Narodni poslanik Jelena Trivić predsjedniku Vlade Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika PDP, postavila je na Šestoj sjednici održanoj 24. septembra 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

PREDSJEDNIKU VLADE REPUBLIKE SRPSKE

                Molim Vas da mi odgovorite na pitanje koliko iznosi neto plata (plata nakon oporezivanja) direktora i izvršnih direktora sljedećih javnih preduzeća:

 • MH Elektroprivreda Republike Srpske,
 • Željeznice Republike Srpske a. d.,
 • JP Autoputevi Republike Srpske d. o. o.,
 • JU Putevi Republike Srpske,
 • Pošte Srpske (Preduzeće za poštanski saobraćaja Republike Srpske a. d. Banja Luka, skraćeno Pošte Srpske),
 • JP „Šume Republike Srpske“.

ODGOVOR 1:

Broj: 12.02.1-011-450/19

Datum: 11.10.2019.

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

 

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, postavljeno na nastavku Šeste redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, održane 24-27. septembra 2019. godine

 

Narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika PDP, postavila je na Šestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske 24. septembra 2019. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

 

„Molim Vas da mi odgovorite na pitanje koliko iznosi neto plata (plata nakon oporezivanja) direktora i izvršnih direktora sljedećih javnih preduzeća:

-MH Elektroprivreda Republike Srpske,

-Željeznica Republike Srpske a.d.,

-JP Autoputevi Republike Srpske d.o.o.,

-JP Putevi Republike Srpske,

- Pošte Srpske( Preduzeće za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banjaluka, skraćeno Pošte Srpske),

-JP“Šume Republike Srpske“.

 

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske,“ broj 123/18), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske,“ br. 31/11 i 34/17), dajemo sljedeći

 

ODGOVOR

Prema podacima dobijenim od JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac koje je u resornoj nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, plata direktora JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac, nakon oporezivanja iznosi 3.030,00 KM, a plate izvršnih direktora 2.530,00 KM.                                                                                                          

 

     M I N I S T A R

                                                                                                                                                  dr Boris Pašalić

ODGOVOR 2:

Broj: 13.02/011-1855/19

Datum: 10.10.2019. godine

VLADA REPUBLIKE SRPSKE

Generalni sekretarijat

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se

Veza broj: 04.2-011-433/19

Narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika PDP-a, postavila je na Šestoj  redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 24. septembra 2019. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

„Molim Vas da mi odgovorite na pitanje koliko iznosi neto plata (plata nakon oporezivanja) direktora i izvršnih direktora sljedećih javnih preduzeća:

 • MH „Elektroprivreda Republike Srpske“
 • Željeznice Republike Srpske a.d.
 • JP „Autoputevi Republike Srpske“ d.o.o.
 • JP „Putevi Republike Srpske“
 • „Pošte Srpske“ (Preduzeće za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka, skraćeno „Pošte Srpske“)
 • JP „Šume Republike Srpske“.“

U skladu sa članom 80. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), a u vezi sa čl. 263. i 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17) dostavljamo sljedeći  

O D G O V O R

PREDUZEĆE ZA POŠTANSKI SAOBRAĆAJ REPUBLIKE SRPSKE – „POŠTE SRPSKE“

Redni broj

Pozicija

Neto plata (nakon oporezivanja)

 1.  

Direktor

2.707,46 KM

 1.  

Izvršni direktor za pravne, opšte poslove, ljudske resurse i investicije

2.256,24 KM

 1.  

Izvršni direktor za informaciono-komunikacione tehnologije, razvoj, prodaju i marketing

2.256,24 KM

 1.  

Izvršni direktor za ekonomske i računovodstvene poslove

2.256,24 KM

 1.  

Izvršni direktor za poštanske i šalterske poslove

2.256,24 KM

 

 

 

JAVNO PREDUZEĆE „PUTEVI REPUBLIKE SRPSKE“

 

 

Redni broj

Pozicija

Neto plata (nakon oporezivanja)

 1.  

Direktor

3.147,83 KM

 1.  

Izvršni direktor za pravne poslove

2.660,88 KM

 1.  

Izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove

2.695,42 KM

 1.  

Izvršni direktor za tehničke poslove

2.642,92 KM

 

 

JAVNO PREDUZEĆE „AUTOPUTEVI REPUBLIKE SRPSKE“

 

 

Redni broj

Pozicija

Neto plata (nakon oporezivanja)

 1.  

Direktor

3.000 KM

 1.  

Izvršni direktor za tehničke poslove

2.500 KM

 1.  

Izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove

2.500 KM

 1.  

Izvršni direktor za pravne poslove

2.500 KM

 

 

ŽELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE

 

 

  Redni broj

Pozicija

Neto plata (nakon oporezivanja)

 1.  

Generalni direktor

3.030,00 KM

 1.  

Izvršni direktor za poslove operacija

2.530.00 KM

 1.  

Izvršni direktor za poslove infrastrukture

2.530.00 KM

 

 

 

M I N I S T A R

 

Neđo Trninić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.09.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10