Narodni poslanik Igor Ostojić Ministarstvu prosvjete i kulture

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Igor Ostojić, Klub poslanika  SDS-SRS RS postavio je na Sedmoj sjednici održanoj 28. oktobra 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PROSVJETE I KULTURE

            Zašto u prosvjeti radnicima kasne naknade za rođenje djeteta i smrt člana uže porodice, već 18 mjeseci?

            Imamo saznanja da su posljednje naknade isplaćene za juni 2014. godine.

ODGOVOR:

Broj: 07.032/011-362/15

Datum:  19.11.2015. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Igor Ostojić na 7. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 27, 28. i 29. oktobra 2015. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„Zašto u prosvjeti radnicima kasne naknade za rođenje djeteta i smrt člana uže porodice, već 18 mjeseci?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći

O D G O V O R

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske isplaćuje naknade za rođenje djeteta i smrt člana uže porodice radnicima osnovnih škola sa budžetske stavke Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih (konto 411200). Naknade se isplaćuju u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima. Budući da Ministarstvo finansija budžetom za 2015. godinu nije odobrilo sredstva na navedenoj budžetskoj stavci u potrebnom iznosu da bi se izmirile godišnje obaveze po pitanju svih naknada iz radnih odnosa, došlo je do problema u isplati istih. U proceduri je donošenje rebalansa budžeta Republike Srpske za 2015. godinu i ovo Ministarstvo je potraživalo potrebni iznos koji nedostaje za plaćanje zaostalih obaveza prema radnicima. Odgovor po prethodno navedenom se očekuje u narednom periodu.

Ministarstvo prosvjete i kulture je osnovnim školama poslalo odobrenje za potpisivanje Sporazuma o mirnom rješavanju individualnih radnih sporova sa Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova, na osnovu kojih Ministarstvo finansija može isplatiti neisplaćenu naknadu. Radnicima koji se nisu odlučili na potpisivanje navedenih sporazuma, Ministarstvo prosvjete i kulture će isplatiti naknade po obezbjeđenju budžetskih sredstava za ove namjene.

S poštovanjem,

                MINISTAR

         dr Dane Malešević

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.10.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9