Narodni poslanik Milanko Mihajilica Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Milanko Mihajilica, Klub poslanika PDP, postavio je na Osmoj redovnoj sjednici, 12. marta 2024. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐEVINARSTVO I EKOLOGIJU

 

Pitanje, konkretno, da podsjetim da je Narodna skupština Republike Srpske u Rezoluciji u tački 13 zatražila od Vlade Republike Srpske da putem Minstarstva inostranih poslova BiH zatraži stav Vlade Republike Hrvatske po pitanju aktivnosti na izradnji i uspostavljanju nukelarnog objekta, a vezano za izjavu Andreja Plenkovića, premijera Hrvatske iz oktobra mjeseca prošle godine, da se neće odlagati radioaktivni nukelarni otpad i istrošeno neuklearno gorivo na lokciji Trgovske gore. Pitam konkretno – da li je Vlada pismeno zatražila od Ministarstva spoljnih poslova da se obrati Ministarstvu spoljnih poslova Republike Hrvstske, da li je Republika Hrvstska, odnosno Vlada Republike Hrvatske odgovorila Savjetu ministara i ako nije, zašto nije, ako jeste da proslijedite dopis Vlade Minsitarstvu spoljnih poslova BiH?

 

Tražim da mi dostavite u pisanoj formi , dakle, zvaničan dopis koji je Vlada uputila minsitru Konakoviću i tražim isto tako dopis koji je ministar Konaković uputio Republici Hrvatskoj, odnosno Vladi Hrvatske.

ODGOVOR:

Broj: 15.5.1-011-79/24

Datum: 25.03.2024. godine

 

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Milanko Mihajilica, Klub poslanika PDP, postavio je na Osmoj redovnoj sjednici,  12.03.2024. godine sledeće poslaničko pitanje:

                Pitanje, konkretno, da podsjetim da je Narodna skupština Republike Srpske u Rezoluciji u tački 13 zatražila od Vlade Republike Srpske da putem Ministartva inostranih poslova BiH zatraži stav Vlade Republike Hrvatske po pitanju aktivnosti na izgradnji i uspostavljanju nuklearnog objekta, a vezano za izjavu Andreja Plenkovića, premijera Hrvatske iz oktobra mjeseca prošle godine, da se neće odlagati radioaktivni nuklearni otpad i istrošeno nuklearno gorivo na lokaciji Trgovske gore. Pitam konkretno-da li je Vlada pismeno zatražila od Ministartva spoljnih poslova da se obrati Ministartvu spoljnih poslova Republike Hrvatske, da li je Republika Hrvatska, odnosno Vlada Republike Hrvatske odgovorila Savjetu ministara i ako nije, zašto nije, ako jeste da proslijedite dopis Vlade Ministartvu spoljnih poslova BiH.

Tražim da dostavite u pisanoj formi, dakle, zvaničan dopis koji je Vlada uputila ministru Konakoviću i tražim isto tako dopis koji je ministar Konaković uputio Republici Hrvatskoj, odnosno Vladi Hrvatske.

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 123/18), kao i članom 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 66/20), dajemo sledeći:

ODGOVOR

Rezolucija o protivljenju aktivnostima izgradnje i uspostavljanja nuklearnog objekta „Centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada“ na lokaciji Trgovske gore, Opština Dvor, Republika Hrvatska, donesena je dana 03.11.2023. godine na šestoj redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske. Usvajanju rezolucije je prethodila rasprava iz koje proizilazi da je donošenje Rezolucije neophodno s obzirom na jasnu namjeru Republike Hrvatske da odloži radioaktivni otpad na predmetoj lokaciji, a takođe je razmatrana i izjava predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Andreja Plenkovića, u pogledu činjenice da Republika Hrvatska namjerava započeti odlaganje predmetnog otpada u toku 2028. godine.

Rezolucija je dana 16.11.2023. godine objavljena u „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 101/23, u skladu sa tačkom 14. Rezolucije.

            U tački 13. Rezolucije je navedeno da Narodna skupština Republike Srpske traži od Vlade Republike Srpske da putem Ministarstva inostranih poslova BiH zatraži zvaničan stav Vlade Republike Hrvatske po pitanju aktivnosti na izgradnji i uspostavljanju nuklearnog objekta na Trgovskoj gori, a vezano za izjavu Predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Andreja Plenkovića u kojoj Republika Hrvatska privremeno do 2028. godine odustaje od odlaganja radioaktivnog i nuklearnog otpada na lokaciji Trgovska gora.

Postupajuću u skladu sa naprijed navedenim, ovo Ministarstvo je dana 28.12.2023. godine uputilo zvaničan dopis Ministarstvu inostranih poslova BiH u kojem je zatraženo dalje postupanje po tačkama 5., 11. i 13. Rezolucije.

             Tačkom 5. Rezolucije Narodna skupština Republike Srpske je zahtijevala da Republika Hrvatska preispita razloge zbog kojih je odabrala Trgovsku goru kao lokaciju za izgradnju spornog nuklearnog objekta, te da se Republici Srpskoj i BiH dostavi obrazložen popis svih parametara zbog kojih je navedeni lokalitet odabran i zbog kojih se smatra povoljniji u odnosu na druge lokacije utvrđene Strategijom prostornog razvoja Republike Hrvatske koja je bila na snazi prije Nacionalnog programa za sprovođenje Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva – Program za period do 2025. godine sa pogledom do 2060. godine.

           U skladu sa tačkom 11. Rezolucije, Narodna skupština Republike Srpske je zatražila da Republika Hrvatska preuzme aktivnosti u cilju obustavljanja od primjene Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, istrošenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva, kao i Nacionalnog programa za sprovođenje Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, istrošenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva, u dijelu koji se odnosi na odabir bivšeg vojnog skladišta „Čerkezovac“, kao lokacije na kojoj će biti izgrađen nuklearni objekat, dok se od strane Republike Hrvatske ne dostave obrazloženi razlozi o načinu odabira u odnosu na druge predviđene lokacije, odnosno alternative.

              Nakon upućivanja dopisa od 28.12.2023. godine Ministarstvu inostranih poslova BiH, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju nije dobilo odgovor na zatraženo ali smo naknadno obavješteni da je Ministarstvo inostranih poslova BiH dana 08.01.2024.godine dostavilo odgovor, broj 07/5-22-05-1-44056-3/23, Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

              U predmetnom odgovoru je navedeno da je Narodna skupština Republike Srpske dopisom, broj 02/2-2114/23 od dana 24.11.2023. godine, dostavila Rezoluciju Ministarstvu inostranih poslova BiH, a da je ovo ministarstvo Rezoluciju dostavilo dana 05.01.2024. godine. Nadalje, u odgovoru je navedeno da je neophodno postupiti po proceduri  koja je opisana u aktu Ministarstva inostranih poslova BiH, broj 07/5-22-05-44056-1/23 od 29.11.2023. godine, u kojem je navedeno da  se svi akti dostavljaju putem državnog ministarstva - Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH i da se radi komunikacije sa nadležnim organima iz Republike Hrvatske uz ćirilični tekst dostavi i tekst na latiničnom pismu, kao i prevod teksta na engleski jezik.

             Povodom navedenog, ovo Ministarstvo je dana 13.03.2024. godine ponovo dostavilo dopis sa Rezolucijom, broj 15.4-020-2134/23,  Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH i to na latiničnom pismu.

              Ovo Ministarstvo do danas nije obavješteno o dostavljanju dopisa od 13.03.2024. godine Ministarstvu inostranih poslova BiH, niti o dostavljanju predmetnog podneska Republici Hrvatskoj, a vezano za izjavu Predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Andreja Plenkovića u kojoj Republika Hrvatska privremeno do 2028. godine odustaje od odlaganja radioaktivnog i nuklearnog otpada na lokaciji Trgovska gora. Napominjemo da se Rezolucija, kao i njezin prevod na engleski jezik, nalaze na službenoj internet stranici ovog Ministarstva.

 

           Prilog:

1.Dopis broj 15.4-020-2134/23 od 28.12.2023.godine

1.Dopis broj 15.4-020-2134/23 od 13.03.2024.godine

 

 

 

Dostaviti:                                                                                                                 MINISTAR

1. Naslovu,

2. a/a.                                                                                                                   Bojan Vipotnik

NAPOMENA: Dopis u prilogu dostupan u Službi NS RS.

 

 

 

12.03.2024

Ime poslanika:

Saziv: 
11