Narodni poslanik Milan Kasapović Ministarstvu finansija

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Milan Kasapović, Klub poslanika SDS, postavio je na Četvrtoj redovnoj sjednici, 19. jula 2023. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU FINANSIJA

 

                Molim Vas da mi dostavite spisak dužnika, pravnih lica, prema evidenciji Poreske uprave Republike Srpske, na dan 1. jun. 2023. godine, koji imaju evidentiran dug veći od 50.000,00 KM.

 

ODGOVOR:

1Broj: 06.07/012- 222 -2-1/23

Datum: 1.9.2023. godine

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

 

Narodni poslanik Milan Kasapović, Klub poslanika SDS, postavio je na Četvrtoj redovnoj sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, dana 19. jula 2023. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

 

Molim vas da mi dostavite spisak dužnika, pravnih lica, prema evidenciji Poreske uprave Republike Srpske, na dan 01.06.2023. godine, koji imaju evidentiran dug veći od 50.000,00 KM ? .

 

U skladu sa članom 79. i članom 80. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) kao i članom 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20) dajemo sljedeći

 

 

ODGOVOR

 

 

Poštovani, u prilogu je tabelarni prikaz,  prema evidenciji koju nam je dostavila Poreska uprava Republike Srpske, a koji se odnosi na spisak dužnika, pravnih lica, koji imaju dug po osnovu poreza i doprinosa veći od 50.000,00 KM, uključujući i dug po osnovu dospjelih, a neplaćenih rata reprograma, kao i obaveze koje su obuhvaćene postupcima stečaja i likvidacije,  sa stanjem na dan 01.06.2023. godine

 

 

 

 

S poštovanjem,

                                                                                                                                                                          MINISTAR

 

                                                                                                                                                                      Zora Vidović

 

 

 

RB

JIB/JMBG

Naziv poreskog obveznika

Sjedište dužnika

Iznos dospjelog, a neplaćenog duga 

1

4400142170003

UNIS - fabrika cijevi, a.d. Derventa - ustečaju

027 Derventa

16,190,508.33

2

4400118890003

"Dobojputevi" A.D. Doboj - u stečaj

028 Doboj

11,700,832.39

3

4400481620000

DOO  "NOVA FORMA"

028 Doboj

9,131,558.44

4

4401358390004

"NEIMARSTVO" a.d.  - u stečaju Trebinje

107 Trebinje

7,660,355.57

5

4400478670004

ad "Budućnost" Šamac

013 Šamac

6,325,057.53

6

4401090560009

"Farmland" a.d. Nova Topola, u stečaju

008 Gradiška

5,843,334.04

7

4400515890001

"UNIGRAD" d.o.o. - u stečaju

085 Istočna Ilidža

5,598,287.44

8

4400281370009

"Mehanika" DOO za pr.prom.i usl. u stečaju

119 Zvornik

5,079,191.61

9

4401436020006

AD Rudnik olova i cinka"SASE"u stečaju

097 Srebrenica

5,070,756.81

10

4400576680000

FMSN A.D. Pale-u stečaju

089 Pale

4,854,190.22

11

4401472170006

"Medicinska elektronika" a.d. Banja Luka, u stečaju

002 Banja Luka

4,765,641.16

12

4401179620005

"NISKOGRADNJA" d.o.o. Laktaši

056 Laktaši

4,509,108.38

13

4401135170002

AD "MERMER"

025 Čelinac

4,339,621.13

14

4401288240000

AD "FOT" Teslić - u stečaju

103 Teslić

4,038,806.69

15

4400615170006

"AGROKOMBINAT" a.d. - u stečaju

078 Rogatica

3,782,070.94

16

4402523390002

"MAREMONT" D.o.o. Bijeljina

005 Bijeljina

3,436,930.62

17

4400251540007

A.D."Žitopromet-Drina" u stečaju

119 Zvornik

3,301,991.06

18

4400123540002

DALEKOVOD TKS a.d. Doboj - u stečaju

028 Doboj

3,298,101.49

19

4403103390003

AD "Nova borja"

103 Teslić

3,164,611.73

20

4400708850007

"Trgoprodaja" a.d. Prijedor, u stečaju

074 Prijedor

3,116,078.91

21

4402685700005

''RUDNAP'' D.O.O.

002 Banja Luka

3,083,316.60

22

4400613550006

AD "TVORNICA PREČISTAČA" Rogatica-u stečaju

078 Rogatica

3,031,447.37

23

4401605740005

D.O.O.Trgopromet Dragan"- nesolventan

056 Laktaši

2,983,978.40

24

4403578580001

"HELVETIA APOTHEKE" d.o.o.

002 Banja Luka

2,708,843.62

25

4401114500002

Z.Z.  "15. maj "

093 Kneževo

2,603,311.70

26

4400879150003

JU Institut za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Banja Luka , u likvidaciji

002 Banja Luka

2,602,634.08

27

4402786210009

"NOVA DIPO" d.o.o. Gornji Podgradci

008 Gradiška

2,489,591.48

28

4403229060009

JP "DIRG" d.o.o.

028 Doboj

2,435,421.20

29

4400730270006

"HPK" a.d. Kozarska Dubica, u stečaju

007 Kozarska Dubica

2,426,948.14

30

4400005850005

ŽGP AD "DOBOJ" DOBOJ-LIKVIDACIJA

028 Doboj

2,402,613.27

31

4400588850008

AD GIK "Hidrogradnja" Istočno Saraje-u stečaju

089 Pale

2,381,252.66

32

4402786130005

"NOVA DI VRBAS" d.o.o. Banja Luka

002 Banja Luka

2,368,885.53

33

4400632420008

Skupština opštine Sokolac

094 Sokolac

2,304,665.20

34

4401578080006

"KOSMOS" a.d. Banja Luka

002 Banja Luka

2,300,924.09

35

4401164780006

"GUZIJAN-PASUSCURO" d.o.o., Laktaši

056 Laktaši

2,266,130.49

36

4400419660003

AD "ELVACO" Bijeljina - u stečaju

005 Bijeljina

2,231,460.71

37

4401531520008

"KOZARATURIST" a.d. Prijedor, u stečaju

074 Prijedor

2,170,076.15

38

4401090990003

"RATARSTVO" a.d. Nova Topola, u stečaju

008 Gradiška

2,166,849.11

39

4402747070003

AUTO KLUB "RETRO" LAKTAŠI

002 Banja Luka

2,109,981.31

40

4400240340006

A.D. "FAGUM" u stečaju

119 Zvornik

2,100,466.15

41

4400122060007

AD Rudnik nemetala "STANARI" Stanari u stečaju

028 Doboj

2,068,371.64

42

4401309420003

AD Gipsara "VOLARI" Šipovo, u stečaju

102 Šipovo

2,059,650.37

43

4400844100003

"Sinyu - iberica" d.o.o. Banja Luka, u stečaju

002 Banja Luka

2,045,490.97

44

4400631960009

Mesna industrija "Čolović" d.o.o. S-u stečaju

094 Sokolac

2,020,278.88

45

4400596280008

AD "BJELAŠNICA" Pale -u stečaju

089 Pale

1,961,198.98

46

4400851570007

Zemljoradnička zadruga "Agropromet"

002 Banja Luka

1,960,543.22

47

4401808000007

Građevinsko preduzeće "ZLATIBOR" A.D. Bijeljina u stečaju

005 Bijeljina

1,939,249.96

48

4400614360006

"JASNA" AD Rogatica -u stečaju

078 Rogatica

1,936,896.64

49

4400354510009

"WELTING" D.o.o. Bijeljina

005 Bijeljina

1,836,548.05

50

4400154690002

"BAJA-COMPANY" d.o.o. Derventa - u stečaju

027 Derventa

1,798,505.36

51

4400811860002

"ORION-3" d.o.o. Banja Luka

002 Banja Luka

1,782,259.05

52

4400402420009

GP" RAD" A.D.  u stečaju  Bijeljina

005 Bijeljina

1,772,836.00

53

4400542860009

Akcionarsko društvo za proizvodnju-u stečaju

088 Istočno Novo Sar

1,637,446.03

54

4401565690000

"METAL" a.d. Banja Luka

002 Banja Luka

1,579,689.05

55

4400170110008

"TRUDBENIK-FKO" d.o.o. Teslić-u stečaju

103 Teslić

1,554,500.86

56

4400742010000

A.D."Una"

007 Kozarska Dubica

1,512,443.96

57

4401211450001

TP "PROMET" a.d. Prnjavor

075 Prnjavor

1,503,426.92

58

4400753560001

"KOMUS" a.d. Novi Grad

011 Novi Grad

1,499,901.36

59

4401232530005

"R & S COMPANY" d.o.o.  Prnjavor, u stečaju

075 Prnjavor

1,467,819.21

60

4401110180003

FHD "Hidraulik" a.d. Kneževo, u stečaju

093 Kneževo

1,418,507.81

61

4400302550002

AD.Rudnik boksita ,,SREBRENICA,,Sre

097 Srebrenica

1,396,661.58

62

4400042620001

"SIROVINAPRODUKT"  AD  Doboj

028 Doboj

1,351,352.89

63

4400016460004

GRAD  DOBOJ

028 Doboj

1,313,964.00

64

4400536890001

KP "RAD" a.d. Istočno Sarajevo

088 Istočno Novo Sar

1,273,839.38

65

4400606770009

"DRVOLIK" d.o.o. Rogatica -u stečaju

078 Rogatica

1,217,133.53

66

4401276580000

"STIROKART PANELI" d.o.o. Srbac

095 Srbac

1,198,217.84

67

4400113660000

Gradska razvojna agencija Doboj

028 Doboj

1,175,862.22

68

4401113790007

GP "Knegrad" a.d. Kneževo, u stečaju

093 Kneževo

1,171,654.25

69

4404399600004

"FIRST NET" d.o.o.

002 Banja Luka

1,151,046.86

70

4400226600003

"DUVAPLAST" a.d. Kakmuž

038 Petrovo

1,127,767.74

71

4400251890008

A.D."VODOPRIVREDA DRINA" u stečaju

119 Zvornik

1,096,241.94

72

4401144830007

Košarkaški klub ''Igokea''

056 Laktaši

1,090,567.96

73

4400721790005

JU "CSR" Prijedor

074 Prijedor

1,085,161.79

74

4404467610005

"GRADLAK" d.o.o. Laktaši

056 Laktaši

1,075,279.66

75

4400624750007

DOO "BARTULA"

094 Sokolac

1,036,651.75

76

4403467910002

Fondacija "Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju" Doboj

028 Doboj

1,009,042.91

77

4401441530004

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "POLJOPRIVREDN u stečaju

015 Bratunac

1,001,775.94

78

4401208580000

"Jelšingrad" FMD a.d. Prnjavor, u stečaj

075 Prnjavor

965,768.67

79

4400961080005

"Euro-hem" d.o.o. Banja Luka, u stečaju

002 Banja Luka

958,077.73

80

4404236050007

HAMDO GROUP d.o.o. Sokolac

094 Sokolac

936,437.86

81

4401114250006

Komunalno preduzeće "Cvrcka" a.d. Kneževo, u stečaju

093 Kneževo

928,906.10

82

4402589650005

JU "Preslica" Doboj

028 Doboj

918,558.88

83

4401232370008

AD "Ratar" Prnjavor, u stečaju

075 Prnjavor

902,358.79

84

4404398540008

JU "Centar za dnevno zbrinjavanje djece i  omladine" Doboj

028 Doboj

890,142.90

85

4400858580008

"STOČAR" a.d. Banja Luka

002 Banja Luka

872,789.03

86

4401291110001

"LIGNACON" d.o.o. Teslić

103 Teslić

854,052.40

87

4400113070008

"MEGA SECURITY" d.o.o. Doboj

028 Doboj

815,089.83

88

4402103850008

"Vetkom" d.o.o. Banja Luka, u stečaju

002 Banja Luka

808,259.54

89

4400448840002

A.D."Građenje"

109 Ugljevik

799,657.12

90

4402624400009

"NPC INTERNATIONAL" d.o.o. Banja Luka

002 Banja Luka

795,364.01

91

4400954890000

"Krajinalijek" a.d. Banja Luka, u stečaju

002 Banja Luka

794,025.24

92

4400738410001

"KONDIĆ-KOMERC" d.o.o. Kozarska Dubica, u stečaju

007 Kozarska Dubica

790,817.85

93

4403668490001

Javna ustanova "Dom za starija lica Doboj" Doboj - u stečaju

028 Doboj

763,053.10

94

4400933890000

MKD "Sinergijaplus" d.o.o. Banja Luka, u stečaju

002 Banja Luka

758,767.42

95

4402381230002

"KRAJINA-KROS" d.o.o. Banja Luka, u stečaju

002 Banja Luka

752,621.81

96

4400677360006

"SANIČANI" a.d. Prijedor, u stečaju

074 Prijedor

749,989.11

97

4400299150006

A.D. "Unis-feros "

097 Srebrenica

740,589.18

98

4401244620000

PD "Motajica" a.d. Srbac, u stečaju

095 Srbac

740,269.11

99

4402682350003

"Farmland foods" d.o.o. Nova Topola, Gradiška, u stečaju

008 Gradiška

724,550.32

100

4401217730006

"Kompanija Dušanić" d.o.o. Prnjavor, u stečaju

075 Prnjavor

722,759.89

101

4402581590003

,,PRESS  COMMERCE"  D.O.O.

002 Banja Luka

715,941.43

102

4400113580006

"EN" TNNO ad.DOBOJ - u stečaju

028 Doboj

697,003.15

103

4402277500006

"Top-Farm" d.o.o. Nova Topola, Gradiška, u stečaju

008 Gradiška

691,834.37

104

4400908350009

RUKOMETNI KLUB "BORAC  M:tel"

002 Banja Luka

690,508.75

105

4403919160006

EPIBL d.o.o.

002 Banja Luka

673,387.07

106

4400309640007

DOO "MILBO KOMERC" Dvorovi

005 Bijeljina

669,309.29

107

4400486420009

A.D. RTC "LUKA" Šamac

013 Šamac

655,108.54

108

4402150770004

 "MEDIPHARM BH"  DOO

002 Banja Luka

651,955.10

109

4400579600007

D.O.O. "Unipak - demining"

089 Pale

649,744.77

110

4401325970005

A.D. "Drinić"

050 Ribnik

622,752.26

111

4400460540006

ZZ "DOJČIN LUKIĆ" u stečaju  Lopare

059 Lopare

613,272.09

112

4400667560007

JU Dom za starija lica Prijedor

074 Prijedor

603,181.88

113

4403280410006

"NAPCO BEDS FACTORY" d.o.o. Petrovo

038 Petrovo

602,526.37

114

4401454190008

DOO''Matpan''Sokolac

094 Sokolac

596,583.70

115

4401319810004

"ČAJAVEC COMPANY ŠIPOVO" a.d. Šipovo

102 Šipovo

596,383.41

116

4401186590006

"Pingvin" d.o.o. Laktaši, u stečaju

056 Laktaši

575,230.66

117

4401885170004

D.o.o " SAM-kop" Ugljevik

109 Ugljevik

575,147.84

118

4401417310001

JUNP "SUTJESKA" Tjentište

031 Foča

567,639.78

119

4400135550003

Opština Brod

010 Brod

561,655.11

120

4401222490005

KP "PARK" a.d. Prnjavor

075 Prnjavor

555,078.34

121

4402173470008

JP "AQUANA" d.o.o. Banja Luka

002 Banja Luka

548,872.41

122

4401534030001

Fudbalski Klub "Rudar Prijedor"

074 Prijedor

548,485.46

123

4400098250002

D.O.O. " NATURA-VITA" Blatnica -Teslić

103 Teslić

537,992.89

124

4403912310002

"BIOIL" d.o.o. Doboj

028 Doboj

536,048.11

125

4402024550007

"BN TRADE" d.o.o. Bijeljina

005 Bijeljina

531,314.56

126

4402094840002

"EURO MOTOR" d.o.o. Banjaluka

002 Banja Luka

530,970.75

127

4400309990008

"PROGRES" a.d. Bijeljina

005 Bijeljina

526,845.12

128

4400753130007

A.D."Kozaraprevoz"

011 Novi Grad

525,903.91

129

4402172740001

Sportsko-Fudbalsko preduzeće "BORAC"

002 Banja Luka

519,845.52

130

4401089710005

"FABRIKA STOČNE HRANE" AD Nova Topola, GRADIŠKA -u stečaju

008 Gradiška

512,806.91

131

4401722110004

MDP DI"Vrbas"ZDP FFN

002 Banja Luka

511,824.73

132

4403976800003

 "  DRVO- IMPEKS  "  D.O.O.   Bijeljina

005 Bijeljina

511,085.13

133

4401446840001

AD "ROBOPROM" u stečaju

116 Vlasenica

510,750.53

134

4401848560005

DOO"KREČANA"

056 Laktaši

509,778.95

135

4400577570003

"NEDOMEX" d.o.o.-u stečaju

089 Pale

506,861.40

136

4403397520007

JP "Robne rezerve" a.d. Banja Luka, u stečaju

002 Banja Luka

503,169.47

137

4400627930006

JU za predškolsko vaspitanje i obrazovan

094 Sokolac

496,617.98

138

4402025520004

Udruženje građana Fudbalski klub "RADNIK

005 Bijeljina

494,576.10

139

4401696360005

DOO "AJS"

002 Banja Luka

494,513.38

140

4401010800004

 OMLADINSKI KOMUNIKATIVNI CENTAR

002 Banja Luka

479,052.22

141

4400994680008

Z.D.P."Enterijeri"D.I."Vrbas"

002 Banja Luka

475,441.89

142

4400633580009

"KATERPILAR" d.o.o. Sokolac - u stečaju

094 Sokolac

470,933.00

143

4400370630006

"BOBAR BANKA" a.d. Bijeljina - u stečaju

005 Bijeljina

466,513.31

144

4400712530009

D.O.O. "JANJOŠ"

074 Prijedor

464,535.91

145

4403929120002

"LED PROJEKT" d.o.o. Banja Luka

002 Banja Luka

462,280.80

146

4404422600009

"E MET-SERVICE" d.o.o.

002 Banja Luka

461,938.04

147

4401471520003

KOŠARKAŠKI KLUB "MLADI KRAJIŠNIK" BANJA LUKA

002 Banja Luka

456,735.64

148

4400007710006

"BMD KOMERC"  d.o.o. Doboj

028 Doboj

453,873.19

149

4403429230006

"IMEX INTERNATIONAL RS" d.o.o. - u stečaju

107 Trebinje

451,697.92

150

4401359360001

JZU Dom Zdravlja Trebinje

107 Trebinje

447,277.23

151

4401247210007

"Mane komerc" d.o.o. Srbac, u stečaju

095 Srbac

445,925.15

152

4400623190008

JP ViK"VRELO BIOŠTICA" a.d. - u stečaju

094 Sokolac

445,218.16

153

4400120950005

Poljoprivredna zadruga "BOSNAKOOP" Doboj sa potpunom odgovornošću

028 Doboj

439,494.33

154

4401553920000

"Procontrol" d.o.o. Banja Luka, u stečaj

002 Banja Luka

437,442.56

155

4400784950002

,,MARINKOVIĆ COMMERCE" DOO

002 Banja Luka

437,293.61

156

4400726080006

D.O.O. "Sconto-Prom"

074 Prijedor

433,610.59

157

4401136220003

"NAFTA-TRANS" d.o.o. Čelinac

025 Čelinac

432,770.06

158

4401136730001

AD"Mehanička prerada drveta"

025 Čelinac

431,875.89

159

4400511800008

DOO "GALEB INTERNACIONAL" Istočno Novo S

088 Istočno Novo Sar

431,063.16

160

4403841620005

"BOSFOR MASON CONSTRUCTION" d.o.o. Banja Luka;  Prevod  poslovnog imena na srpskom jeziku glasi "BOSFOR ZIDARSKA KONSTRUKCIJA" d.o.o. Banja Luka

002 Banja Luka

427,385.60

161

4403195060004

"NTP" a.d.

078 Rogatica

421,600.28

162

4400857340003

"EKVATOR"  DOO

002 Banja Luka

420,605.14

163

4400991230001

"KAMENI AGREGATI" A.D. Banja Luka

002 Banja Luka

417,677.46

164

4400028550009

JP RTV Doboj d.o.o.

028 Doboj

399,713.87

165

4402625550004

 "PILANA I NAMJEŠTAJ" d.o.o. Nevesinje

069 Nevesinje

397,633.27

166

4400512790006

Akcionarsko društvo za trgovinu, ins. "Klimakomerc"- u likvidaciji

088 Istočno Novo Sar

397,543.91

167

4401474030007

AD Fabrika kreča "Hidrat"

025 Čelinac

396,826.78

168

4400684730005

"2-M COMPANY" d.o.o. Prijedor

074 Prijedor

394,613.54

169

4401327240004

DOO ,,Lana export-import”

012 Petrovac

394,269.38

170

4404287120000

"PROPER CHASE EST" d.o.o.

002 Banja Luka

387,619.25

171

4400866680003

,,KAMENOLOM-DOBRNJA,,  DOO

002 Banja Luka

387,315.90

172

4400367410003

J.U.  Banja "Dvorovi" Dvorovi

005 Bijeljina

384,552.81

173

4403956280003

SPORTSKO UDRUŽENJE "OMLADINSKI RUKOMETNI POGON PRIJEDOR"

074 Prijedor

383,802.75

174

4400517910000

Preduzeće "DEDEGS" d.o.o.-u stečaju

085 Istočna Ilidža

376,242.60

175

4401036780001

"STOLARIJA RAPIĆ" d.o.o.Gradiška

008 Gradiška

374,943.22

176

4401929640003

"AUTO MAX" d.o.o. Prijedor

074 Prijedor

371,930.12

177

4403306580002

"ANDRIĆGRAD" d.o.o. Višegrad

113 Višegrad

370,833.38

178

4401254340005

"ENTEX" d.o.o. Srbac

095 Srbac

368,178.82

179

4401270890007

P.P.P.''D.I.Zrnić''

095 Srbac

359,214.61

180

4402718990004

,,PANEFIN,, d.o.o. u stečaju

095 Srbac

359,214.61

181

4400980110004

"ARAGOSTA" D.O.O

002 Banja Luka

358,769.07

182

4400962210000

 "LAĐA"  DOO

002 Banja Luka

358,373.93

183

4404303260003

"OMEGA PRO" d.o.o.

002 Banja Luka

357,405.84

184

4401056030009

"Gugun-promet" d.o.o. Gradiška, u stečaj

008 Gradiška

354,259.77

185

4401486710003

MPD"Kozaraprevoz"a.d.Novi Grad ,ZPD"Kozaraprevoz P.S."d.o.o. Novi Grad

011 Novi Grad

354,232.31

186

4402110120007

D.O.O. "ENERGOLINIJA" u stečaju

119 Zvornik

347,954.60

187

4400926500000

"JOVIĆ" D.O.O. BANJA LUKA

002 Banja Luka

345,851.22

188

4400479210007

"AGRO TRADE" d.o.o. Šamac

013 Šamac

345,629.85

189

4403355950001

"SILVACO" d.o.o. Mrkonjić Grad

067 Mrkonjić Grad

345,317.58

190

4404335030000

"NOVA METAL" d.o.o. Banja Luka

002 Banja Luka

343,029.29

191

4400109980008

"BRKOVIĆ" d.o.o. Doboj-Brestovo

028 Doboj

341,722.82

192

4400306460008

"MING COFFEE" D.o.o. Bijeljina, Hase bb

005 Bijeljina

340,205.32

193

4400318120008

"KRUŠIK" D.o.o Bijeljina - u stečaju

005 Bijeljina

338,670.06

194

4401313610003

DI "Šipovo" d.o.o.  Šipovo

102 Šipovo

336,445.66

195

4401279090003

"STIROKART PAK" d.o.o. Srbac

095 Srbac

335,132.40

196

4400979290007

A.D."BETONSKI PROIZVODI"

002 Banja Luka

333,036.83

197

4401273300006

DOO "INTERTEKS"

095 Srbac

329,526.31

198

4401208150005

"DM-gradnja i montaža" d.o.o. Prnjavor - u stečaju

075 Prnjavor

328,701.79

199

4402169280008

DOO "JUMBO-PET"

056 Laktaši

327,702.32

200

4403123310006

"BOKI VUČENOVIĆ" d.o.o. Gradiška

008 Gradiška

327,057.43

201

4401298800003

A.D. "Planina"

103 Teslić

320,479.55

202

4402153280008

"DGR" d.o.o. Banja Luka

002 Banja Luka

320,336.05

203

4400778390003

P.P. "Koming"

081 Oštra Luka

319,934.89

204

4400866500005

"BINIS" D.O.O. BANJA LUKA

002 Banja Luka

318,221.89

205

4400122650009

D.O.O."DTD company"

028 Doboj

316,991.56

206

4403527910007

"Krajina borac" d.o.o. Banja Luka, u stečaju

002 Banja Luka

312,680.12

207

4400140980008

AD "Trgopromet" Derventa - u stečaju

027 Derventa

311,752.01

208

4401858790009

DOO "MB-KEKEROVIĆ"-Likvidacioni postupak

056 Laktaši

310,223.23

209

4401518420002

DOO "ZRNIĆ-COMPANY"

074 Prijedor

308,153.47

210

4402917760000

"VELEFARM" d.o.o. Banja Luka

002 Banja Luka

308,116.50

211

4400487230009

Fudbalski klub "Borac" Šamac

013 Šamac

307,363.48

212

4401126000005

"JEZERKA" d.o.o. Garići, Maslovare,

053 Kotor Varoš

305,784.82

213

4404461250007

"Mandrila advertising solutions" d.

002 Banja Luka

305,652.80

214

4600210820002

"MALAGIĆ & DIVANI" d.o.o. Brčko

016 Brčko

303,804.61

215

4402965570000

"NAMJEŠTAJ  MOZAIK"d.o.o.

025 Čelinac

303,019.19

216

4400526310007

MDP "UPI" PO Istočno Sarajevo -u likvidaciji

085 Istočna Ilidža

296,875.50

217

4402737860006

"NUTI DUE" D.O.O. PRIJEDOR

Prijedor

296,303.21

218

4400700440004

DOO "ALUPLAST"

011 Novi Grad

295,469.77

219

4401173850009

"MILKA-AGRAR" d.o.o. Laktaši

056 Laktaši

295,110.29

220

4403073380008

"LEIN" d.o.o. Banja Luka

002 Banja Luka

293,572.41

221

4403456550004

JP "Prečistač otpadnih voda"  d.o.o. Bileća

006 Bileća

292,983.97

222

4400124430006

"VODOVOD" a.d. Doboj

028 Doboj

291,687.67

223

4400920130006

Hotel "Bosna" d.o.o. Banja Luka

002 Banja Luka

291,386.79

224

4403914360007

D.O.O.  " MELJNIK  -  R.S.   "   Bijeljina

005 Bijeljina

291,009.66

225

4400771200004

KP "KOMUNALNO" a.d. Kostajnica

135 Kostajnica

289,334.10

226

4400410870005

DOO "MDM COMMERC" Dvorovi

005 Bijeljina

288,803.80

227

4403899890002

"MOFAS" d.o.o. Istočno Sarajevo

088 Istočno Novo Sar

288,737.14

228

4403070280002

"ALEKSANDRIJA NOVA" d.o.o.

085 Istočna Ilidža

287,940.87

229

4402095220008

"HORIZONT" D.O.O.

002 Banja Luka

284,991.37

230

4400430550007

D.O.O. "SANITACIJA" Bijeljina

005 Bijeljina

280,379.96

231

4400196260008

ZZ."Modriča" - likvidacija

064 Modriča

278,785.40

232

4403337380001

"BAJA SHOES" d.o.o. Derventa

027 Derventa

277,634.26

233

4400232320004

D.O.O.Autotransportno preduzeće-likvidacija

028 Doboj

275,791.48

234

4401956960001

"AD PRODUKT" d.o.o.  Kozarska Dubica

007 Kozarska Dubica

274,405.58

235

4970033470006

DP  "POOLJOOPREMA" Doboj

028 Doboj

272,987.02

236

4403476580007

"FABRIKA PELETA" d.o.o. Novi Grad, u stečaju

011 Novi Grad

272,549.13

237

4400935910008

,,BONI TRADE,,  DOO

002 Banja Luka

271,046.53

238

4401837950006

AD "Lukom" likvidacioni postupak

013 Šamac

269,631.08

239

4403180200004

"Nicola `S Co" D.o.o. Bijeljina

005 Bijeljina

269,121.02

240

4401486800002

MPD"Kozaraprevoz"a.d.Novi Grad ,ZPD"Kozaraprevoz Remont i servis"d.o.o.

011 Novi Grad

268,383.99

241

4403281220006

"QUATTRO COMPANY" d.o.o. Laktaši

056 Laktaši

263,532.74

242

4403784640002

"JOKER COMPANY" d.o.o. Banja Luka

002 Banja Luka

263,476.82

243

4400712610002

Z.Z. "Prijedor"

074 Prijedor

261,967.34

244

4401148740002

"Župakomerc" d.o.o. Laktaši, u  stečaju

056 Laktaši

261,776.14

245

4401453030007

O.D.P."Klaonica i prerada mesa"

094 Sokolac

260,877.21

246

4400369110007

Poslovni zadružni savez "AGROSEMBERIJA" sa p.o. Bijeljina

005 Bijeljina

259,642.22

247

4404438780007

JKP  "KOMVOD" a.d. Brod

010 Brod

257,409.18

248

4403304020000

D.o.o." MILBO proizvodnja " Dvorovi

005 Bijeljina

256,252.02

249

4400815000008

"DEZOSANIT" d.o.o. Banja  Luka

002 Banja Luka

254,516.16

250

4403008130002

"JASPOT" d.o.o.  Mrkonjić Grad

067 Mrkonjić Grad

251,200.23

251

4400415320003

ZZ "AGROPOSAVINA" Donji Žabar - u stečaju

072 Donji Žabar

249,414.52

252

4403110840006

"MATPAN COM" d.o.o.

094 Sokolac

248,219.30

253

4400381750003

A.D. "UNIVERZAL"Bijeljina

109 Ugljevik

247,995.03

254

4401451840001

Javna ustanova Centar za socijalni rad S

094 Sokolac

247,241.12

255

4402990090004

" DAŽ" D.o.o Zvornik u stečaju

119 Zvornik

246,889.37

256

4600447910006

"LIBERTY GROUP" d.o.o. Brčko

016 Brčko

243,303.12

257

4402871590007

AD "IGRIŠTE" Vlasenica - u stečaju

116 Vlasenica

241,829.58

258

4401876930004

DOO "Verdi"

103 Teslić

241,337.44

259

4401462610008

DOO "EXPORT IMPORT SARAJEVO"

088 Istočno Novo Sar

240,684.63

260

4403682720001

"BIO PELET" d.o.o. Banja Luka

002 Banja Luka

239,864.13

261

4401804190006

MILOŠEVIĆ  PROMET"  D.o.o Amajlije-Bijeljina

005 Bijeljina

239,635.36

262

4401376020001

J.P. "KOMUS" A.D. Bileća

006 Bileća

239,586.75

263

4401623210005

MHO''Movimientoforlapaz el desarme

002 Banja Luka

239,470.37

264

4403361330007

" IBERICA NEKRETNINE" d.o.o. Banja

002 Banja Luka

236,401.94

265

4402632170004

" Orah - Stakorina "  DOO

023 Čajniče

234,256.05

266

4403268800001

"KARPENTERI Vitorog" d.o.o. Prijedor

074 Prijedor

233,774.42

267

4401756520007

D.O.O. "Sinekoop"

056 Laktaši

231,528.99

268

4403551460004

"NJAM NJAM" d.o.o. Prnjavor

075 Prnjavor

230,322.78

269

4400444930007

D.o.o."CONTINENTAL" Ugljevik

109 Ugljevik

230,116.30

270

4404450560004

"INTELMARK" d.o.o.

002 Banja Luka

228,094.96

271

4403749140005

"EGZIT" d.o.o. Prijedor

074 Prijedor

226,541.16

272

4401246830001

Z.Z.."Srbac"

095 Srbac

225,639.98

273

4401248450001

P.P "Centroprodukt"

095 Srbac

224,877.34

274

4940048010005

DC ENERGOCOOP  D.O.O. BEOGRAD

005 Bijeljina

223,042.62

275

4400911490008

"Banka Srpske" a.d. Banja Luka, u stečaju

002 Banja Luka

222,760.72

276

4400886950007

D.O.O."BATAR - KOMERC"

002 Banja Luka

222,597.07

277

4403088490004

"Inter MCT" d.o.o. Banja Luka

002 Banja Luka

220,963.41

278

4401470390009

A.D. "Rekreaturs"

002 Banja Luka

220,490.04

279

4401685750006

Košarkaški klub " BORAC NEKTAR" Banja Luka

002 Banja Luka

220,287.83

280

4403691040005

"SUN OIL" d.o.o. Laktaši

056 Laktaši

219,311.71

281

4400034280005

"HEMOPRODUKT" a.d Doboj-u stečaju

028 Doboj

218,850.97

282

4400609100004

"WOLF COMPANY" d.o.o.

089 Pale

218,408.08

283

4401506250004

D.O.O.''Euro-Domus''

075 Prnjavor

217,666.99

284

4401453460001

Sportsko društvo "Glasinac"

094 Sokolac

216,042.04

285

4401619370006

"FABRIKA VODE"  DOO

002 Banja Luka

214,595.39

286

4400960190001

"NICOLA'S" Društvo s ograničenom odgov.-stečajni postupak

002 Banja Luka

213,496.95

287

4404267950006

"AKS" D.O.O. Zvornik u stečaju

119 Zvornik

212,195.34

288

4401695040007

"IMPULSTEL" D.o.o. Bijeljina

005 Bijeljina

212,085.55

289

4401725300009

"TRIVIĆ KOMERC" D.O.O.

002 Banja Luka

211,817.92

290

4400854320001

"AGROCOOP" export-import

002 Banja Luka

211,757.42

291

4400091670006

"ZISKORAD" d.o.o. Doboj

028 Doboj

211,736.20

292

4401114840008

J.P."Narodni univerzitet"

093 Kneževo

211,717.56

293

4600078020000

DD GRAFAM BRCKO

016 Brčko

210,608.89

294

4404229190006

OZ "Prvi posao" Pale

089 Pale

210,530.98

295

4400705320007

"ČULIĆ" d.o.o. Prijedor

074 Prijedor

210,029.69

296

4401114090009

"TRANSPORT" d.o.o. Kneževo

093 Kneževo

208,602.40

297

4403667760005

"HERCEGOVINA OIL PLUS" d.o.o. Bijeljina

005 Bijeljina

208,405.03

298

4400461350006

A.D." FOP" Lopare

059 Lopare

208,032.61

299

4402981260002

ZU Apoteka" ATOM 96" Bijeljina

005 Bijeljina

207,748.57

300

4400652290003

OZZ "HAN-PIJESAK" sa p.o.-u stečaju

041 Han Pijesak

206,347.19

301

4400899770008

D.O.O. "Bina"

002 Banja Luka

204,518.78

302

4401224350006

"Ribnjak" a.d. Prnjavor, u stečaju

075 Prnjavor

204,162.55

303

4402043420009

"Autoservis" a.d. Šamac

013 Šamac

203,947.03

304

4403207760007

"AUTOTRANSPORT PRIJEDOR" a.d. Prijedor

074 Prijedor

202,685.14

305

4401109920001

A.D."Alumina"

093 Kneževo

202,636.02

306

4400541380003

Dom zdravlja "ISTOČNO SARAJEVO"

088 Istočno Novo Sar

202,020.95

307

4403175200004

"GUMI-TEHNIK" d.o.o. Prnjavor

075 Prnjavor

200,725.80

308

4400802100003

"ELMONT" AD BANJA LUKA

002 Banja Luka

200,216.63

309

4401173180003

D.O.O. "Slavija internacional"

056 Laktaši

200,062.66

310

4402390220001

 "INTERBRIKET"  DOO

002 Banja Luka

199,798.46

311

4404156530008

"STANIŠLJEVIĆ PROMET" d.o.o. Banja Luka

002 Banja Luka

199,560.30

312

4402880310009

 "GEOTERM" D.o.o. Bijeljina

005 Bijeljina

198,952.78

313

4400356130009

"INSTEL" D,o.o. Bijeljina

005 Bijeljina

198,901.28

314

4403850020002

DOO "24. Oktobar Novi Sad -PJ Bijeljina

005 Bijeljina

197,196.95

315

4402717080004

"FRUIT ECO" d.o.o. Gradiška

008 Gradiška

197,109.07

316

4404480630007

"KS" d.o.o. Kozarska Dubica

007 Kozarska Dubica

195,871.12

317

4400590830006

"NOVOREZ" A.D. Pale

089 Pale

195,848.36

318

4401083940009

A.D. za ugostit. i turizam '' Sava

008 Gradiška

194,543.72

319

4401127070007

A.D. "Rad"

053 Kotor Varoš

190,085.28

320

4400957640004

"KRAJINA OSIGURANJE" a.d. Banja Luka

002 Banja Luka

188,359.22

321

4401376290009

J.P. "Vodovod" A.D. Bileća

006 Bileća

187,976.07

322

4400519960004

"EXTILIA" d.o.o. -u likvidaciji

085 Istočna Ilidža

186,203.90

323

4401679190007

Sindikat zdravstva i socijalne zaštite

002 Banja Luka

185,864.14

324

4201547720032

BFS d.o.o. Sarajevo - Podružnica Banja Luka

002 Banja Luka

184,486.16

325

4400538910000

KP "SVETI MARKO" a.d. Istočno Novo Saraj

088 Istočno Novo Sar

182,891.45

326

4402370030001

,,GALERIJA Mc MILAN,, DOO

002 Banja Luka

182,417.72

327

4403146010000

"GRAND L.T.D." d.o.o. Banja Luka

002 Banja Luka

181,721.07

328

4400029100007

"DEJAN-KOMERC" d.o.o. Doboj u stečaju

028 Doboj

181,627.37

329

4600099450004

DD "BOSNAPLOD" Brčko - u stečaju

016 Brčko

181,446.03

330

4400895190007

"SMILJIĆ" d.o.o. Banja Luka

002 Banja Luka

179,332.39

331

4404393820002

BAT Hotel d.o.o. Pale

089 Pale

179,294.86

332

4401646770008

"BANJALUČKI VELESAJAM" d.o.o. Banja Luka

002 Banja Luka

176,954.53

333

4400103940004

Zem. zadruga "KRNJINKA" p.o. Stanari - u stečaju

028 Doboj

175,967.09

334

4201097260028

DOO "DK TRADE" Sarajevo - Podružnica BL

002 Banja Luka

175,203.87

335

4403304530008

"TERA INŽINJERING" d.o.o. Banja Luk

002 Banja Luka

174,779.98

336

4403409390007

EXPORT SERVIS d.o.o. Teslić

103 Teslić

173,551.65

337

4401259570009

A.D. ,,Sloga,,

095 Srbac

173,358.81

338

4401121110007

"SM 99" d.o.o. Kotor Varoš

053 Kotor Varoš

173,029.17

339

4400552310007

F.K. "Slavija"

088 Istočno Novo Sar

172,711.44

340

4402845910001

D.o.o. "GRANITAL" Bijeljina

005 Bijeljina

172,272.20

341

4400387520000

"ŠU-MA PLAST" d.o.o. Bijeljina

005 Bijeljina

171,686.98

342

4402591470006

" BP PETRIĆ"" D .o.o  Vršani

005 Bijeljina

171,518.82

343

4403241430008

"PELET" D.O.O. Rogatica

078 Rogatica

171,295.12

344

4401145300001

D.O.O. "Devetaković"

056 Laktaši

170,690.02

345

4401058080003

UPD "MAŠINSKI SERVIS" a.d. Nova Top

008 Gradiška

170,674.29

346

4401658430008

"MONSUN" Banja Luka d.o.o.

002 Banja Luka

169,466.30

347

4402259780000

DOO "CONZOS"

074 Prijedor

167,522.08

348

4401471360006

D.O.O. "BEL-KANAL" Banja Luka

002 Banja Luka

167,511.78

349

4400526070006

Javna ustanova za kulturu "KULTURNI CENT

088 Istočno Novo Sar

167,373.36

350

4400812910003

DOO "EURO'SPLET"

002 Banja Luka

167,058.80

351

4403543440002

,,TIBI KOMSI"  D.O.O. BANJA LUKA

002 Banja Luka

166,373.49

352

4403632110008

"Lena" d.o.o. Banja Luka, u stečaju

002 Banja Luka

165,926.00

353

4403213220006

"ORION PLUS" d.o.o. Banja Luka

002 Banja Luka

165,748.18

354

4402925600003

"ABC SPORTING" d.o.o. Banja Luka

002 Banja Luka

165,670.65

355

4403764370009

"GOinfo" d.o.o. Banja Luka

002 Banja Luka

165,633.90

356

4402122050004

"KRISTAL TRADE" d.o.o. Prnjavor - P

075 Prnjavor

164,960.99

357

4402680730003

D.o.o. "B.S.D - COMPANY" Bijeljina

005 Bijeljina

164,905.32

358

4401386410002

A.D. UiT "Gacko"

033 Gacko

164,555.46

359

4400294860005

KP  "ZELENILO I ČISTOĆA"   A.D. Šekovići - u stečaju

100 Šekovići

164,501.49

360

4402256500006

"NISKOGRADNJA-MARJANOVIĆ" d.o.o. Prijedo

074 Prijedor

163,856.08

361

4400580520009

"KOP - TRANS" D.o.o. Bijeljina

005 Bijeljina

162,223.01

362

4404066200009

"NFASS" d.o.o. Gradiška

008 Gradiška

161,156.51

363

4402200460001

Društvo sa ograničenom odgovornošću  "SYSTEM CO"Bijeljina

005 Bijeljina

159,906.52

364

4403195650006

"KASTHOUSE" d.o.o. Gradiška

008 Gradiška

159,433.09

365

4402286910004

 "EKO-MIX" D.O.O.

002 Banja Luka

158,322.29

366

4401701460005

"LOGUS" d.o.o. Banja Luka

002 Banja Luka

157,763.70

367

4401283950009

Omladinska zadruga "Sunce"

103 Teslić

156,970.79

368

4400485290004

AD "VELEPROMET & RK "

013 Šamac

156,425.78

369

4400174610005

"2D ŽIVKOVIĆ" D.O.O. Derventa

027 Derventa

155,915.13

370

4403138420002

"AS-ING" d.o.o. Banja Luka, u stečaju

002 Banja Luka

154,965.19

371

4403119710008

ZU "APOTEKA Dr STUPAR" Prijedor

074 Prijedor

154,321.56

372

4400297370009

,,PELET,,D.O.O.SREBRENICA

097 Srebrenica

154,200.83

373

4401389190003

AD "Planinsko dobro Gacko"

033 Gacko

153,806.40

374

4402288610008

"EkoSan" d.o.o. Banja Luka

002 Banja Luka

153,767.29

375

4400183950005

DOO ''MD-ROKS'' Modriča

064 Modriča

153,647.21

376

4401247640001

D.O.O."K-1"

095 Srbac

152,714.78

377

4400338580005

D.O.O. "MAESTRAL"

119 Zvornik

152,299.06

378

4236280580188

DOO 'CM-COSMETIC MARKET"- PJ CM-16 Banja

002 Banja Luka

151,949.11

379

4402419140002

Srednjoškolski centar "LJUBIŠA MLADENOVI

002 Banja Luka

151,333.04

380

4403968530005

DOO "K-UNI PLUS" u stečaju

027 Derventa

151,276.86

381

4403198080006

"MDM-PERIĆ PLUS" D.o.o.Bijeljina

005 Bijeljina

150,944.80

382

4400747670008

D.O.O."Prospecta"

011 Novi Grad

150,341.27

383

4403920410008

"SEA"  d.o.o. Kozarska Dubica

007 Kozarska Dubica

149,261.57

384

4403451240007

"DALMATINO" d.o.o. Laktaši

056 Laktaši

149,038.69

385

4401351200005

A.D. ''Autorad''

107 Trebinje

148,268.15

386

4403572110003

"MOJA PEKARA" d.o.o. Banja Luka

002 Banja Luka

148,264.99

387

4404519350007

"PAKET" d.o.o. Banja Luka

002 Banja Luka

148,074.15

388

4404020710002

"PERPER PLUS" d.o.o. Slatina-Laktaši

056 Laktaši

148,036.30

389

4403512640003

"Biteks"  d.o.o. Bileća

006 Bileća

147,399.46

390

4403435710001

D.o.o. "MAGUS" Novo Goražde

036 Novo Goražde

147,003.74

391

4402485950007

"LOTO-NAMJEŠTAJ"d.o.o.

002 Banja Luka

146,543.26

392

4600078880009

"GAJTIN" d,o,o  Brčko- u stečaju

016 Brčko

145,948.95

393

4403655910001

"MISTRAL" D.o.o. Bijeljina

005 Bijeljina

145,777.45

394

4400914830004

DOO "RM"

002 Banja Luka

145,569.99

395

4272273250055

"FARMKO" D.O.O.  Poslovna jedinica

056 Laktaši

145,342.64

396

4401387060005

"GATAČKO POLJE" a.d. Gacko

033 Gacko

145,245.18

397

4401561350000

"CAMBRIDGE CENTAR" d.o.o. Banja Luk

002 Banja Luka

145,192.29

398

4400531580004

JZU Dom zdravlja"SVETI LUKA"

046 Kalinovik

144,735.00

399

4400307600008

DOO "BONI LUX"  Bijeljina

005 Bijeljina

143,818.25

400

4401276310002

DOO "Nannini & company"

002 Banja Luka

143,697.89

401

4400437050000

"DIMEX" D.o.o. Bijeljina

005 Bijeljina

143,650.14

402

4403644120009

ZU apoteka "MARIJA"

088 Istočno Novo Sar

143,287.56

403

4401196470009

G.P."GRADNJA" a.d.

067 Mrkonjić Grad

143,212.95

404

4402962800004

JP "INFO CENTAR" Sokolac

094 Sokolac

142,187.41

405

4403224690004

JU "CENTAR ZA KULTURU I INFORMISANJE LOPARE" Lopare

059 Lopare

142,070.30

406

4400507950003

D.O.O."SAMOBOR"

036 Novo Goražde

142,066.38

407

4401312480009

Društvo za izvođenje građevinskih ra

102 Šipovo

141,977.45

408

4401695980000

"NOVA - SIM" d.o.o.

002 Banja Luka

141,677.59

409

4201103760046

D.O.O. "AUDAX" Sarajevo - Podružnica Laktaši

056 Laktaši

141,611.74

410

4403467590008

JU turistička organizacija "Sokolac

094 Sokolac

141,421.92

411

4401838170004

"KOPEKS" a.d. Šamac - u likvidaciji

013 Šamac

141,093.04

412

4401548760002

"ODGOVOR KONTAKT" d.o.o.

002 Banja Luka

140,955.36

413

4400741980005

"AUTOPREVOZ KOZARSKA DUBICA" A.D., u stečaju

007 Kozarska Dubica

140,672.79

414

4401011520005

AD ''Jadranka'' za proiz.i prom.galanterije

002 Banja Luka

140,472.07

415

4400719460006

DOO "PETI NEPLAN"

074 Prijedor

140,351.48

416

4401098200001

"Prehrana" a.d. Gradiška, u stečaju

008 Gradiška

139,418.22

417

4402725180000

" DAGUM " d.o.o Zvornik

119 Zvornik

138,975.19

418

4400667480003

"JASMIN-PREVOZ" d.o.o. Prijedor

074 Prijedor

138,053.79

419

4201274650184

"TUŠ-TRADE" D.o.o. Bihać, Podružnica Bijeljina

005 Bijeljina

137,594.89

420

4402691180005

"Elnet" d.o.o. Laktaši

056 Laktaši

137,194.16

421

4400706990006

"MEŠIĆI TRADE" d.o.o.

074 Prijedor

137,050.14

422

4400018080004

LABEL - INŽENJERING d.o.o.

028 Doboj

136,813.69

423

4400546260006

"MONTAŽA" d.o.o.

088 Istočno Novo Sar

136,665.15

424

4404218070009

"PTM MARKETING" d.o.o. Banja Luka

002 Banja Luka

135,963.57

425

4400456600002

DOO "MILINVEST"

109 Ugljevik

135,920.04

426

4402107680000

 "INTER DRVO" D.O.O.

002 Banja Luka

135,232.23

427

4940025260004

VIDONI S.p.A.  A.D. Italija- Predst

002 Banja Luka

135,214.21

428

4402900440001

"G.VITAMILK" D.O.O. PRIJEDOR

074 Prijedor

134,927.13

429

4401826590008

Fudbalski klub "Vlasenica"

116 Vlasenica

134,505.63

430

4404002220006

"KORIĆANAC" D.O.O. BANJA LUKA

002 Banja Luka

133,662.82

431

4400385400007

"BOBAR GROUP" D.o.o.  Bijeljina

005 Bijeljina

133,164.61

432

4401661730004

DOO "MILJKOVIĆ PETROL"

002 Banja Luka

132,782.07

433

4400774050003

D.O.O. "Trkulja-turs"

081 Oštra Luka

132,123.70

434

4403521710006

"ŠU-MA PLAST PLUS"D.O.O. Bijeljina

005 Bijeljina

131,925.33

435

4400413540006

"POLJOPRIVREDNI ZAVOD " A.D. Bijeljina

005 Bijeljina

131,045.35

436

4402205690005

DOO "AVERS"

005 Bijeljina

130,610.94

437

4401155280009

 "PERPER" d.o.o. Slatina- Laktaši

056 Laktaši

130,145.23

438

4401885680002

"Ai-SHOP DESIGN" D.o.o. Ugljevik

109 Ugljevik

130,144.15

439

4401676500005

"PIM UNIVERZITET" Banja Luka

002 Banja Luka

130,084.36

440

4400457080002

Fudbalski klub "Mladost"

109 Ugljevik

130,047.53

441

4200445510193

DOO "PLANIKA FLEX" SARAJEVO - PODRUŽNICA

002 Banja Luka

129,253.13

442

4403792070002

"EXPORT-IMPORT" d.o.o. Bijeljina

005 Bijeljina

129,032.81

443

4402809440007

"NOVA ROMANIJA" a.d. Sokolac

094 Sokolac

128,518.08

444

4400359740002

D.O.O.''TIMB-KOMERC"

005 Bijeljina

127,314.05

445

4402529240002

"Euromont progim" d.o.o. Banja Luka

002 Banja Luka

127,049.14

446

4402374370001

DOO   ,,DELINVEST"

002 Banja Luka

126,574.58

447

4400290100006

 JZU Dom zdravlja " Sveti Nikola "

001 Milići

125,960.73

448

4400944660006

D.O.O."Miljković"

002 Banja Luka

124,435.41

449

4400085780002

"DRAGON" d.o.o. Brod

010 Brod

124,160.51

450

4401037670005

"DELTA-PETROL" d.o.o. Dušanovo bb, Gradi

008 Gradiška

124,136.05

451

4403724820001

"MAK MLADOST" d.o.o. Mrkonjić Grad, u stečaju

067 Mrkonjić Grad

123,961.63

452

4400915300009

F.K."Džaja"

002 Banja Luka

123,687.42

453

4400516600007

"NZ GROUP" d.o.o.

088 Istočno Novo Sar

122,440.44

454

4400782400005

"Bukom" d.o.o. Banja Luka, u stečaju

002 Banja Luka

121,560.01

455

4400790840006

"KOREKT-PARTNER" d.o.o. Laktaši

056 Laktaši

120,705.28

456

4401064560009

"TERRANOVA" Gradiška  d.o.o.

008 Gradiška

120,697.39

457

4403085120001

"PRERADA MESA ŠIK" d.o.o. Laktaši

056 Laktaši

120,319.84

458

4402546920009

"STAR FLORA" D.o.o. Bijeljina

005 Bijeljina

120,269.72

459

4403610220004

"ISTOČNI PUT" d.o.o.

094 Sokolac

119,999.90

460

4401080840003

D.O.O."Subotić"

008 Gradiška

119,972.41

461

4402708170009

" ELSA " d.o.o.

085 Istočna Ilidža

119,198.46

462

4400820180006

D.O.O. " Friko "

002 Banja Luka

119,122.44

463

4401238900009

"PROJEKT 89" d.o.o.Gradiška

008 Gradiška

118,623.25

464

4401367030002

Štamparija "GRAFOKOMERC" a.d. Trebinje

107 Trebinje

118,426.57

465

4400310650008

"ATOM" D.o.o. Bijeljina

005 Bijeljina

118,405.22

466

4400960600005

DOO "MAKRO PROM" Sjedište

002 Banja Luka

118,217.13

467

4403488590008

"GEO. PELLET" d.o.o. Srbac

095 Srbac

118,099.83

468

4201164710025

"K & DATA" d.o.o. Hrasnica Podružni

002 Banja Luka

118,049.41

469

4400491000000

"ELTI-COM"d.o.o. Obudovac

013 Šamac

117,437.77

470

4402920800004

"KOMGRAP BL"  d.o.o.

002 Banja Luka

117,007.02

471

4403029050009

"ELIT" d.o.o. - u stečaju

089 Pale

115,555.91

472

4400975200003

"1. MAJ - DRVODJELSKA" a.d. Banja L

002 Banja Luka

115,333.73

473

4400095150007

Vodovod Osječani

028 Doboj

115,332.88

474

4403964380009

Udruženje građana auto - klub "OKTA

056 Laktaši

115,084.98

475

4401704300009

"BAU-COMMERCE" d.o.o. Banja Luka

002 Banja Luka

114,663.86

476

4200919240028

"SOLAZUR TRAVEL" D.O.O. SARAJEVO - PODRU

002 Banja Luka

114,373.54

477

4400956160009

AD "KRISTAL"

002 Banja Luka

114,095.39

478

4400897720003

AD."Glas srpski"

002 Banja Luka

113,994.83

479

4400587290009

DOO"Vranica"

089 Pale

113,649.18

480

4400522910000

" BM PETROL "   d.o.o.

Trnovo

113,257.95

481

4950046870002

DOO "Zisko"

028 Doboj

113,110.07

482

4403631810006

"So komerc plus" d.o.o. Banja Luka

002 Banja Luka

112,854.82

483

4403944190009

"F.H. SREBRENA MALINA", d.o.o. Sućeska -

097 Srebrenica

111,736.53

484

4402146580004

DOO "DRVOART"

041 Han Pijesak

111,700.88

485

4400767510007

F.K."Sloboda"

011 Novi Grad

111,388.04

486

4400507790006

"FABRIKA ŽICE" AD Novo Goražde -u stečaju

036 Novo Goražde

111,252.80

487

4400867570007

"LIGHT- ELECTRIC"     DOO

002 Banja Luka

111,021.31

488

4401318170001

DOO "VELCOMMM INEX"

102 Šipovo

110,995.90

489

4403855760004

"MEDNA NV" d.o.o. Mrkonjić Grad

067 Mrkonjić Grad

110,455.85

490

4404080880004

"MANDOOB" doo Zvornik

119 Zvornik

109,851.46

491

4400839100003

D.O.O."SASSI MARKETING"

002 Banja Luka

109,839.86

492

4403490900006

INVESTER d.o.o.

094 Sokolac

109,764.56

493

4400260880007

"OM INTEGRAL" D.o.o. Zvornik u stečaju

119 Zvornik

109,713.33

494

4400140550003

D.O.O. "Invest"

027 Derventa

109,642.09

495

4400482350006

TP "GALAPROM" A.D. Šamac

013 Šamac

109,332.21

496

4401384390004

"MG KOMERC" d.o.o. Gacko

033 Gacko

109,290.58

497

4400895860002

DOO "ENERGOKOMERC"

002 Banja Luka

108,750.46

498

4401460590000

D.O.O. "Šućur"

088 Istočno Novo Sar

108,742.44

499

4403860250006

"INVEST TIM" d.o.o. Banja Luka

002 Banja Luka

108,398.75

500

4404236640009

Javna ustanova "Ekologija i bezbjednost" Trebinje

107 Trebinje

108,278.93

501

4400656280002

Opština Čajniče

023 Čajniče

107,734.94

502

4403392210000

ZU "Dr MILINOVIĆ" Banja Luka

002 Banja Luka

107,616.10

503

4400129070008

AD "Transter"

010 Brod

107,428.49

504

4400438020007

Kompanija "Slobomir" a.d. Slobomir - u stečaju

005 Bijeljina

107,419.12

505

4400247510004

D.O.O. "Promex TV"

119 Zvornik

106,320.93

506

4400810380007

"PRODUCT-TRADE" d.o.o. Banja Luka

002 Banja Luka

106,103.89

507

4400975380001

"HIDROMONTAŽA" a.d. Banja Luka

002 Banja Luka

106,094.75

508

4960030300007

Zajednica etažnih vlasnika STARINE

002 Banja Luka

105,689.90

509

4600018800006

DOO KOMPANIJA ELINS PANIC KEP BRCKO

016 Brčko

105,555.67

510

4401015510004

A.D."Fabrika koža"

002 Banja Luka

105,261.83

511

4402683590008

"QOMO" d.o.o. Banja Luka

002 Banja Luka

105,082.26

512

4400272540007

Informativni centar u likvidaciji

116 Vlasenica

105,081.28

513

4402938760000

"M.Z. GEOKOP - TRANS" D.o.o. Bijeljina

005 Bijeljina

104,444.63

514

4401278520004

DOO "ARHING"

095 Srbac

103,989.63

515

4403266340003

"STRUKTURA" d.o.o. Banja Luka

002 Banja Luka

103,980.23

516

4400927060003

DOO "FARMAPROM"

002 Banja Luka

103,835.06

517

4401583910009

"EKOL" DOO Lišnja-Prnjavor

075 Prnjavor

102,939.92

518

4400464530005

 Javna  ustanova  Centar za socijalni rad Lopare

059 Lopare

102,560.66

519

4401302500001

D.O.O. "Fačo" Čelinac, u stečaju

025 Čelinac

102,309.84

520

4402087550007

"BUNIĆ-TRADE" d.o.o. Čelinac

025 Čelinac

102,270.81

521

4402114460007

"EPI" d.o.o. Gradiška

008 Gradiška

101,620.79

522

4403331850006

"KGS" d.o.o. Derventa

027 Derventa

101,470.50

523

4400821150003

"GRAD PROJEKT" D.O.O. BANJA LUKA

002 Banja Luka

101,356.45

524

4400797180001

"COSMOPOLIT" d.o.o. Trn-Laktaši

056 Laktaši

101,275.16

525

4401928590002

"NORBOS"d.o.o.Prijedor

074 Prijedor

101,225.35

526

4402595110004

TOD Doboj

Doboj

101,151.16

527

4400177470000

"D.N. - COMPANY" d.o.o. Derventa

027 Derventa

100,974.13

528

4403296500005

"DELTA FR" d.o.o. Bijeljina

005 Bijeljina

100,904.26

529

4402928020008

ĐERMANOVIĆ KOMERC d.o.o.

028 Doboj

100,479.23

530

4401314260006

KP "Lisina" a.d. Šipovo, u stečaju

102 Šipovo

100,285.16

531

4400683410007

D.O.O."Krajiške Kapi"

074 Prijedor

100,249.88

532

4400359660009

DOO "PRIMUS" - Sjedište

005 Bijeljina

99,941.42

533

4400195610005

DOO ''DHO RIJEČANI MODRIČA ''- ''U likvidaciji''

064 Modriča

99,630.86

534

4401799920009

"AUTOMOBILSKI CENTAR" d.o.o. Trn-La

056 Laktaši

99,452.95

535

4402903890008

"DLP - INVEST" D.O.O. BANJA LUKA

002 Banja Luka

99,452.74

536

4400513330009

"UNIONINVEST" AD Istočno Sarajevo -u stečaju

088 Istočno Novo Sar

99,380.96

537

4400551260006

JU Centar za socijalni rad Istočno Novo

088 Istočno Novo Sar

99,351.68

538

4400357290000

D.o.o. "WORK" Dvorovi-Dijelovi

005 Bijeljina

99,212.08

539

4401286030008

AD "PROMTES" Teslić

103 Teslić

99,036.84

540

4401117270008

Z.Z. "Zadrugar

053 Kotor Varoš

98,657.64

541

4404248060008

"LUCIDO" d.o.o. Banja Luka; prevod

002 Banja Luka

98,294.68

542

4402090420009

"REKAL" D.O.O.BANJA LUKA

002 Banja Luka

98,279.50

543

4272311360021

"ZD.I.- PRODUKT" d.o.o. Široki Brijeg

056 Laktaši

98,278.22

544

4404387260003

"Slavija lux" d.o.o. Banja Luka

002 Banja Luka

98,188.14

545

4401991280005

PU DV "ŠTRUMPFOGRAD" Bijeljina

005 Bijeljina

97,959.50

546

4403195140008

"NOVI AUTODIJELOVI" a.d. Rudo

080 Rudo

97,498.54

547

4402679050007

''KOMAS-METAL'' D.O.O. Gradiška

008 Gradiška

97,494.89

548

4403258320001

DOM ZA STARIJA LICA "ILIĆ-AS" Slatina, Teslić

103 Teslić

97,413.02

549

4402849740003

D.O.O."T M D"

025 Čelinac

97,366.25

550

4404256590008

"IT SERVICE" doo Zvornik

119 Zvornik

97,215.03

551

4402726740009

"LPG-POINT" d.o.o Bratunac u stečaj

015 Bratunac

96,842.63

552

4401621510001

D.O.O. "I.C.M.-Trade"

056 Laktaši

96,773.33

553

4403620960006

"AUTOCENTAR MAX" d.o.o. Prijedor

074 Prijedor

96,636.62

554

4403019410007

D.o.o "AQUA CITY" Slobomir, Bijeljina u stečaju

005 Bijeljina

96,107.83

555

4400851490003

D.O.O. "DA-MI"

002 Banja Luka

95,927.03

556

4403683450008

"ROYAL PLAZA" d.o.o. Banja Luka

002 Banja Luka

95,676.38

557

4403406290001

"BDDS" d.o.o. Čečava, Teslić

103 Teslić

95,641.93

558

4402741540008

"DEKI & DEKI" D. O.O. - BIJELJINA

005 Bijeljina

95,578.75

559

4401198500002

D.O.O."Agro auto"

067 Mrkonjić Grad

95,450.38

560

4403784130004

MV PUT doo Modriča

064 Modriča

95,159.09

561

4401044880007

''SVETIX - KOMERC'' d.o.o. Gradiška

008 Gradiška

95,107.70

562

4401594010000

D.O.O.''R&R Komerc''

094 Sokolac

94,981.33

563

4404435090000

T4F d.o.o. Banja Luka

002 Banja Luka

94,762.97

564

4403722530006

"Mlađenović matrica" d.o.o. Prnjavor, u stečaju

075 Prnjavor

94,581.96

565

4400859390008

DOO"VEKIĆ CHOCOLATE" Banja Luka

002 Banja Luka

94,421.15

566

4402586710007

,,ViG - STILL plus"   DOO

002 Banja Luka

94,057.29

567

4401222810000

"TODIĆ KOMERC" d.o.o Prnjavor

075 Prnjavor

93,866.50

568

4402009830001

D.O.O. "EŠPEK-AUTO CENTAR" Bijeljina

005 Bijeljina

93,401.12

569

4400758010000

D.O.O. "DIVINUS" Niševići, Omarska - Prijedor, u stečaju

074 Prijedor

93,224.14

570

4402868700004

JP Zavod za planiranje i izgradnju Gr

089 Pale

93,149.49

571

4401253960000

"METPLAST" d.o.o. Srbac, u stečaju

095 Srbac

93,148.15

572

4401452650001

JU "PERO KOSORIĆ" SOKOLAC

094 Sokolac

93,014.71

573

4400421990002

D.O.O. "Renome"

005 Bijeljina

93,013.87

574

4401455750007

Opšta zemljoradnička zadruga "GLASIN

094 Sokolac

92,947.72

575

4401511920000

"DIJABAZ" d.o.o. Kostajnica

135 Kostajnica

92,944.33

576

4401042750009

DOO "HEMEX"

008 Gradiška

92,939.97

577

4402167070006

DOO "COUNTRY"

002 Banja Luka

92,691.49

578

4403239020005

PU dječiji vrtić "Kolibri" Banja Luka - u stečaju

002 Banja Luka

92,546.74

579

4403497150002

"DRVAS" d.o.o. Banja Luka

002 Banja Luka

92,454.21

580

4401552010000

DOO "LAMMA"

002 Banja Luka

92,173.23

581

4400684650001

"METRO" d.o.o. Prijedor

074 Prijedor

92,154.67

582

4403107380002

D.O.O. "AGROVOĆE"

119 Zvornik

91,772.21

583

4404140020000

"V&D Company" d.o.o. Banja Luka

002 Banja Luka

91,718.87

584

4400490530005

D.O.O."JOVANA-RAD" Šamac

013 Šamac

91,705.53

585

4400370710000

"KURJAK" a.d. Bijeljina

005 Bijeljina

91,504.76

586

4401582860008

"DION & TEHNIX" DOO

075 Prnjavor

91,404.92

587

4400540490000

Preduzeće "PAJIĆ-PROM" d.o.o.

088 Istočno Novo Sar

91,313.94

588

4404252920003

WOP MD D.O.O. 

138 Stanari

91,241.57

589

4401249180008

"L&M INTER CORD" D.O.O.

095 Srbac

91,087.62

590

4401394430004

JZU Dom zdravlja Ljubinje

061 Ljubinje

90,878.12

591

4400742520008

D.O.O."Komerc lukač"

007 Kozarska Dubica

90,409.35

592

4403842940003

"M-PAN" d.o.o.

094 Sokolac

90,027.57

593

4402812150001

"ELITE SECURITY" d.o.o. Nova Topola, Gra

008 Gradiška

89,986.05

594

4400857260000

"22. DECEMBAR" a.d. Banja Luka

002 Banja Luka

89,873.43

595

4403633430006

P.U. klub za djecu "ANDREJ" Banja L

002 Banja Luka

89,554.27

596

4404321830003

"INVESTITOR KOP" d.o.o. Banja Luka

002 Banja Luka

89,448.49

597

4401479850002

"MARIN PROMET" d.o.o. Kostajnica

135 Kostajnica

89,441.97

598

4401132310008

"PRIZMA HOLLAND" d.o.o.

056 Laktaši

89,386.39

599

4400739730000

D.O.O. COMPANI "TRBOJEVIĆ"

007 Kozarska Dubica

89,214.36

600

4400956830004

A.D."Putnik"

002 Banja Luka

89,033.95

601

4404029260000

"HYGIA" d.o.o. Banja Luka

002 Banja Luka

88,792.42

602

4403818480000

D.o.o."FAMILY-FARM" Bijeljina

005 Bijeljina

88,411.57

603

4401381960004

Skupština opština Bileća

006 Bileća

88,107.25

604

4402834390006

"COOLMEDIA" D.o.o. Bijeljina

005 Bijeljina

87,678.04

605

4400408540006

PD "SEMBERIJA" a.d. Bijeljina

005 Bijeljina

87,443.44

606

4401176440006

D.O.O. "Braća Đukić"

056 Laktaši

87,391.43

607

4403168920000

" NAMJEŠTAJ Mc Milan" d.o.o. BANJA LUKA

002 Banja Luka

87,364.43

608

4403691980008

Optimus Tehnika d.o.o.

002 Banja Luka

87,246.97

609

4400475900009

" DELTA-R" D.O.O. Donji Žabar

072 Donji Žabar

87,204.55

610

4403020180007

DOO " HS-INVEST"

011 Novi Grad

87,192.70

611

4401769770002

DOO "Karosa"

056 Laktaši

87,029.31

612

4401033250001

DOO "AGROMIKS"

008 Gradiška

86,985.18

613

4400975890000

DOO "DIO COMMERCE"

002 Banja Luka

86,662.58

614

4403585280005

"AGROTRUCK" d.o.o. Srbac

095 Srbac

86,496.03

615

4401607790000

"SLAVNIĆ" d.o.o. Banja Luka

002 Banja Luka

86,313.81

616

4403071920005

ZU APOTEKA "THYMI" Doboj

028 Doboj

86,122.36

617

4403451590008

"HERCEGOVINA OIL" d.o.o. Trebinje

107 Trebinje

85,818.45

618

4400948810002

 ''ACS'' D.O.O.

002 Banja Luka

85,709.85

619

4402064420009

"NATAKA" d.o.o.

027 Derventa

85,686.88

620

4400692240009

IPC "KOZARSKI VJESNIK"  AD  Prijedor

074 Prijedor

85,541.84

621

4401349480009

"RUDO" d.o.o. Trebinje

107 Trebinje

85,527.74

622

4403318910008

 "AGROEVROTRADE"  d.o.o.

094 Sokolac

85,521.68

623

4401215100005

"Fomet" d.o.o. Prnjavor, u stečaju

075 Prnjavor

85,248.27

624

4200474880021

"IGA" D.O.O. SARAJEVO - POSLOVNA JEDINICA

002 Banja Luka

84,616.96

625

4403456120000

PU "HAPPY PLANET" Trn, Laktaši

056 Laktaši

84,510.88

626

4401760980004

"VOĆAR-KOMERC" d.o.o.Donja Jurkovic

008 Gradiška

84,430.16

627

4940012960007

"BALKAN STEEL INTERNATIONAL ESTABLI

002 Banja Luka

84,145.51

628

4400361480000

"JOVIX" export-import d.o.o. Batković - u stečaju

005 Bijeljina

84,092.71

629

4201034180059

DOO "DCI" Sarajevo - Podružnica Banja Luka,

056 Laktaši

83,995.91

630

4401011870006

D.O.O. "Kano-Mišić"

002 Banja Luka

83,853.55

631

4403286530003

"VS MOMIĆ" d.o.o. Srbac

095 Srbac

83,641.17

632

4404022920004

"BODEN AGRAR JS SEMA" d.o.o. Banja

002 Banja Luka

83,509.02

633

4403690580006

"BERBERI" d.o.o.

067 Mrkonjić Grad

83,416.39

634

4400816820009

DOO "ART DECO"

002 Banja Luka

83,055.84

635

4401251080002

,,MOTOCOMMERCE,,  DOO

002 Banja Luka

83,031.11

636

4400791220001

DOO "ELBING"

002 Banja Luka

82,710.49

637

4401670560006

DOO "OG PRESS"

002 Banja Luka

82,555.70

638

4400919710007

"SABIX-COMERC"DOO

002 Banja Luka

82,533.40

639

4402032900009

DOO "VUJO-FAMILY" Obudovac

013 Šamac

82,525.28

640

4401304110006

DOO"TORINE S.N.V.D."

025 Čelinac

82,401.97

641

4403188950002

'MILE. Ž. GRADNJA'' d.o.o. Kotor Varoš

053 Kotor Varoš

82,354.39

642

4400612580009

AD"Pretis" Pale-PJ "ALPO" Rogatica-u stečaju

078 Rogatica

82,298.60

643

4401194930002

D.O.O."God-impeks"

067 Mrkonjić Grad

81,934.04

644

4402989320004

"KODAR INŽENJERING" d.o.o. Banja Lu

002 Banja Luka

81,723.83

645

4401068710005

D.O.O. "Popović petrol"

008 Gradiška

81,646.50

646

4600069110004

DOO HEMA - PROM DIR FAZLOVIC SABRIJA

016 Brčko

81,526.36

647

4400840610007

"DOS ELEKTRO" d.o.o. Banja Luka

002 Banja Luka

81,509.54

648

4400743680009

"BG-COMMERCE" d.o.o. Kozarska Dubica

007 Kozarska Dubica

81,365.08

649

4402607570006

"AGROCOM VD" d.o.o. Banja Luka

002 Banja Luka

81,213.03

650

4400777660007

O.D.P. "Una"

081 Oštra Luka

81,051.29

651

4401799760001

DOO "Economic & Fiting"

056 Laktaši

81,027.89

652

4200200160065

"CC HBC  B-H" d.o.o. Sarajevo, Podr

056 Laktaši

81,006.19

653

4401557240003

A.D."Šipad-Krajina"

002 Banja Luka

80,910.32

654

4403083420008

"IS BLIC" d.o.o. Banja Luka

002 Banja Luka

80,840.81

655

4400429380009

"Dimex-Luana" Proizvodnja obuće D.o

005 Bijeljina

80,771.92

656

4401372380003

JZU Dom zdravlja "Sveti Luka" Bileća

006 Bileća

79,542.01

657

4403053190008

Zdravstvena ustanova - apoteka "SELENA" Brod

010 Brod

79,332.71

658

4209886570016

'Montingenergetika'' doo Živinice, Poslovna jedinica Lopare

059 Lopare

79,291.40

659

4402837490001

Društvo sa ograničenom odgovornošću

005 Bijeljina

79,247.99

660

4600183910029

DOO "DRAGIČEVIĆ-PROM", Brčko -  PJ "Proizvodnja Dragičević-Prom"

034 Pelagićevo

79,044.67

661

4403023010005

"RAJŠIĆ - CUG" d.o.o.   Banja Luka

002 Banja Luka

78,996.85

662

4402273000009

"S.B.S. INTERNACIONAL" d.o.o. Lakta

056 Laktaši

78,861.02

663

4400489870005

PZ " SLATNIKA"  p.o. Gornja Slatina

013 Šamac

78,774.12

664

4403085470002

"FL GRUPA" d.o.o. Nova Topola

008 Gradiška

78,567.08

665

4402168550001

DOO "VUKMIR-TRANSPORT"

056 Laktaši

78,367.65

666

4401069360008

ZZ "Potkozarje" Romanovci, sa p.o., u stečaju

008 Gradiška

78,214.91

667

4401174580005

A.D. "Slateks"

056 Laktaši

78,143.48

668

4401226990002

JP "RADIO PRNJAVOR"

075 Prnjavor

77,569.51

669

4403139580003

"LATIN DRVO" d.o.o. Laktaši, u stečaju

056 Laktaši

77,396.46

670

4401706690009

 "CBB" d.o.o. Banja Luka

002 Banja Luka

77,327.53

671

4402331990006

DOO Birotehna-likvidacija

028 Doboj

77,262.70

672

4401806990000

Zemljoradnička zadruga"Međašanka"

005 Bijeljina

77,242.77

673

4403404750005

"EURO KING" d.o.o. Gradiška

008 Gradiška

77,226.24

674

4400958450004

A.D."Tranšped"

002 Banja Luka

77,141.31

675

4400634470002

Opštinski štab civilne zaštite Soko

094 Sokolac

77,055.39

676

4401657540004

DOO "Gips akustik"

002 Banja Luka

76,870.72

677

4400416300006

Opština Donji Žabar

072 Donji Žabar

76,775.26

678

4402525920009

"RX" D.O.O. Prijedor

074 Prijedor

76,652.62

679

4403194330008

"CEZAR" d.o.o.- u likvidaciji

103 Teslić

76,584.24

680

4402149410002

 "AstrA Co" D.O.O.

002 Banja Luka

76,298.94

681

4401655170005

DOO "STEP"

002 Banja Luka

76,292.72

682

4401695470001

 "MONTGRAF" D.O.O.

002 Banja Luka

76,145.38

683

4400351090009

D.o.o. "BISTRIK" Bijeljina

005 Bijeljina

76,019.79

684

4403567890009

 NID"NOVI PEČAT"d.o.o.

002 Banja Luka

76,014.21

685

4400338230004

"AGRO-BN" D.o.o. Bijeljina

005 Bijeljina

75,976.52

686

4400475220008

DOO "JONEKO"

002 Banja Luka

75,823.16

687

4404108050002

"IM NOVA TOPOLA" d.o.o. Gradiška

008 Gradiška

75,814.13

688

4404541440001

 "Alfa timber" d.o.o. Laktaši

056 Laktaši

75,690.28

689

4600067090006

AUTO MOTO DRUSTVO BRCKO

016 Brčko

75,664.03

690

4403111810003

"NAHIL" d.o.o. Banja Luka

002 Banja Luka

75,456.47

691

4401729550000

Fudbalski klub ''Milići''

001 Milići

75,265.27

692

4263154330092

DOO" HUREMAGIĆ " Cazin- Podružnica Novi Grad

011 Novi Grad

75,065.30

693

4400400130003

"OTPAD"   D.o.o. Bijeljina

005 Bijeljina

75,048.10

694

4400378700003

DOO "QUALITY NOVA"

005 Bijeljina

74,832.78

695

4403565840004

"DONES" d.o.o. Banja Luka

002 Banja Luka

74,694.04

696

4403546030000

"MB PLUS" d.o.o. Dvorovi

005 Bijeljina

74,640.02

697

4400902070004

A.D. "ZASTAVA AUTO"

002 Banja Luka

74,629.42

698

4400183790008

"N.B.S. GROUP" d.o.o. Šamac

013 Šamac

74,604.93

699

4401185190004

"KALDERA COMPANY" d.o.o. Laktaši

056 Laktaši

74,590.78

700

4402419810008

"BRAVO COMPANY"  DOO

002 Banja Luka

74,561.32

701

4402749790003

''MD MALIND-PROMET''a.d. Modriča

064 Modriča

74,368.29

702

4403307710007

Visokoškolska ustanova Visoka škola "Kol

002 Banja Luka

74,316.55

703

4940021890003

"ACTAVIS INTERNATIONAL LIMITED"

002 Banja Luka

74,091.32

704

4403977520004

"LE trading BH" d.o.o., u stečaju

002 Banja Luka

74,041.23

705

4401776710007

DOO ''AURO''

056 Laktaši

73,963.39

706

4400236740008

D.O.O. "GRAKIS"

119 Zvornik

73,879.74

707

4400654580009

"Maličević" d.o.o. Čajniče

023 Čajniče

73,857.78

708

4400576500001

D.O.O. "C-Provex"

089 Pale

73,660.64

709

4403733060001

"INSTAGRAD" d.o.o. Čelinac

025 Čelinac

73,576.54

710

4401716650005

"OCEAN" d.o.o. Banja Luka

002 Banja Luka

73,470.24

711

4401710880009

MDP "Čajavec " Holding ZDP FTO i ZP, stečajni postupak

002 Banja Luka

73,448.06

712

4402155650007

"EXPO" d.o.o. Laktaši

056 Laktaši

73,358.27

713

4401106580005

Poljoprivredna zadruga "Sitnica" sa

050 Ribnik

73,213.01

714

4218662700070

"TACCO" D.O.O. ZENICA - PODRUŽNICA

002 Banja Luka

73,118.06

715

4401411890006

D.O.O."Javor"

031 Foča

73,115.07

716

4400806510001

D.O.O."Metalogroup"

002 Banja Luka

73,049.38

717

4403652810006

"KONSTRUKTOR PLAN" d.o.o. - PJ Banj

002 Banja Luka

72,968.37

718

4401315150000

DOO "DVOPRODUKT"

102 Šipovo

72,867.28

719

4402661600000

D.o.o " SIGNUM" Bijeljina

005 Bijeljina

72,790.29

720

4400556490000

"MODESSA" D.O.O.

085 Istočna Ilidža

72,631.72

721

4403084230008

"G B FAME" d.o.o. Prijedor

074 Prijedor

72,612.07

722

4402339460006

D.O.O. "C & M" Bijeljina

005 Bijeljina

72,263.23

723

4404145170000

"FSH Sita" d.o.o. Gradiška

008 Gradiška

72,237.48

724

4402022180008

"BH AGRICOM" d.o.o. Janja

005 Bijeljina

72,074.11

725

4401183650008

ZZ "Milka" p.o. Laktaši, u stečaju

056 Laktaši

71,946.92

726

4402834980008

,,CARBOBRIK"  DOO

002 Banja Luka

71,874.37

727

4600198940005

d.d.   "NOVI BIMEKS" Brčko - u stečaju

016 Brčko

71,803.02

728

4401363710009

 "PROTO" d.o.o. Trebinje

107 Trebinje

71,720.61

729

4402771530007

"MILUN" D.O.O. Laktaši

056 Laktaši

71,702.16

730

4400167240006

"MESAR" a.d Derventa-likvidacija

027 Derventa

71,678.08

731

4400351840008

DOO "MVS-Impex" sjedište-Bijeljina

005 Bijeljina

71,341.29

732

4400998830004

FUDBALSKI SAVEZ  RS

002 Banja Luka

71,289.39

733

4401174230004

D.O.O. "Đukić petrol"

056 Laktaši

71,274.21

734

4401520080006

"GIP-GRADIS" d.o.o. Banja Luka

002 Banja Luka

71,263.88

735

4401118240005

DOO "IZBOR CO"

053 Kotor Varoš

71,218.73

736

4403805820006

"AL.FE.MA." d.o.o. Mrkonjić Grad

067 Mrkonjić Grad

71,065.28

737

4403394770002

"BOMERC" d.o.o. Gradiška

008 Gradiška

71,059.64

738

4400058110003

"INTER-MET" A.D. Doboj - u stečaju

028 Doboj

70,846.57

739

4401506680009

Boračaka organizacija Kneževo

093 Kneževo

70,813.41

740

4402749280005

"BETONGRADNJA-VIDOVIĆ "  d.o.o. Ban

002 Banja Luka

70,160.02

741

4403741830002

"UNIVERZALGRADNJA" d.o.o.

085 Istočna Ilidža

69,960.00

742

4400134820007

BROD A.D. Bosanski Brod - u stečaju

010 Brod

69,784.86

743

4403618470000

"PERIĆ GROUP" d.o.o. Bijeljina

005 Bijeljina

69,721.07

744

4400942610001

D.O.O."Vrbas-plast"

002 Banja Luka

69,702.88

745

4403024410007

"STELT-TRADE" d.o.o. Banja Luka

002 Banja Luka

69,333.34

746

4400973170000

"AUTO SINA" d.o.o. Banja Luka

002 Banja Luka

69,219.28

747

4400863580008

D.O.O."Verona-Kamen"

002 Banja Luka

69,129.38

748

4401052040000

D.O.O."Eksport-drvo"

008 Gradiška

69,067.19

749

4400835960008

" AGROŽIV "  DOO

002 Banja Luka

69,030.23

750

4400034360009

"Ozrenturist" d.o.o. Doboj

028 Doboj

68,487.26

751

4404177530008

"WOOD WORLD" D.o.o. Bijeljina

005 Bijeljina

68,323.95

752

4403917540006

"KELLMAN" d.o.o. Banja Luka

002 Banja Luka

68,266.64

753

4600023470006

DOO GRAMOS BRCKO STEVIC VUKASIN

016 Brčko

67,787.29

754

4403518410000

"CENTAR STOLICA" d.o.o. Banja Luka

002 Banja Luka

67,356.87

755

4400709580003

"S & M COMPANY" d.o.o.Prijedor

074 Prijedor

67,223.73

756

4401115060006

DOO ,,Škeljić"

093 Kneževo

66,918.22

757

4402287560007

"PRIMUS CRNIĆ" d.o.o. Glamočani, La

056 Laktaši

66,859.45

758

4400428650002

D.O.O. "Friško i slatko"

005 Bijeljina

66,847.96

759

4403095860003

"KLIK" d.o.o. Laktaši

056 Laktaši

66,682.24

760

4400514220002

"FAMOS" a.d.  Istočno Sarajevo

088 Istočno Novo Sar

66,547.84

761

4402003040009

 "C.F.L." d.o.o. Banja Luka

002 Banja Luka

66,302.04

762

4403731870006

"COLORTEX" d.o.o. Novi Grad

011 Novi Grad

66,170.56

763

4401014460003

D.O.O."KVINTEX"

002 Banja Luka

66,088.55

764

4401327590005

D.O.O. "Krasnica"

012 Petrovac

65,842.66

765

4401669980000

"ROMANOV" d.o.o.Banja Luka

002 Banja Luka

65,581.66

766

4401728230001

DOO "Javor"

116 Vlasenica

65,538.44

767

4400949380001

"ROTAS" d.o.o. Banja Luka

002 Banja Luka

65,444.53

768

4401486470002

DOO "ARENA"

011 Novi Grad

65,239.11

769

4403399060003

"TRIO-KOP" d.o.o. Banja Luka

002 Banja Luka

65,192.94

770

4402542420001

,,TOPEX  Line"  DOO

002 Banja Luka

65,144.76

771

4403548910007

"K.A.OPREMA" d.o.o. Prijedor

074 Prijedor

64,992.83

772

4402310720009

DOO "SEVEN" Sjedište

109 Ugljevik

64,777.88

773

4402099990002

"MAGNIFICIO TRADE" d.o.o. Kotor Varoš

053 Kotor Varoš

64,452.66

774

4402582990005

D.o.o. "BALKAN REMI"  Bijeljina

005 Bijeljina

64,451.83

775

4400958530008

"GRAĐA" a.d. Banja Luka, u stečaju

002 Banja Luka

64,433.75

776

4403994880006

FIBERTECH d.o.o.

027 Derventa

64,320.60

777

4402171340000

"CENTRINO" d.o.o. Banja Luka

002 Banja Luka

64,304.53

778

4401900310004

" TRULI PANJ " d.o.o. Čović Polje

072 Donji Žabar

64,257.56

779

4400354270008

D.o.o. "POLJOPROMET" Janja

005 Bijeljina

64,198.27

780

4400488800003

D.O.O."AGROCENTAR" Obudovac

013 Šamac

64,133.38

781

4404244070009

"NB International Ventures" d.o.o. Bijeljina

005 Bijeljina

64,059.32

782

4401321040003

D.O.O."Kompanija Cvijić"

102 Šipovo

63,803.86

783

4403506590002

"TS TRANSPORT" d.o.o. Kneževo

093 Kneževo

63,638.33

784

4404102950001

"SPEGRAD-INVEST" društvo sa ogranič

067 Mrkonjić Grad

63,629.47

785

4400140470000

DOO "JAGUAR"

027 Derventa

63,430.32

786

4400456350006

Opštinska organizacija Crvenog krsta Ugljevik

109 Ugljevik

63,251.47

787

4401156410003

D.O.O. "Latin-mont" Laktaši

056 Laktaši

63,227.35

788

4403875790007

"AvaCom GROUP" d.o.o. Banja Luka

002 Banja Luka

62,725.54

789

4401931970002

"SANJA-M" d.o.o. Prijedor

074 Prijedor

62,676.70

790

4401014110002

"PLAMEN"  a.d. Banja Luka

002 Banja Luka

62,528.39

791

4401619530003

PTD "ROBUSTOX" d.o.o. Prijedor

074 Prijedor

62,476.51

792

4401143190004

D.O.O. "Kudra trade"

056 Laktaši

62,001.22

793

4403940790001

"NEPLINE" d.o.o. Trebinje

107 Trebinje

61,617.46

794

4401148310008

D.O.O. "BOSANAC"

056 Laktaši

61,485.77

795

4401103480000

Privatno poljoprivredno gazdinstvo "

050 Ribnik

61,295.99

796

4400588180002

Preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu "KUSMES KOMERC" d.o.o. -u likvidaciji

089 Pale

61,140.51

797

4402895690002

"EKO-KOMUNALIJE" d.o.o.Prijedor

074 Prijedor

61,133.16

798

4402057480004

''IS COMMERCE'' d.o.o. Modriča

064 Modriča

60,894.95

799

4401787320006

DOO "Benović-promet"

109 Ugljevik

60,726.22

800

4950060270000

Canadian International deminiv a corps

107 Trebinje

60,715.50

801

4400872730004

ZIBL a.d.

002 Banja Luka

60,626.53

802

4402844600009

DOO" ĐURIĆ TEHTIL"

011 Novi Grad

60,552.28

803

4401241520004

Rudnik kaolina "MOTAJICA" A.D. Kobaš - S

095 Srbac

60,489.15

804

4403466940005

MD Zrnić d.o.o.

074 Prijedor

60,344.75

805

4400956910008

DOO "ČAVIĆ COMERCE"

002 Banja Luka

60,312.07

806

4400546930001

DOO "BITAS"

088 Istočno Novo Sar

60,227.78

807

4400252940009

D.O.O."PS Inženjering"

119 Zvornik

60,140.68

808

4400518210001

"KOLOS" d.o.o. Istočna Ilidža - u stečaju

085 Istočna Ilidža

59,976.49

809

4400855130001

 "LONG- KOMERC " DOO

002 Banja Luka

59,966.26

810

4401182170002

"Igo-Stell-company" d.o.o. Veliko Blaško

056 Laktaši

59,954.67

811

4401313290009

A.D. "Napredak"

102 Šipovo

59,951.39

812

4401180980007

DOO "Studio 078"

056 Laktaši

59,842.71

813

4400455380009

DOO "LAKIĆ"

109 Ugljevik

59,792.27

814

4402540480007

"VENEER BB" d.o.o. Gradiška

008 Gradiška

59,671.06

815

4401587150009

DOO "ŽIVANIĆ DS"

075 Prnjavor

59,666.13

816

4401156920001

 "ELMO" d.o.o. Laktaši

056 Laktaši

59,576.01

817

4400888570007

"HUGE" D.O.O.

002 Banja Luka

59,326.16

818

4400398300001

Zemljoradnička zadruga "DOMATRA" Trnjaci

005 Bijeljina

59,134.85

819

4403895390005

"C3A GREEN WORLD" d.o.o. Banja Luka

002 Banja Luka

59,073.43

820

4403491030005

"AGROHERC" d.o.o. - u stečaju Bileća

006 Bileća

59,066.22

821

4403811390005

"ELVACO Steel"D.O.O. Bijeljina

005 Bijeljina

58,948.67

822

4402551760001

DOO "W+K IZOLATER" Branjevo, Zvorni

119 Zvornik

58,901.12

823

4404475800000

"EMS" d.o.o.

074 Prijedor

58,813.98

824

4403536740009

USZ "MILDOM" Trn

056 Laktaši

58,663.84

825

4400711130007

A.D."Snabdjevač"

074 Prijedor

58,538.30

826

4403280250009

"PROMOTORS CO" d.o.o. Laktaši

056 Laktaši

58,532.17

827

4403668650009

"RUNJO COMPANY" d.o.o. Trn, Laktaši

056 Laktaši

58,440.08

828

4400575360001

"PANIFLEKS" d.o.o. Pale

089 Pale

58,406.92

829

4402285430009

DOO "MARINČIĆ"

002 Banja Luka

58,375.51

830

4403979730006

OKK "Rudar 2015"

109 Ugljevik

58,186.36

831

4401713980004

"PROFITGROUP DG" d.o.o. Srbac

095 Srbac

57,771.99

832

4403352850006

"KOM-KOM" d.o.o. Prijedor

074 Prijedor

57,625.91

833

4401223110001

"MERIT" d.o.o. Trn, Laktaši

056 Laktaši

57,623.20

834

4401854960007

DOO "TRGOPROMET-KRŠIĆ"

053 Kotor Varoš

57,569.42

835

4402636590008

"GLIGIĆ TOURS" D.O.O.

135 Kostajnica

57,535.34

836

4404506530006

"Sweet penguin" d.o.o.

002 Banja Luka

57,437.56

837

4401102750003

D.O.O. "Trgokomerc"

050 Ribnik

57,249.64

838

4400142410004

A.D. za proizvodnju i dromet pekarsk i prehrambenih proizvoda "Klas"

027 Derventa

57,139.41

839

4404358080004

"Elvaco MetPro" d.o.o. Bijeljina

005 Bijeljina

57,137.70

840

4401299360007

,,ZELENGORA"   DOO

002 Banja Luka

57,016.46

841

4403783910006

D.O.O. "IGMIN-INVEST MD"

064 Modriča

57,003.82

842

4401062780001

"Autoprevoz" a.d. Gradiška, u stečaju

008 Gradiška

56,855.98

843

4403788800004

"KEŠ-KOMPANI" d.o.o. Šamac

013 Šamac

56,664.09

844

4400911810002

"Bob" d.o.o. Laktaši, u stečaju

056 Laktaši

56,662.83

845

4402901330005

DOO"TIŠANOVIĆ GROUP"

089 Pale

56,650.15

846

4401205560008

DOO "ŠIKMAN"

067 Mrkonjić Grad

56,582.49

847

4403374580002

Doo ''LIGNUM''

059 Lopare

56,370.52

848

4402608620007

"PLATINIUM INVEST" d.o.o. Banja Luk

002 Banja Luka

56,334.17

849

4403200670002

"ECO POWER" d.o.o. Kotor Varoš

053 Kotor Varoš

56,328.25

850

4401628360005

D.O.O. " Podravka "

002 Banja Luka

56,241.26

851

4401550310006

DOO "STANKOVIĆPROM"

002 Banja Luka

56,083.01

852

4403655080009

"KOKO-VITA" d.o.o. Srbac

095 Srbac

55,992.05

853

4404151810002

"BIGL GROUP" d.o.o. Prijedor

074 Prijedor

55,976.16

854

4401904060002

SLOBOMIR P UNIVERZITET Slobomir, Bijelji

005 Bijeljina

55,963.19

855

4404238180005

FK "Rudar 1925" Ugljevik

109 Ugljevik

55,954.66

856

4403042150004

"NETIKS" D.O.O. BANJA  LUKA

002 Banja Luka

55,944.74

857

4403407930004

"Luna line" d.o.o., u stečaju

056 Laktaši

55,622.81

858

4401173770005

"MCT-Electronic"" d.o.o. Laktaši, u stečaju

056 Laktaši

55,534.71

859

4400551000004

AD FSV Istočno Sarajevo - Istočno Novo Sarajevo-u stečaju

088 Istočno Novo Sar

55,531.35

860

4403540690008

"New NicolaS" D.o.o. Bijeljina

005 Bijeljina

55,431.58

861

4403210800001

"STOLARIJA PODROMANIJA" d.o.o. Sokolac

094 Sokolac

55,420.81

862

4400991310005

D.O.O. "Pliva"

002 Banja Luka

55,331.72

863

4404784340005

"UNA WORLD" d.o.o. , Skraćeno poslovno i

085 Istočna Ilidža

55,317.60

864

4403570410000

"MONDO" d.o.o. Laktaši

056 Laktaši

55,312.28

865

4600004170000

DOO DANE DIR ANTIC MIROSLAV

016 Brčko

55,301.97

866

4400342850009

D.O.O.''LM Company''

013 Šamac

55,253.27

867

4400690460001

"BOSS-PREVOZ" D.O.O.

074 Prijedor

55,201.47

868

4401226210007

D.D."Drimeh-hellas"

075 Prnjavor

55,180.51

869

4400687160005

D.O.O. "LIGNO-PROGRES" Novi Grad

011 Novi Grad

55,179.38

870

4400212300007

''JEŠANOVIĆ'' d.o.o. Modriča

064 Modriča

55,023.73

871

4402648330001

,,MABAT  BH"  D.O.O.

002 Banja Luka

54,994.69

872

4401837010003

DOO "POLY STAR"

034 Pelagićevo

54,934.57

873

4400482600002

D.O.O. "OMEGA-S" Šamac

013 Šamac

54,923.08

874

4401137200006

DOO"Savičić"

025 Čelinac

54,776.16

875

4401489810009

DOO "RCD"

011 Novi Grad

54,645.96

876

4401835310000

DOO "TOP-HEM" Bijeljina

005 Bijeljina

54,533.08

877

4403632970007

DOO "RA-Company"

103 Teslić

54,479.29

878

4400385580005

" Bobar autosemberija" d.o.o. Bijeljina

005 Bijeljina

54,447.00

879

4404279960007

"Lipić-petrol" d.o.o. Laktaši, u stečaju

056 Laktaši

54,389.09

880

4403121450005

"NATURALE VERDE" d.o.o. Čelinac

025 Čelinac

54,292.62

881

4402418500005

 "GRAFI - POINT" D.O.O. KARANOVAC -

002 Banja Luka

54,267.36

882

4400961830004

A.D. "KONZUM"

002 Banja Luka

54,210.94

883

4402114030002

"ACTROS-CO" d.o.o. Nova Topola

008 Gradiška

54,113.64

884

4403068620009

"DACA GROUP" D.o.o. Zvornik

119 Zvornik

54,061.48

885

4403737210008

Veterinarska ambulanta "VEN-VET" d.

008 Gradiška

53,954.43

886

4402597080005

"EU FARMA NATURPRODUKT-DD" DOO

075 Prnjavor

53,614.79

887

4404119250003

PANI d.o.o. - u stečaju

089 Pale

53,609.28

888

4400456510003

DOO "FLORIDA"

109 Ugljevik

53,597.79

889

4400634630000

D.O.O."Primver"

094 Sokolac

53,521.61

890

4403055720004

"ČISTOĆA I ZELENILO" a.d. Čelinac

025 Čelinac

53,482.68

891

4401616510001

D.O.O. "Apollo Sistemi"

002 Banja Luka

53,424.32

892

4403378490008

"RED KING" D.o.o. Bijeljina

005 Bijeljina

53,407.19

893

4403426480001

"RAIDL.co" d.o.o. Laktaši

056 Laktaši

53,380.18

894

4401715840005

"DL PLAKAT" d.o.o. Banja Luka

002 Banja Luka

53,333.40

895

4400899420007

"ČAJAVEC" a.d. Banja Luka, u stečaju

002 Banja Luka

53,317.09

896

4402698940005

D.O.O.  "TEMA" Bijeljina

005 Bijeljina

53,261.36

897

4401913210009

"LUTRA -VET" D.o.o. Trnjaci

005 Bijeljina

53,197.22

898

4400366010001

D.o.o. "SYSTEMS - MOGUL" Bijeljina

005 Bijeljina

53,189.60

899

4400694610008

D.O.O. "MAKOS"  export-import Prijedor

074 Prijedor

53,124.96

900

4403015420008

"BIOMASA POPOVIĆ" DOO

075 Prnjavor

53,093.71

901

4401278010006

DOO "EXIM-LD"

119 Zvornik

53,034.63

902

4403760380000

"RUMAPA" d.o.o. Crkvina

013 Šamac

52,862.14

903

4401224600002

D.O.O."Zmajevac gradnja"

075 Prnjavor

52,804.14

904

4401956450003

"RIS" d.o.o. Kozarska Dubica

007 Kozarska Dubica

52,665.25

905

4402798220000

,,EKOLRAD"  DOO

002 Banja Luka

52,594.82

906

4400746190002

D.O.O."Trbojević"

011 Novi Grad

52,553.86

907

4401226050000

"AG PROJEKT" DOO

075 Prnjavor

52,530.95

908

4402510650005

"KROBATH   ECON"  d.o.o. Banja Luka

002 Banja Luka

52,518.33

909

4402067520004

DOO "MAGIS"

028 Doboj

52,471.60

910

4400378370003

D.O.O. "ESTETIKA INŽENJERING" Bijeljina

005 Bijeljina

52,347.32

911

4403658340001

"PTM" d.o.o. proizvodnja i trgovina

002 Banja Luka

52,321.82

912

4401038990003

"TADIĆ COMERCE" d.o.o. Gradiška

008 Gradiška

52,062.62

913

0442651630008

DOO "Sloga L"

Vukosavlje

52,035.76

914

4400344470009

"VELEFARM" D.o.o. Bijeljina

005 Bijeljina

52,032.22

915

4403395310005

"HONESTO" d.o.o. Gradiška

008 Gradiška

52,014.19

916

4400855480002

"EKO-BeL" d.o.o. Laktaši

056 Laktaši

51,950.00

917

4200495881621

"Klas" DD Sarajevo Sjedište u RS

002 Banja Luka

51,941.08

918

4403595910007

"ALDAS" D.o.o.Ugljevik

109 Ugljevik

51,854.18

919

4400829480002

"LANAX" d.o.o. Banja Luka

002 Banja Luka

51,844.15

920

4403422140001

KAYAK d.o.o. Kostajnica

135 Kostajnica

51,832.59

921

44034423300001

DOO "Lazarević Mikroprom"

Derventa

51,804.11

922

4400310220003

"AUTO-TRNOVA" D.O.O. Donja Trnova

005 Bijeljina

51,745.58

923

4402810960006

,,NP INTER STYLE,, D.O.O.

095 Srbac

51,743.41

924

4401382420003

DOO "STOTIH COMERCE"

006 Bileća

51,728.99

925

4400186110008

DOO "Vujanić"

064 Modriča

51,691.41

926

4401868910002

"DANGLO" d.o.o. Nevesinje

069 Nevesinje

51,670.25

927

4402276280002

"MAŠINSKI SERVIS COMPANY" d.o.o.

008 Gradiška

51,655.84

928

4400865520002

A.D. "Šeher"

002 Banja Luka

51,621.33

929

4401302680000

D.O.O."STELMA"

025 Čelinac

51,495.98

930

4403303720008

"BETOVEN" d.o.o. Banja Luka

002 Banja Luka

51,493.96

931

4400786490009

DOO "SAMPRO-BL"

002 Banja Luka

51,438.76

932

4403581880008

"AGRO TIM" d.o.o. Šamac

013 Šamac

51,355.64

933

4403293230007

"STARSS" d.o.o. Banja Luka

002 Banja Luka

51,254.08

934

4404345690008

"ATLAS-L" d.o.o.

002 Banja Luka

51,184.73

935

4400305060006

D.O.O. "RANKOM-INŽENJERING"-Bijeljina

005 Bijeljina

51,177.67

936

4400365470009

Zemljoradnička zadruga '' TRNJACI ''

005 Bijeljina

51,177.04

937

4400997860007

Udruženje građana"Instituta"

002 Banja Luka

51,156.00

938

4402772930009

SRPSKI FUDBALSKI KLUB ''JEDINSTVO''

059 Lopare

51,017.31

939

4401326600007

D.O.O. "MB Razvoj"

012 Petrovac

50,903.71

940

4404403210003

"DM-AGRO" d.o.o. Srbac

095 Srbac

50,848.27

941

4402419730004

"Global Logistic" d.o.o. Banja Luka

Banja Luka

50,796.25

942

4401878630008

Streljački klub "Geofon"

103 Teslić

50,635.99

943

4400951360000

P.P.T.P."Maxim company"

002 Banja Luka

50,630.36

944

4402957980002

"JAHORINA INVEST" d.o.o. Pale

089 Pale

50,589.52

945

4400794750001

D.O.O."Nova Škola"

002 Banja Luka

50,460.86

946

4401672770008

 "VITKOS" D.O.O.

002 Banja Luka

50,442.03

947

4600091550000

DOO DACAJ BRCKO

016 Brčko

50,327.54

948

4401273990002

"POLJOTEMIK" d.o.o. Srbac

095 Srbac

50,305.55

949

4401094630001

"SEKULIĆ" d.o.o. Banja Luka

002 Banja Luka

50,288.73

950

4402733790003

TOK Kneževo

093 Kneževo

50,277.92

951

4401168930002

"DIV" d.o.o. Aleksandrovac-Laktaši

056 Laktaši

50,262.32

952

4402280040008

"PD-VET PROMET" d.o.o. Gradiška

008 Gradiška

50,202.89

953

4401192300001

D.O.O."Trgopromeks"

067 Mrkonjić Grad

50,196.09

954

4401842100002

D.o.o " DMK TRADE" Dvorovi

005 Bijeljina

50,108.23

 

       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
19.07.2023

Ime poslanika:

Saziv: 
11