom da se radi o više milionskoj šteti učinjenoj Republici Srpskoj i njenom narodu?

ODGOVOR:

1Broj: 06.07/012- 1638 -1/23

Datum: 20.9.2023. godine

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Igor Crnadak, Klub poslanika PDP, postavio je između dvije  sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, dana 6. septembra 2023. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

 

1. Da li je Vlada Republike Srpske raspravljala i šta je zaključila o Odluci Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci po kojoj je Republika Srpska dužna da isplati pet miliona KM odštete kladionicama „Premijer sport“?

Da li će Vlada Republike Srpske utvrditi čiji su nerad, nemar ili svjesno postupanje doveli do ovakve presude?

Da li će Vlada Republike Srpske pokrenuti utvrđivanje odgovornosti i donijeti sankcije u skladu sa svojim nadležnostima?

Da li će  Vlada Republike Srpske podnijeti prijave o počinjenom krivičnom djelu tužilaštvima u Republici Srpskj s obzirom da se radi o više milionskoj šteti učinjenoj Republici Srpskoj i njenom narodu ? .

U skladu sa članom 79. i članom 80. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) kao i članom 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20) dajemo sljedeći

ODGOVOR

Ministarstvo finansija Republike Srpske je putem pravnog zastupnika Pravobranilaštva Republike Srpske u roku uložilo žalbu na prvostepenu presudu u postupku između Republike Srpske i priređivača igara na sreću „Premier sport“ d.o.o. Istočna Ilidža, a konačna presuda još nije donesena. Ministarstvo finansija smatra da će nakon uvida u dostavljenu dokumentaciju i dokaze,  presudom drugostepenog organa, Višeg privrednog suda, zahtjev tužioca „Premijer sport“ d.o.o. da im se nadoknadi iznos od 5,1 milion KM zbog izgubljene dobiti za period od 01.01.2022-18.07.2022. godine biti u konačnici odbijen kao neosnovan, .

Takođe, u  obrazloženju presude Okružnog suda je navedeno da u postupanju organa tužene strane, Ministarstva finansija, nema nepravilnosti i neregularnosti koja bi se mogla podvesti pod standard ozbiljne povrede, a posebno ne u kontekstu odgovornosti za štetu nastalu štetnom radnjom ili propuštanjem organa tužene, jer ne može svaka odluka donesena u okviru nadležnosti tih organa, za koju se naknadno utvrdi da nije pravilna, zadovoljiti standard dovoljno ozbiljne povrede i predstavljati osnov za dosuđivanje naknade štete po osnovu izgubljene dobiti.

 

S poštovanjem,

                                                                                                                                                                          MINISTAR

 

                                                                                                                                                                      Zora Vidović

 

 

 

 

 

 

06.09.2023

Ime poslanika:

Saziv: 
11