Narodni poslanik Milan Kasapović Ministarstvu saobraćaja i veza

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Milan Kasapović, Klub poslanika SDS, postavio je na Drugoj sjednici 16. marta 2023. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA I VEZA

            Da li su za 2023. budžetsku godinu planirana sredstva i u kom iznosu za izgradnju regionalnog puta Teslić – G. Šnjegotina – Banja Luka?

ODGOVOR:

Broj: 13.03/011-707/23

Datum: 25.04.2023. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

 

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Milan Kasapović na Drugoj redovnoj sjednice Narodne skupštine Republike Srpske održanoj 16. marta 2023. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„Da li su za 2023. budžetsku godinu planirana sredstva i u kom iznosu za izgrdanju regionalnog puta Teslić – Gornja Šnjegotina – Banjaluka?“

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), kao i članom 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20), dajemo sljedeći:

ODGOVOR

Prema informaciji koja je dostavljena od strane Javnog preduzeća „Putevi Republike Srpske“ d.o.o. Banjaluka, u Planu poslovanja za 2023. godinu planirana su sredstva za projekte:

  • „Rehabilitacija regionalnog puta R-476, dionica Čelinac – Ukrina od st. 19+500 do st. 24+200 i dionica R-476a Ukrina – Klupe od st. 0+000 do st. 2+100“, i
  • „Izgradnja/rekonstrukcija mosta na regionalnom putu RI-2104 (stara oznaka R-476a) preko rijeke Ukrine na dionici Ukrina – Klupe“.

 

S poštovanjem,                  

 

                                                                                                               M I N I S T A R

 

                                                                                                          Nedeljko Čubrilović

 

 

 

 

16.03.2023

Ime poslanika:

Saziv: 
11