Narodni poslanik Jelena Trivić Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, iumeđu dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE: Narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika PDP, zatražila je 5. juna 2019. godine

OBAVJEŠTENJE

OD FONDA PENZIJSKOG OSIGURANJA REPUBLIKE SRPSKE

                Sa problemom niske penzije obratila mi se Ljubica Milanović, iz Kostajnice, rođena 27. 12. 1954. godine u Draškovcu, Hrvatska. Radila je 2 godine i 7 mjeseci u Srbiji i 33 godine u Bosni i Hercegovini.

                Po njenim riječima, Ljubica ima penziju koju prima od našeg Fonda PIO u iznosu od 225 KM, te iz Srbije 9 evra.

                Njeno pitanje je kako za 33 godine radnog staža ona ima penziju koja je niža od minimalne penzije za korisnike koji imaju 30 godina radnog staža (ona ima 33) i zašto joj prilikom povećanja penzija od 2 ili 3% penzija raste samo 1 KM?

ODGOVOR (PREPIS):

Broj: 0-98/2019-62

Datum: 14. 6. 2019. godine

REPUBLIKA SRPSKA

NARODNA SKUPŠTINA

Trg jasenovačkih žrtava 1

78000 Banja Luka

Predmet: Poslaničko pitanje – obavještenje, dostavlja se;

Poštovani,

U vezi sa Vašim dopisom broj: 02/2-792-126/19 od 10. 6. 2019. godine a vezano za traženje obavještenja narodnog poslanika Jelene Trivić, Klub poslanika PDP, zatraženog između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, 5. juna 2019. godine, koje glasi „Sa problemom niske penzije obratila mi se Ljubica Milanović, iz Kostajnice, rođena 27. 12. 1954. godine u Draškovcu, Hrvatska. Radila je 2 godine i 7 mjeseci u Srbiji i 33 godine u Bosni i Hercegovini. Po njenim riječima, Ljubica ima penziju koju prima od našeg Fonda PIO u iznosu od 225 KM, te iz Srbije 9 evra. Njeno pitanje je kako sa 33 godine radnog staža ona ima penziju koja je niža od minimalne penzije za korisnika koji imaju 30 godina radnog staža (ona ima 33) i zašto joj prilikom povećanja penzija od 2 ili 3% penzija raste samo 1 KM?“ izvršene su provjere u evidencijama Fonda te dostavljamo odgovor kako slijedi:

  • Milanović Ljubica, rođena 27. 12. 1954. godine korisnik je prava na starosnu penziju, počev od 01. 12. 2011. godine. Ukupan penzijski staž iznosi 35 godina 0 mjeseci i 13 dana, od toga staž u Srbiji u trajanju 02 godine 08 mjeseci i 29 dana, staž u Republici Srpskoj u trajanju 19 godina, 06 mjeseci i 09 dana i staž u bivšoj BiH u trajanju 12 godina 08 mjeseci i 15 dana. Prema navedenom imenovana je korisnik srazmjerne penzije. Pravo na penziju je određeno na pravilan i zakonom zasnovan način, shodno stažu ostvarenom u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj i Srbiji, te je penzija imenovanog korisnika, po svom obilježju, srazmjerna a ne samostalna.

Odredbama člana 85. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 134/11, 82/13 i 103/15) definisana je najniža penzija i njeni iznosi u pet nivoa u zavisnosti od dužine penzijskog staža. Počev od 01. 01. 2019. godine iznose:

  • Najniža penzija za penzijski staž do 15 godina iznosi .................... 191,91 KM
  • Najniža penzija za 15-20 godina penzijskog staža iznosi ............... 230,31 KM
  • Najniža penzija za 20-30 godina penzijskog staža iznosi ............... 268,68 KM
  • Najniža penzija za 30-40 godina penzijskog staža iznosi ............... 307,09 KM
  • Najniža penzija za 40 godina i više penzijskog staža iznosi ..... 383,87 KM

U članu 86. je propisano da se odredbe člana 85. o najnižoj penziji Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ne odnose se na srazmjerne penzije ostvarene primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju i Sporazuma o međusobnim pravima i obavezama u sprovođenju penzijskog i invalidskog osiguranja u BiH.

Na osnovu izloženog može se potvrditi da se u slučaju korisnika Milanović Ljubice radi o korisniku srazmjerne penzije, a ne samostalne penzije, koja se shodno zakonskim propisima, određuje za staž osiguranja ostvaren u dvije ili više država. Pri tome svaka država, odnosno njen nosilac osiguranja, određuje srazmjernu penziju i vrši isplatu srazmjerne penzije za staž ostvaren na području te države. Stoga imenovana korisnica prava iako sa ukupnim penzijskim stažom u trajanju 35 0 13 dana ne može biti svrstana u četvrti nivo najniže penzije, za staž od 30-40 godina, sa iznosom 307,09 KM, već joj se, shodno izračunu, kao korisniku srazmjerne penzije, isplaćuje penzija u iznosu 232,50 KM,  a za staž ostvaren u BiH – Republici Srpskoj dok se drugi pripadajući iznos, po osnovu 02 godine 08 mjeseci i 29 dana isplaćuje od strane nosioca osiguranja u Srbiji, gdje je taj staž i ostvaren.

U vezi sa pitanjem zašto imenovanom korisniku prilikom povećanja penzija od 2 do 3% penzija raste za samo 1 KM izvršili smo provjere u evidencijama likvidature penzija te potvrđujemo da se imenovanom korisniku, kao i svim drugim korisnicima prava, prilikom povećanja penzija dolazi do povećanja iznosa penzija proporcionalno procentu usklađivanja odnosno povećanja. U januaru 2013. penzija je povećana za 3,04 KM, u septembru 2013. za 6,76 KM, u januaru 2014. za 4 KM, u oktobru 2014. za 4,08 KM, u januaru 2015. za 3,43 KM, u oktobru 2017. za 6,34 KM, u aprilu 2018. za 4,35 KM, u junu 2018. za 5,55 KM i januaru 2019. za 4,94 KM.

S poštovanjem,

 

Šef Kabineta                                                                                                     DIREKTOR

         Tihomir Joksimović                                                                                     Dr Mladen Milić

                (POTPIS)                                                                                                      (POTPIS i PEČAT)

 

 

 

05.06.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10