Narodni poslanik Milan Kasapović Ministarstvu rada i boračko - invalidske zaštite, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Milan Kasapović, Klub poslanika SDS, postavio je između dvije sjednice, 13. septembra 2023. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU RADA I BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

 

            Kada će biti imenovana prvostepena ljekarska komisija za ocjenu vojnog invaliditeta na području dobojske regije?

 

ODGOVOR:

Broj: 16-03/1-011-20/23

Datum, 25. 09. 2023. godine

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

 

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje;-

 

             Narodni poslanik Milan Kasapović, Klub poslanika SDS, postavio je između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, 13. septembra 2023. godine,  sljedeće poslaničko pitanje:

 

            „Kada će biti imenovana prvostepena ljekarska komisija za ocjenu vojnog invaliditeta na području dobojske regije?“

 

O D G O V O R

 

             U skladu sa članom 95. stav1. Zakona  o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 134/11, 9/12 i 40/12),  rješenjem ministra rada i boračko-invalidske zaštite

broj: 16-03/4-56-563/23 od 04.08.2023. godine, imenovana je ljekarska komisija koja daje nalaz i mišljenje organu koji u prvom stepenu rješava o pravima po ovom zakonu (prvostepena ljekarska komisija),  sa sjedištem u Doboju.

            Dakle, imenovana je ljekarska komisija za ocjenu vojnog invaliditeta za  područje dobojske regije.

 

 

 

 

                                                                                                                                                  M I N I S T A R

                                                                                                                                                    Danijel Egić

 

 

 

 

 

 

13.09.2023

Ime poslanika:

Saziv: 
11