Narodni poslanik Miladin Stanić Ministarstvu finansija

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Miladin Stanić, Klub poslanika SDS, postavio je na Jedanaestoj sjednici, održanoj 21. jula 2020. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU FINANSIJA

Moje pitanje upućeno ministrici finansija, gospođi Vidović.

Imam pouzdana saznaanja da je jako loše finansijsko stanje u IRB-u i da je za radi takvog stanja poslala obavještenje bankama da ne odobravaju kredite iz sredstava IRB-a. Hoću da obavjestite javnost, žao mi je što tu nema direktora koji je samo tamo marioneta i ne razumije se u svoj posao, kakvo je stanje sa IRB-om i zašto je bankama poslano obavještenje da se ne rade krediti izi sredstava IRB-a?

ODGOVOR:

Broj: 06.07/012-1343-1/20

Datum: 26.08.2020. godine

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

 

Narodni poslanik Miladin Stanić, Klub poslanika SDS postavio je na Jedanaestoj sjednici  Narodne skupštine Republike Srpske održanoj 21. jula 2020. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

Moje pitanje upućeno ministrici finansija, gospođi Vidović.

Imamo pouzdana saznanja da je jako loše finansijsko stanje u IRB-u i da je za radi takvog stanja poslala obavještenje bankama da ne odobravaju kredite iz sredstava IRB-a. Hoću da obavjestite javnost, žao mi je što tu nema direktora koji je samo marioneta i ne razumije se u svoj posao, kakvo je stanje sa IRB-om i zašto je bankama poslano obavještenje da se ne rade krediti  iz sredstava IRB-a?

U skladu sa članom 79. i članom 80. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) kao i članom 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20) dajemo sljedeći

ODGOVOR

Imajući u vidu da se ovo pitanje odnosi na Investiciono-razvojnu banku Republike Srpske a.d. Banja Luka, od iste smo dobili sljedeći odgovor:

„U vezi sa Vašim poslaničkim pitanjem od 21.07.2020. godine, obavještavamo Vas da Investiciono razvojna banka Republike Srpske a.d. Banjaluka (IRB RS) nije poslala nikakvo obavještenje bankama sa kojima ima zaključen Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji za plasman sredstava po Pravilima plasmana po kreditnim linijama i zajmovima o neodobravanju kredita iz sredstava IRB RS.

Međutim, ukoliko ste u posjedu takvog ili sličnog dokumenta kojeg navodite u poslaničkom pitanju, a koji u skladu sa gore navedenim može biti samo krivotvoren dokument, molimo Vas da nam isti dostavite, kako bismo mogli preduzeti odgovarajuće pravne istražne radnje, s obzirom da posjedovanje takvog dokumenta sa neodgovarajućim potpisom i ovjerom predstavlja krivično djelo.

Poštovani, očekujemo od Vas, posebno kao narodnog poslanika, da nam u najkraćem roku dostavite sve informacije koje posjedujete a za koje tvrdite da su pouzdane kako bismo postupili po istom tj. obavijestili MUP RS i sve nadležne institucije o postojanju krivičnog djela krivotvorenja i falsifikovanja.“

S poštovanjem,

                                                                                                                                                               MINISTAR

 

                                                                                                                                                           Zora Vidović

 

 

 

 

21.07.2020

Ime poslanika:

Saziv: 
10