Narodni poslanik Milanko Mihajilica potpredsjedniku Vlade Republike Srpske, Ministarstvu pravde

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Milanko Mihajilica, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Petnaestoj sjednici održanoj 6. decembra 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

POTPREDSJEDNIKU VLADE REPUBLIKE SRPSKE

MINISTRU PRAVDE

               Pitanje upućujem ministru pravde, odnosno potpredsjedniku Vlade, a odnosi se i na predsjednika Narodne skupštine, pošto se radi o Odluci o raspisivanju republičkog referenduma, koju je Narodna skupština donijela 15. jula 2015. godine. Dakle, odluka o raspisivanju republičkog referenduma sa referendumskim pitanjem ''Da li podržavate neustavno i neovlašćeno nametanje zakona od strane Visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, posebno nametnute zakone o sudu i tužilaštvu BiH i primjenu njihovih odluka na teritoriji Republike Srpske?''.

Ova odluka je podrazumijevala da se referendum održi prve nedjelje po isteku 50 dana od dana stupanja na snagu ove odluke, te da Vlada obezbijedi finansijska i druga neophodna sredstva. Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa je donijelo odluku kojom je utvrdilo da nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda, ova odluka je donesena 9. septembra 2015. godine, a objavljena u ''Službenom glasniku Republike Srpske'', br. 78, 24. septembra 2015. godine. Prošlo je godinu i po dana, postavljam pitanje:

Zašto referendum nije proveden? Kod koga stoji ova odluka?

ODGOVOR:

Broj:08.040/052-8852/16

Datum: 22.12.2016. godine

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko

Narodni poslanik Milanko Mihajilica, Klub poslanika SDS-SRS RS, postavio je na Petnaestoj sjednici održanoj 06. decembra 2016. godine, poslaničko pitanje koje glasi:

  • „Odluka o raspisivanju republičkog referenduma sa referendumskim pitanjem „Da li podržavate neustavno i neovlašćeno nametanje zakona od strane Visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, posebno nametnute zakone o sudu i tužilaštvu BiH i primjenu njihovih odluka na teritoriji Republike Srpske?“. Ova odluka je podrazumijevala da se referendum održi prve nedjelje po isteku 50 dana od dana stupanja na snagu ove odluke, te da Vlada obezbijedi finansijska i druga neophodna sredstva. Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa je donijelo odluku kojom je utvrdilo da nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda, ova odluka je donesena 09. septembra 2015. godine, a objavljena je u „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 74 od 24. septembra 2015. godine. Prošlo je godinu i po dana, postavljam pitanje: Zašto referendum nije proveden? Kod koga stoji ova odluka?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 10/09) i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 31/11), dajemo sledeći

O D G O V O R

Objavljivanje Odluke Narodne skupštine Republike Srpske o referendumu o Sudu i Tužilaštvu Bosne i Hercegovine nije u nadležnosti Ministarstva pravde Republike Srpske i ovo Ministarstvo ne raspolaže informacijama da li i ko sprečava objavljivanje Odluke u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

S  poštovanjem,

 

DOSTAVITI:                                                         

  1. Naslovu                                                                                                           M I N I S T A R                                     
  2. A r h i v a                                                                                                      Anton Kasipović                                              

 

 

 

 

 

06.12.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9