Narodni poslanik MIrna Savić Banjac Ministarstvu porodice, omladine i sporta, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Mirna Savić Banjac, Klub poslanika PDP, postavila je između dvije sjednice, 4. septembra 2023. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PORODICE, OMLADINE I SPORTA

            Molim vas detalje o izvještaju radne grupe za izradu Nacrta zakona o zaštiti od nasilja u porodici.

            Kad je planirano da se nađe na sjednici, ko su članovi radne grupe, molim informaciju o zaključcima koje je Vlada usvojila.

ODGOVOR:

Broj: 20.01/011-243/23

Datum: 21. septembar 2023. godine

VLADA REPUBLIKE SRPSKE

GENERALNI SEKRETARIJAT

n/r generalni sekretar Dalibor Panić

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se

Narodni poslanik Mirna Savić Banjac, Klub poslanika PDP, postavila je između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, 4. septembra 2023. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

Molim Vas detalje o izvještaju radne grupe za izradu Nacrta zakona o zaštiti od nasilja u porodici.

Kad je planirano da se nađe na sjednici, ko su članovi radne grupe, molim informaciju o zaključcima koje je Vlada usvojila.

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), a u vezi sa čl. 244. i 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20), dajemo sljedeći:

O D G O V O R

                                                                                                                                             

            Radna grupa za izradu Nacrta zakona o sprečavanju femicida u Republici Srpskoj koju je 17. avgusta 2023. godine imenovala ministar porodice, omladine i sporta Selma Čabrić, sačinila je Informaciju o zaključcima Radne grupe koju je Vlada Republike Srpske razmatrala na 35. redovnoj sjednici održanoj 31. avgusta 2023. godine.

Vlada Republike Srpske je naprijed navedenu Informaciju prihvatila i zadužila Ministarstvo porodice, omladine i sporta da u Nacrtu zakona o zaštiti od nasilja u porodici, čija je izrada u toku, uredi femicid kao i druge oblike nasilja prema ženama i da se, između ostalog, ovim zakonom propiše da samo edukovani sertifikovani policajci, tužioci i sudije mogu raditi na predmetima nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Imajući u vidu da je femicid najekstremnija manifestacija nasilja prema ženama, da se radi o rodno zasnovanom nasilju prema ženama zbog njihovog rodnog identiteta, rodnih uloga, da je manifestacija nejednakih odnosa moći na štetu žena, Vlada Republike Srpske i na ovaj način  poručuje da Republika Srpska ima nultu toleranciju prema nasilju i da će tako biti i ubuduće.

U skladu sa naprijed navedenim Zaključkom, ministar porodice, omladine i sporta je 4. septembra 2023. godine Rješenjem broj: 20.01/012-960-1/23 proširila mandat i sastav radne grupe na način da je ista dobila zadatak da do 31. avgusta 2023. godine izradi Nacrt zakona o sprečavanju i suzbijanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici i proširila njen sastav, tako da su članovi ove Radne grupe: Jelena Kurtinović, Ministarstvo porodice, omladine i sporta, Tamara Marić, Ministarstvo pravde, Željka Mileusnić, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ljiljana Đurić, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Siniša Kojdić, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Amela Lolić, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, Vladimir Makarić, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, Vladislava Danić, Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju, Snježana Stojičić, Mnistarstvo prosvjete i kulture, Tijana Arambašić-Živanović, Gender centar – centar za jednakost i ravnopravnost polova, Marija Aničić-Zgonjanin, Okružni sud Banja Luka, Igor Cimeša, Okružno javno tužilaštvo Banja Luka, Miroslav Popović, Osnovni sud Prijedor, Svetozar Bajić, advokat iz Banja Luke, Gordana Vidović, Udruženje građana „Budućnost“ Modriča, Dalibor Vrećo, Okružno javno tužilaštvo Banja Luka i Svetlana Marić, Okružni sud Banja Luka. Predsjednik Radne grupe je Igor Cimeša.

Nacrt zakona o sprečavanju i suzbijanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici biće upućen u skupštinsku proceduru u trećem kvartalu ove godine.

                                                                                        

                                                                                                              MINISTAR

                                                                                                                Selma Čabrić

Prilog:

-po dva primjerka na oba službena pisma (ćirilica i latinica)

-elektronska forma - CD (WORD, ćirilica i latinica)

Dostavljeno:

-Naslov

-a/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.09.2023

Ime poslanika:

Saziv: 
11