Narodni poslanik Mirela Kajkut Zeljković Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Mirela Kajkut Zeljković, Klub poslanika Ujedinjena Srpska, postavila je na Dvadeset drugoj sjednici, održanoj 31. maja 2022. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE

Pitanje se tiče refundacija parovima koji se bore sa neplodnošću od strane Fonda zdravstvenog osiguranja.

Koliko je ukupno zahtjeva podneseno u proteklom periodu i koliko je uspješno realizovano?

 

ODGOVOR:

Broj: 11/06-012-163/22
Datum: 30.06.2022. godine

REPUBLIKA SRPSKA

NARODNA SKUPŠTINA

n/r Predsjednika

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

              Narodni poslanik Mirela Kajkut Zeljković, Klub poslanika Ujedinjena Srpska, postavila je na Dvadeset drugoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 31. maja 2022. godine, sljedeće pitanje:

              „Pitanje se tiče refundacija parovima koji se bore sa neplodnošću od strane Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Koliko je ukupno zahtjeva podneseno u proteklom periodu i koliko je uspješno realizovano?“

              U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), a u vezi sa članovima 263. i  264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17), dajemo sljedeći 

ODGOVOR

Prema informacijama dobijenim od Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske putem dopisa broj: 01/052-2173/22 od 16.06.2022. godine, obavještavamo Vas da Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske (u daljem tekstu: FZO RS) finansira tri pokušaja vantjelesne oplodnje za parove koji na drugi način ne mogu da ostvare potomstvo. Inače, vantjelesna oplodnja je uvrštena u prava iz zdrvastvenog osiguranja u Republici Srpskoj 2007. godine, kada je FZO RS finansirao jedan pokušaj, a kasnije je broj pokušaja povećan.

Ova oblast je regulisana Pravilnikom o sadržaju, obimu i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu. U skladu sa Pravilnikom, FZO RS u cjelosti finansira tri postupka vantjelesne oplodnje ženama do 40 godina starosti, ženama od 41. do navršene 42. godine FZO RS finansira 50% troškova. Ženama koje su starije od 42 godine, ukoliko rode dijete uz pomoć postupka vantjelesne oplodnje, FZO RS u potpunosti refundira troškove, u skladu sa cjenovnikom FZO RS. Napominjemo da Vlada Republike Srpske svake godine FZO RS doznačava određen iznos sredstava za finansiranje vantjelesne oplodnje.

Uslov za ostvarivanje ovog prava je da se par nalazi u braku ili vanbračnoj zajednici najmanje dvije godine, te da postoji preporuka ginekologa iz referentne zdravstvene ustanove (koja ima potpisan ugovor sa FZO RS) za proceduru vantjelesne oplodnje. Ugovor za pružanje ove usluge osiguranicima FZO RS zaključen je sa privatnom zdravstvenom ustanovom „Mediko's“ iz Banjaluke. Jedna procedura košta oko 5.500 KM i podrazumijeva kompletnu proceduru – dijagnostiku, terapiju i sam postupak.

FZO RS je u 2021. godini odobrio ukupno 656 zahtjeva za vantjelesnu oplodnju. Za prvi pokušaj odobreno je 565 zahtjeva, za drugi 88, a za treći pokušaj odobrena su tri zahtjeva. Trošak FZO RS u prošloj godini za vantjelesnu oplodnju iznosi oko 2,7 miliona KM. S obzirom na to da u slučaju da se vantjelesna oplodnja ne može obaviti u Republici Srpskoj, uz mišljenje zdravstvene ustanove sa kojom FZO RS ima ugovor („Mediko's“), osiguranici mogu da ostvare pravo na refundaciju troškova vantjelesne oplodnje koju su uradili u nekoj od ustanova u inostranstvu. U prošloj godini trošak FZO RS kada je u pitanju refundacija troškova vantjelesne oplodnje koja je urađena u inostranstvu, iznosi oko 300.000 KM.

U 2020. godini odobreno je 615 zahtjeva za finansiranje vantjelesne oplodnje, od čega je 360 zahtjeva odobreno za prvi pokušaj, za drugi pokušaj 170 zahtjeva, a za treći pokušaj odobreno je 85 zahtjeva. U 2019. godini odobreno je 630 zahtjeva za finansiranje vantjelesne oplodnje, od čega je 300 odobreno za prvi pokušaj vantjelesne oplodnje, 200 je odobreno za drugi pokušaj i 130 za treći pokušaj vantjelesne oplodnje. U 2018. godini odobreno je 641 zahtjev za vantjelesnu oplodnju, a u 2017. odobreno je 446 zahtjeva.

Podsjećamo da je FZO RS zbog pandemije virusa korona donio odluku po kojoj žene koje se zaraze koronom u toku postupka vantjelesne oplodnje, imaju pravo da ponove postupak, odnosno „ne gube“ jedan pokušaj vantjelesne oplodnje (prekinuta procedura im se ne računa kao obavljeni pokušaj). Ova odluka se i dalje primjenjuje.

Pored finansiranja vantjelesne oplodnje, 2017. godine FZO RS je počeo da finansira i novu uslugu – čuvanje embriona na dvije godine, dok su ranije naši osiguranici morali da sami plaćaju ovu uslugu. Finansiranje ove usluge znači mnogo parovima, jer zahvaljujući čuvanju embriona, parovi, posebno žene ne moraju ponovo da se izlažu hormonskoj terapiji, a sam postupak kraće traje. FZO RS je među prvima u regionu počeo da finansira uslugu čuvanja embriona.

Do sada je, počevši od 2007. godine, postupkom vantjelesne oplodnje u Republici Srpskoj rođeno više od 1.600 beba. Prema podacima ZU“Mediko's“, u 2021. godini ostvareno je 236 trudnoća, dok će podaci o ukupnom broju rođenih beba iz postupka vantjelesne oplodnje iz prošle godine biti poznati krajem ove godine. U 2020. godini rođeno je 170 beba, a procenat živorođenih beba u odnosu na broj ostvarenih trudnoća iznosi 93,2 odsto.

Prema podacima ZU „Mediko's“ procenat ostvarenih trudnoća u odnosu na broj procedura je sljedeći: 2019. godine – 44,38%, 2020. godine – 42,09%, 2021. godine – 44,28%.

ZU „Mediko's“ je članica Evropske asocijacije za humanu reprodukciju, te se podaci i rezultati rada ove klinike objavljuju i na zvaničnoj EIM listi, Komisije za analizu i izvještavanje podataka u Briselu.

 

S poštovanjem,

 

                                                                                                                                MINISTAR           

                                                                                                                      Alen Šeranić, dr med.                                                                                                                                

 

 

 

 

 

31.05.2022
Saziv: 
10